Obligaties

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 21/jan/2022 EUR 194.923.205
Net Assets of Fund per 02/dec/2021 USD 1.005.441.032,41
Introductiedatum aandelenklasse 08/nov/2021
Introductiedatum Fonds 11/apr/2008
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
SFDR-classificatie Overige
Index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Index Ticker -
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,03%
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 500.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code -
ISIN IE000KD5RQM5
SEDOL BNSMC35

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/nov/2021 150
Gewogen gem. YTM per - -
Effectieve duration per 30/nov/2021 12,49 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/nov/2021 13,13 jaar
Standaarddeviatie (3j) per - -

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Ratings

Posities

Posities

per 30/nov/2021
Naam Weging (%)
UK I/L GILT 0.125 03/22/2068 1,74
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055 1,64
UK I/L GILT 0.375 03/22/2062 1,62
TREASURY (CPI) NOTE 3.875 04/15/2029 1,42
UK I/L GILT 0.5 03/22/2050 1,41
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,40
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,37
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,34
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class Flexible Acc EUR - 9,96 0,01 0,15 21/jan/2022 10,38 9,92 IE000KD5RQM5 -
Inst USD Niet uitkerend 15,96 0,06 0,38 21/jan/2022 16,64 14,89 IE00B3C8NT28 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 12,55 0,05 0,38 21/jan/2022 13,08 11,71 IE00BD0NC367 -
Class Flexible USD - 9,71 0,01 0,14 21/jan/2022 10,04 9,67 IE0004XHE738 -
Flex USD Niet uitkerend 18,70 0,07 0,38 21/jan/2022 19,49 17,43 IE00B2PPWQ36 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Documenten

Documenten