Obligaties

EXHB

iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -0,3 0,5 0,1 0,1 -1,0 -0,5 -0,8 -0,8 -1,0 -5,1
Index (%) -0,2 0,6 0,2 0,2 -1,0 -0,4 -0,7 -0,6 -0,8 -4,9
  Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2023

-0,53 -1,05 -0,96 -2,78 -2,71
Index (%)

per 30/jun/2023

-0,37 -0,88 -0,80 -2,63 -2,61
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,31 -1,84 -1,42 -0,78 0,81
Index (%) -1,22 -1,70 -1,28 -0,66 0,95
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,81 0,37 0,05 1,38 -1,31 -5,41 -6,92 -7,55 17,65
Index (%) 0,90 0,37 0,09 1,43 -1,22 -5,02 -6,22 -6,39 20,97

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 21/sep/2023 EUR 178.795.964
Fondsomvang per 21/sep/2023 EUR 178.811.439
Introductiedatum 11/jun/2003
Introductie fonds 11/jun/2003
Valuta reeks EUR
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Index eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
SFDR-classificatie Overige
Uitgegeven aandelen per 21/sep/2023 2.321.300
Total Expense Ratio 0,16%
ISIN DE0006289473
Uitkeringsfrequentie Max. 4x per jaar
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Duitsland
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
Methodologie Sampling
UCITS Ja
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Einde boekjaar 31 maart
Bloomberg-code RXP1EX GY
Creatie-koers per 21/sep/2023 78,56
Ophef-koers per 21/sep/2023 76,25

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 20/sep/2023 8
Indexniveau per 20/sep/2023 EUR 138,48
Index-code RXR1
Rendement 12 mnd. per 20/sep/2023 0,55
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2023 1,61%
Bèta 3 jr. per 31/aug/2023 1,00
Weighted Av YTM per 20/sep/2023 3,25%
Gewogen gem. coupon per 20/sep/2023 1,04%
Gewogen gem. looptijd per 20/sep/2023 1,93 Jahre
Option-adjusted duration per 20/sep/2023 1,88

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Luxemburg

  • Mexico

  • Nederland

  • Oostenrijk

Posities

Posities

per 20/sep/2023
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,96
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta holdings.all.issueDate

Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Voorlopige posities bevat alleen de identificatienummers van de posities met de aantallen en marktwaarden.

De posities onder voorbehoud van het fonds zijn de posities van het fonds vóór het begin van elke handelsdag en worden gebruikt bij het genereren van kasstromen. Kasstromen worden gegenereerd op basis van een reeks aannames, met als doel een naar het oordeel van BlackRock passend kasstroomprofiel voor het fonds voor die dag te creëren. De kasstroom van elke afzonderlijke obligatiepositie is gebaseerd op de laagste waarde van ofwel het rendement tot aan de afloopdatum dan wel het rendement tot aan de terugkoopdatum (YTM of YTC).Het kasstroomprofiel is bedoeld ter illustratie van bepaalde kasschommelingen van de onderliggende obligaties van het fonds; hieraan mogen geen conclusies worden verbonden. De posities kunnen worden gewijzigd.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 20/sep/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 20/sep/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 20/sep/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Deutsche Boerse Xetra EXHB EUR 30/jun/2003 7622719 RXP1EX GY RXP1EX.DE
Bolsa Mexicana De Valores EXHB MXN 30/jun/2009 B4XLQF4 EXHBN MM EXHBN.MX

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.190 EUR
-8,1%
8.990 EUR
-3,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.190 EUR
-8,1%
8.990 EUR
-3,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.630 EUR
-3,7%
9.500 EUR
-1,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.760 EUR
-2,4%
9.770 EUR
-0,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten