Aandelen

iShares World Equity Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

- - - - 29,97
Index (%)

per 30/sep/2021

- - - - 30,01
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
29,97 - - - 21,40
Index (%)

per 30/sep/2021

30,01 - - - 21,42
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
14,51 -3,19 0,94 29,97 - - - 46,67
Index (%)

per 30/sep/2021

14,52 -3,17 0,91 30,01 - - - 46,72

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/okt/2021 USD 2.124,24
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/sep/2021 1.552
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 23/okt/2012
Introductiedatum aandelenklasse 09/okt/2019
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
Index MSCI WORLD Net ( custom 4pm LUX )
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,19%
ISIN LU2060767121
Bloomberg-code BGIWI2U
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BKLX6R6
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/okt/2021 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/okt/2021 6,76
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/okt/2021 40,81
MSCI ESG % Dekking per 07/okt/2021 99,45
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/okt/2021 Equity Global
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/okt/2021 139,23
Fondsen in peergroup per 07/okt/2021 4.408
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/okt/2021, op basis van posities vanaf 30/apr/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/sep/2021 0,21%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/sep/2021 0,79%
MSCI – Kernwapens per 30/sep/2021 0,38%
MSCI – Ketelkool per 30/sep/2021 0,12%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/sep/2021 0,10%
MSCI – Oliezand per 30/sep/2021 0,18%
MSCI – Tabak per 30/sep/2021 0,63%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/sep/2021 99,45%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/sep/2021 0,55%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,78% en voor oliezand 1,81%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 30/sep/2021
Naam Weging (%)
APPLE INC 4,11
MICROSOFT CORP 3,51
AMAZON COM INC 2,59
FACEBOOK CLASS A INC 1,41
ALPHABET INC CLASS A 1,40
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,35
TESLA INC 1,10
NVIDIA CORP 0,90
JPMORGAN CHASE & CO 0,86
JOHNSON & JOHNSON 0,74
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 USD - 149,88 -0,10 -0,07 152,61 108,69 - LU2060767121 - -
KLASSE D2 USD - 157,50 -0,10 -0,06 160,37 114,25 - LU1811364055 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 281,82 -0,18 -0,06 286,89 204,07 - LU0826442534 - -
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 261,35 -0,30 -0,11 262,31 190,64 - LU0852472983 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 242,62 -0,27 -0,11 242,89 174,48 - LU0839962346 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 288,70 0,33 0,11 289,32 214,67 - LU0875157702 - -
KLASSE N2 EUR Niet uitkerend 305,35 -0,34 -0,11 305,69 219,84 - LU0852473015 - -
KLASSE F2 USD Niet uitkerend 277,20 -0,18 -0,06 282,25 201,08 - LU0836515477 - -
KLASSE F2 EUR Niet uitkerend 238,77 -0,27 -0,11 239,04 172,01 - LU1055041369 - -
KLASSE F2 GBP Niet uitkerend 201,82 0,24 0,12 204,47 155,37 - LU1396764083 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 269,66 -0,19 -0,07 274,67 196,18 - LU0836512615 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Documenten

Documenten