Obligaties

BGF Asian Tiger Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

1,95 -3,39 8,94 3,60 -0,92
Index (%)

per 30/sep/2021

2,17 -1,01 10,80 5,63 0,69
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-6,06 3,18 1,95 - 2,14
Index (%)

per 30/nov/2021

-1,59 5,47 3,94 - 4,05
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-7,20 -0,40 -6,25 -6,06 9,84 10,13 - 15,29
Index (%)

per 30/nov/2021

-2,21 0,24 -2,73 -1,59 17,33 21,32 - 30,60

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CAD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 06/dec/2021 USD 4.764,08
Rendement 12 mnd. per 30/nov/2021 5,32
Aantal posities per 30/nov/2021 457
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 02/feb/1996
Introductiedatum aandelenklasse 11/mrt/2015
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Index J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,21%
ISIN LU1200839881
Bloomberg-code BGATA8C
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BVW21Z2
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CAD 5.000,00
Minimale vervolginleg CAD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 30/nov/2021 6,47%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/nov/2021 BB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/nov/2021 3,81
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 05/nov/2021 51,22
MSCI ESG % Dekking per 05/nov/2021 83,24
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 05/nov/2021 Bond Asia Pacific HC
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/nov/2021 389,92
Fondsen in peergroup per 05/nov/2021 123
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/nov/2021, op basis van posities vanaf 31/mei/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/nov/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/nov/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 30/nov/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/nov/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/nov/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/nov/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 30/nov/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/nov/2021 59,41%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/nov/2021 41,26%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 1,71% en voor oliezand 1,46%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt overwegingen over milieu, maatschappij en governance op in alle stappen van het beleggingsproces. In het initiële proces voor het genereren van ideeën en kredietonderzoek omvat dit een beoordeling van de positieve ESG-kenmerken of materiële risico's van elk bedrijf en het gebruik van interne duediligencesjablonen betreffende ESG voor overheden of bedrijven naast ESG-gegevens van derden. Positieve ESG-kenmerken en wezenlijke ESG-risico's en hun potentiële financiële impact worden toegelicht in verslagen over kredietonderzoek en kunnen de beleggingsbeslissingen en selectie van effecten door portefeuillebeheerders beïnvloeden. Vanuit een top-downperspectief bekijkt de beheerder van het Fonds ook de geaggregeerde maatstaven van de ESG-portefeuille via het Aladdin-systeem van BlackRock. De beheerder van het Fonds houdt bij het bewaken van de portefeuille ook rekening met criteria omtrent milieu, maatschappij en governance en voert regelmatig portefeuillerisicobeoordelingen uit tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) van BlackRock. Deze beoordelingen omvatten de analyse en bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 22/dec/2016)

Posities

Posities

per 30/nov/2021
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 1,76
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 06/15/2035 0,99
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0,86
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.125 06/15/2042 0,81
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS 3.466 09/23/2036 0,71
Naam Weging (%)
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON RegS 2.304 07/08/2031 0,71
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 0,70
SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026 0,70
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,67
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 3.1 01/21/2030 0,64
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A8 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,67 0,02 0,21 11,01 9,61 - LU1200839881 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 90,64 0,11 0,12 102,41 90,07 - LU1257007309 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,99 0,01 0,10 11,20 9,93 - LU0841155764 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,52 0,02 0,19 11,41 10,41 - LU1559745671 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 13,88 0,01 0,07 15,12 13,74 - LU0540000063 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 8,98 0,01 0,11 10,11 8,88 - LU1250979793 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 14,49 0,02 0,14 15,69 14,34 - LU0776122383 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,38 0,01 0,10 11,39 10,28 - LU1250980452 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 11,92 0,01 0,08 13,33 11,83 - LU0063728728 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,26 0,01 0,11 10,36 9,20 - LU0830182670 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Niet uitkerend 10,61 0,01 0,09 11,49 10,50 - LU1728037687 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,18 0,01 0,08 13,30 12,06 - LU0969580132 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 10,26 0,01 0,10 11,49 10,19 - LU0496654236 - -
KLASSE D3 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,11 0,02 0,22 10,18 9,04 - LU2250419038 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 11,94 0,01 0,08 13,35 11,86 - LU0172393414 - -
KLASSE I5 EUR HEDGED EUR Eens per kwartaal 8,38 0,01 0,12 9,41 8,29 - LU1196525700 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 10,36 0,01 0,10 11,58 10,28 - LU1456638573 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 10,46 0,01 0,10 11,43 10,35 - LU2127175250 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,34 0,01 0,11 10,07 9,25 - LU2319960527 - -
Class SR2 USD - 9,41 0,02 0,21 10,10 9,31 - LU2319960873 - -
Class SR4 Hedged GBP Eens per jaar 9,25 0,01 0,11 10,09 9,15 - LU2319960790 - -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks 10,86 0,01 0,09 12,31 10,79 - LU0827875427 - -
KLASSE D3 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 10,27 0,01 0,10 11,50 10,20 - LU0827875690 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 10,29 0,01 0,10 11,72 10,23 - LU0764618053 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 11,95 0,01 0,08 13,35 11,87 - LU0827875344 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Uitkering maandelijks 95,62 0,11 0,12 107,85 95,03 - LU1023054775 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 8,28 0,01 0,12 9,34 8,23 - LU0841166456 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 43,11 0,05 0,12 46,90 42,67 - LU0063729296 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 92,34 0,10 0,11 100,00 91,41 - LU2290525943 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 8,38 0,01 0,12 9,55 8,33 - LU1149717156 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 10,55 0,01 0,09 11,80 10,47 - LU0803752632 - -
Class SR3 USD Uitkering maandelijks 9,19 0,01 0,11 10,04 9,13 - LU2319960956 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,87 0,01 0,08 13,92 12,73 - LU1111085012 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 76,89 0,09 0,12 87,73 76,43 - LU0784395997 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 10,51 0,01 0,10 11,96 10,45 - LU1200839709 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 13,53 0,02 0,15 14,66 13,39 - LU0969580215 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 10,02 0,01 0,10 11,41 9,96 - LU0871639620 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 8,48 0,01 0,12 9,74 8,44 - LU1200839535 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,86 0,02 0,18 11,83 10,74 - LU1250973911 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 8,99 0,02 0,22 10,12 8,89 - LU1250978043 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,37 0,01 0,16 7,27 6,33 - LU1200839618 - -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 9,94 0,01 0,10 11,10 9,87 - LU0984171172 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Venn Saltirov
Venn Saltirov

Documenten

Documenten