Obligaties

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. Het Fonds belegt niet in vennootschappen die activiteiten ontplooien die niet consistent zijn met ESG criteria. Investeerders dienen derhalve voorafgaand aan een investering in het Fonds een persoonlijke ethische beoordeling te maken van een ESG toets door het Fonds. Een dergelijke ESG toets kan de waarde van de investeringen van het Fonds nadelig beïnvloeden vergeleken met een fonds dat een dergelijke toets niet hanteert.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken
Gegevens niet beschikbaar.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
- - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-10,66 0,17 -6,24 -10,78 - - - - -10,68
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

- - - - -

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 30/jun/2022 GBP 152.937.707
Fondsomvang per 30/jun/2022 USD 981.888.174
Introductiedatum 30/jun/2021
Introductie fonds 12/feb/2020
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
SFDR-classificatie Artikel 8
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,17%
Kostenratio 0,14%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 500.000,00
Minimale vervolginleg GBP 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code ISCBIIG
ISIN IE00BP2C1Z01
SEDOL BP2C1Z0

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/mei/2022 6.982
Standaarddeviatie (3j) per - -
Yield to Maturity per 31/mei/2022 3,65%
Modified duration per 31/mei/2022 6,66
Weighted Av YTM per 31/mei/2022 3,64%
Effectieve duration per 31/mei/2022 6,64 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/mei/2022 9,20 jaar
WAL to Worst per 31/mei/2022 9,20 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 31/mei/2022
Naam Weging (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,28
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,15
BANK OF AMERICA CORP 0.976 04/22/2025 0,12
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,11
Naam Weging (%)
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 2.75 04/15/2032 0,10
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1 03/22/2028 0,09
NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 0,08
ENN ENERGY HOLDINGS LTD RegS 4.625 05/17/2027 0,08
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 6.375 05/15/2038 0,08
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Geografische blootstelling verwijst voornamelijk naar de vestigingsplaats van de emittenten van de in het product aangehouden effecten, die bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kan deze echter verwijzen naar het land waar de emittent van de effecten veel van zijn activiteiten uitoefent.
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class Inst Acc Hedged GBP - 8,67 0,02 0,27 30/jun/2022 10,15 8,54 IE00BP2C1Z01 -
Class Flexible Acc USD - 8,28 0,02 0,22 30/jun/2022 10,07 8,14 IE00BNDQ8C32 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 8,69 0,02 0,27 30/jun/2022 10,14 8,55 IE00BJN4S634 -
Class D Dist Hedged GBP - 8,51 0,02 0,27 30/jun/2022 10,19 8,38 IE00BJN4RF59 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,69 0,02 0,26 30/jun/2022 10,25 8,56 IE00BMC44015 -
Class Q Acc Hedged EUR - 9,15 0,02 0,25 30/jun/2022 10,80 9,02 IE00BJN4RJ97 -
Class D Acc Hedged EUR - 8,84 0,02 0,25 30/jun/2022 10,45 8,72 IE00BJN4RG66 -
Class D Acc GBP Hedged GBP - 8,68 0,02 0,27 30/jun/2022 10,00 8,55 IE000PKMKVX7 -
Flex Dist EUR hedged EUR - 8,64 0,02 0,26 30/jun/2022 10,02 8,51 IE00058C1MX3 -
Class Inst Acc USD - 8,93 0,02 0,22 30/jun/2022 10,86 8,78 IE00BJN4RH73 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson

Documenten

Documenten