Aandelen

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2020

- - - - 12,11
Index (%)

per 31/dec/2020

- - - - 15,90
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
11,67 - - - 13,07
Index (%)

per 31/jan/2021

15,45 - - - 16,43
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,83 -0,83 14,58 11,67 - - - 22,14
Index (%)

per 31/jan/2021

-0,99 -0,99 16,40 15,45 - - - 28,10

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 23/feb/2021 USD 12.692,04
Introductiedatum Fonds 15/apr/2010
Introductiedatum aandelenklasse 14/jun/2019
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/jan/2021 1.586
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
Index MSCI World Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,20%
ISIN IE00BJ023R69
Bloomberg-code BGIWEHI
Kostenratio 0,19%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BJ023R6
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 1.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/feb/2021 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/feb/2021 5,78
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 05/feb/2021 28,95
MSCI ESG % Dekking per 05/feb/2021 99,58
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 05/feb/2021 Equity Global
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/feb/2021 144,82
Fondsen in peergroup per 05/feb/2021 4
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/feb/2021, op basis van posities vanaf 30/sep/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/jan/2021 0,52%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/jan/2021 1,38%
MSCI – Kernwapens per 29/jan/2021 0,50%
MSCI – Ketelkool per 29/jan/2021 0,14%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/jan/2021 0,18%
MSCI – Oliezand per 29/jan/2021 0,16%
MSCI – Tabak per 29/jan/2021 0,67%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/jan/2021 98,91%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/jan/2021 1,09%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,93% en voor oliezand 1,44%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 29/jan/2021
Naam Weging (%)
APPLE INC 4,44
MICROSOFT CORP 3,28
AMAZON COM INC 2,68
FACEBOOK CLASS A INC 1,22
TESLA INC 1,17
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,09
ALPHABET INC CLASS A 1,08
JOHNSON & JOHNSON 0,85
JPMORGAN CHASE & CO 0,77
VISA INC CLASS A 0,64
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Inst Hedged EUR - 12,78 0,00 0,01 12,98 7,65 12,78 IE00BJ023R69 12,79 -
Flex Hedged SGD - 11,34 0,00 0,02 11,51 9,39 11,33 IE00BN782T03 11,35 -
Flex Hedged GBP - 13,34 0,00 0,02 13,54 7,94 13,33 IE00BFZPRR02 13,35 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 14,40 -0,05 -0,34 14,82 9,96 14,39 IE00BD0NCL49 14,41 -
Flex USD Uitkering dagelijks 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex USD Eens per kwartaal 31,86 0,01 0,04 32,30 18,04 31,85 IE00B616R411 31,88 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 14,11 -0,02 -0,14 14,39 9,04 14,11 IE00BD0NCM55 14,12 -
Inst USD Eens per kwartaal 21,48 0,01 0,04 21,77 12,31 21,47 IE00B62NX656 21,49 -
Flex Hedged EUR - 13,33 0,00 0,01 13,54 7,97 13,33 IE00BFZPRS19 13,34 -
Inst USD Eens per kwartaal 25,65 0,01 0,04 26,01 14,54 25,65 IE00B62WG306 25,67 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 15,77 0,01 0,04 15,99 8,94 15,77 IE00BD0NCN62 15,79 -
Flex EUR Eens per kwartaal 16,34 -0,02 -0,14 16,67 10,70 16,34 IE00B61MGS68 16,36 -
Inst EUR Uitkering dagelijks 26,08 -0,04 -0,14 26,60 16,90 26,07 IE00B62NV726 26,10 -
Inst EUR Eens per kwartaal 29,92 -0,04 -0,14 30,53 19,17 29,91 IE00B62WCL09 29,95 -
Flex EUR Eens per kwartaal 32,61 -0,05 -0,14 33,27 20,87 32,60 IE00B61D1398 32,64 -
Inst GBP Niet uitkerend 28,90 -0,10 -0,34 29,74 20,00 28,89 IE00B62C5H76 28,93 -
Class D Hedged GBP - 13,43 0,00 0,01 13,63 8,08 13,43 IE00BGL88775 13,44 -
Flex GBP Niet uitkerend 29,68 -0,10 -0,34 30,54 20,51 29,67 IE00B61BMR49 29,70 -
Flex GBP Uitkering dagelijks 26,06 -0,09 -0,34 26,82 18,24 26,06 IE00B6385520 26,08 -
Inst GBP Eens per kwartaal 20,67 -0,07 -0,34 21,27 14,47 20,67 IE00B62HNT07 20,69 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten