Obligaties

BGF Asian Tiger Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  Van
30/jun/2015
Tot
30/jun/2016
Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/jun/2020

6,21 2,96 -3,18 8,52 2,67
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,10 3,13 4,32 - 3,98
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,51 0,89 5,82 4,10 9,68 23,57 - 47,30

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SGD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 24/sep/2020 USD 4.387,10
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 02/feb/1996
Introductiedatum aandelenklasse 01/okt/2010
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,22%
ISIN LU0540000063
Bloomberg-code BGATA2H
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B4LHY50
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg SGD 5.000,00
Minimale vervolginleg SGD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 01/sep/2020 47,83
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 01/sep/2020 Bond Asia Pacific HC
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/sep/2020, op basis van posities vanaf 29/feb/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,86% en voor oliezand 2,84%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Posities

Posities

per 31/aug/2020
Naam Weging (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 06/15/2025 2,08
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 1,36
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 4.25 04/16/2039 1,11
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 1,02
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 2.7 05/13/2030 0,82
Naam Weging (%)
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,80
HORSE GALLOP FINANCE LTD MTN RegS 1.7 07/28/2025 0,73
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 5.875 04/07/2025 0,71
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,69
WYNN MACAU LTD RegS 5.5 01/15/2026 0,67
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 14,65 -0,04 -0,27 14,79 12,71 - LU0540000063 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 86,38 -0,23 -0,27 87,82 76,62 - LU0784395997 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 13,08 -0,03 -0,23 13,23 11,53 - LU0827875344 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 10,85 -0,03 -0,28 11,09 9,65 - LU1200839881 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,62 -0,03 -0,31 9,93 8,62 - LU1200839535 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 13,07 -0,03 -0,23 13,22 11,51 - LU0172393414 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,06 -0,03 -0,27 11,15 9,59 - LU1559745671 - -
KLASSE I5 EUR HEDGED EUR Eens per kwartaal 9,20 -0,02 -0,22 9,49 8,16 - LU1196525700 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 11,09 -0,03 -0,27 11,20 9,64 - LU2127175250 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 7,17 -0,02 -0,28 7,39 6,41 - LU1200839618 - -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks 12,10 -0,03 -0,25 12,25 10,71 - LU0827875427 - -
KLASSE D3 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 11,26 -0,03 -0,27 11,40 9,92 - LU0827875690 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 11,25 -0,03 -0,27 11,38 9,91 - LU0496654236 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 100,56 -0,25 -0,25 101,72 88,74 - LU1257007309 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 13,46 -0,03 -0,22 13,57 11,61 - LU1111085012 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 11,54 -0,03 -0,26 11,72 10,24 - LU0764618053 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 11,23 -0,03 -0,27 11,49 9,97 - LU0871639620 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 9,80 -0,03 -0,31 10,30 8,85 - LU1250978043 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Uitkering maandelijks 106,11 -0,24 -0,23 108,16 94,03 - LU1023054775 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,18 -0,04 -0,26 15,31 13,10 - LU0776122383 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,48 -0,03 -0,26 11,59 9,98 - LU1250973911 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 13,02 -0,04 -0,31 13,19 11,47 - LU0063728728 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,91 -0,04 -0,31 13,03 11,23 - LU0969580132 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Niet uitkerend 11,11 -0,03 -0,27 11,21 9,61 - LU1728037687 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 11,34 -0,03 -0,26 11,47 9,99 - LU1456638573 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,41 -0,02 -0,21 9,63 8,37 - LU1149717156 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 45,43 -0,12 -0,26 45,83 39,31 - LU0063729296 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 10,98 -0,03 -0,27 11,19 9,71 - LU0841155764 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 11,57 -0,03 -0,26 11,77 10,21 - LU0803752632 - -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 10,88 -0,03 -0,27 11,01 9,60 - LU0984171172 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,17 -0,03 -0,33 9,37 8,15 - LU0841166456 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 11,77 -0,04 -0,34 12,04 10,45 - LU1200839709 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,07 -0,03 -0,27 11,18 9,66 - LU1250980452 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 10,15 -0,03 -0,29 10,30 8,97 - LU0830182670 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 9,80 -0,02 -0,20 10,28 8,84 - LU1250979793 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 14,19 -0,04 -0,28 14,32 12,28 - LU0969580215 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Documenten

Documenten