Vastgoed

BGF World Real Estate Securities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 26,6 -30,8 9,6
Beperkende benchmark 1 (%) 26,1 -25,1 9,7
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,28 -8,61 - - 0,61
Beperkende benchmark 1 (%) 4,54 -4,77 - - 3,73
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-6,23 -0,16 -3,38 -6,23 1,28 -23,66 - - 2,46
Beperkende benchmark 1 (%) -3,70 0,34 -2,43 -3,70 4,54 -13,63 - - 15,86
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

- 35,85 -18,76 -7,22 1,28
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

- 33,55 -13,44 -4,56 4,54

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in SGD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 12/jul/2024
USD 143.298.680
Introductie fonds
25/feb/2013
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
FTSE EPRA/Nareit Developed Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
ISIN
LU2190626643
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
SGD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BWRA6SH
Introductiedatum
24/jun/2020
Valuta reeks
SGD
Beleggingscategorie
Vastgoed
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,78%
Kostenratio
1,50%
Minimale eerste inleg
SGD 5.000,00
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BMY37N0

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
67
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
19,69%
P/CF Ratio
per 28/jun/2024
14,14
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/jun/2024
3,34
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
0,97
P/B-ratio
per 28/jun/2024
1,34

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/jun/2024
A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/jun/2024
6,17
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/jun/2024
Equity Sector Real Est Global
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/jun/2024
93,45
MSCI ESG % Dekking
per 21/jun/2024
99,26
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/jun/2024
54,62
Fondsen in peergroup
per 21/jun/2024
379
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/jun/2024
99,25
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/jun/2024, op basis van posities per 31/jan/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
99,99%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
0,00%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij de initiële screening, de selectie en de due diligence. Concreet betekent dit dat aan de hand van interne ESG-gerichte due-diligencemodellen belangrijke ESG-risico's kunnen worden geïdentificeerd, geanalyseerd en gedocumenteerd, en dat gebruik kan worden gemaakt van thematische informatie op het gebied van milieu, maatschappij en governance van zowel primaire bronnen als externe data-aanbieders, indien die beschikbaar zijn. Waar relevant worden geïdentificeerde wezenlijke ESG-risico's opgenomen in de informatie voor het Investment Committee en besproken in de desbetreffende vergaderingen van het Investment Committee. Deze informatie kan een invloed hebben op beleggingsbeslissingen: ESG-criteria worden in aanmerking genomen in combinatie met andere informatie. De Fondsbeheerder neemt ook criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance in aanmerking tijdens de monitoring na belegging en beoordeelt op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille in overleg tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis-groep van BlackRock. Bij deze beoordeling wordt, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's geanalyseerd en besproken.

Ratings

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
EQUINIX REIT INC 6,15
PROLOGIS REIT INC 5,09
WELLTOWER INC 4,80
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 4,03
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 3,55
Naam Weging (%)
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 3,14
AGREE REALTY REIT CORP 2,74
VICI PPTYS INC 2,62
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,53
REGENCY CENTERS REIT CORP 2,52
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A6 HEDGED SGD 9,60 0,10 1,05 12/jul/2024 9,96 8,11 LU2190626643
Class X5 AUD 10,67 0,13 1,23 12/jul/2024 10,91 9,31 LU2609979559
KLASSE A6 HEDGED HKD 98,23 1,06 1,09 12/jul/2024 101,44 82,32 LU2190626999
KLASSE D2 USD USD 12,92 0,14 1,10 12/jul/2024 12,96 10,44 LU0842063264
KLASSE X2 AUD 21,21 0,25 1,19 12/jul/2024 21,52 18,09 LU2379649002
KLASSE A8 HEDGED CNH 94,77 1,02 1,09 12/jul/2024 97,11 78,87 LU1499592621
KLASSE D6 USD 9,87 0,11 1,13 12/jul/2024 10,08 8,16 LU2521848999
KLASSE D2 HEDGED CHF 9,89 0,11 1,12 12/jul/2024 10,14 8,25 LU1791183350
KLASSE A2 USD 15,33 0,17 1,12 12/jul/2024 15,43 12,44 LU0842063009
Class X10 USD 8,73 0,10 1,16 12/jul/2024 9,00 7,30 LU2471419015
KLASSE X2 EUR 13,20 0,14 1,07 12/jul/2024 13,20 12,21 LU2781074187
KLASSE X2 USD 14,38 0,16 1,13 12/jul/2024 14,38 11,53 LU1271663749
KLASSE A6 USD 9,50 0,10 1,06 12/jul/2024 9,77 7,92 LU1499592464
KLASSE X2 HEDGED AUD 10,66 0,11 1,04 12/jul/2024 10,74 8,69 LU1336573396
Class A10 USD 10,29 0,11 1,08 12/jul/2024 10,83 8,85 LU2533724196
KLASSE X2 CAD 19,60 0,26 1,34 12/jul/2024 19,60 15,93 LU2552632692

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Raj Rehan
Raj Rehan
James Wilkinson
James Wilkinson
Benjamin Tai
Benjamin Tai

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging SGD 15.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.280 SGD
-51,5%
3.130 SGD
-26,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.780 SGD
-34,8%
10.140 SGD
-7,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.260 SGD
-4,9%
14.890 SGD
-0,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
20.760 SGD
38,4%
20.050 SGD
6,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten