Aandelen

iShares US Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar.

  2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%)
Index (%)
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

- - - - -
Index (%)

per 31/dec/2022

- - - - -
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,18 - - - -1,25
Index (%) -2,73 - - - -1,69
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,41 -0,06 -5,11 -4,06 -2,18 - - - -1,37
Index (%) 4,26 -0,14 -5,25 -4,24 -2,73 - - - -1,86

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 20/mrt/2023 EUR 412.098
Fondsomvang per 20/mrt/2023 USD 1.785.285.375
Introductiedatum 25/jan/2022
Introductie fonds 12/nov/1998
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Index S&P 500 Net TR Index in EUR
Index Ticker -
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,01%
Kostenratio 0,03%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 1.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 0,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
ISIN IE000CSXMT82
SEDOL BLGSZW1

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/dec/2022 38
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
P/E-ratio per 28/feb/2023 9,08
P/B-ratio per 28/feb/2023 0,98

Ratings

Posities

Posities

per 28/feb/2023
Naam Weging (%)
APPLE INC 6,63
MICROSOFT CORP 5,59
AMAZON COM INC 2,52
NVIDIA CORP 1,74
TESLA INC 1,66
Naam Weging (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,65
ALPHABET INC CLASS A 1,62
ALPHABET INC CLASS C 1,44
EXXON MOBIL CORP 1,36
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,34
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class Flexible acc EUR - 9,71 0,02 0,23 20/mrt/2023 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
Institutional EUR Niet uitkerend 18,56 0,04 0,23 20/mrt/2023 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 18,59 0,04 0,23 20/mrt/2023 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
KLASSE D SGD - 10,34 0,07 0,66 20/mrt/2023 10,89 9,93 IE0000F26BG9 -
Inst USD Niet uitkerend 33,21 0,31 0,95 20/mrt/2023 38,41 29,89 IE00B1W56J03 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 18,03 0,17 0,95 20/mrt/2023 20,84 16,23 IE00BD0NCT25 -
Flexible USD Eens per kwartaal 20,01 0,19 0,95 20/mrt/2023 23,17 18,04 IE00BYQQ1F19 -
Class USD Niet uitkerend 94,23 0,89 0,95 20/mrt/2023 108,82 84,76 IE0001200389 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.220 EUR
-47,8%
3.850 EUR
-17,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.710 EUR
-12,9%
8.710 EUR
-2,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.350 EUR
13,5%
19.400 EUR
14,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.620 EUR
46,2%
22.230 EUR
17,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten