Aandelen

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 25,4 2,3 12,6
Beperkende benchmark 1 (%) 16,8 0,0 8,8
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-9,70 6,45 - - -1,00
Beperkende benchmark 1 (%) 0,67 6,32 - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-11,29 2,02 -1,94 -1,74 -9,70 20,63 - - -4,10
Beperkende benchmark 1 (%) -0,23 3,47 4,51 5,52 0,67 20,18 - - -
  Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2022

- -20,02 8,86 27,12 -12,80
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2022

- -11,72 0,42 22,96 -4,59

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in JPY.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 09/aug/2022 JPY 19.637.569.931
Introductiedatum 23/mei/2018
Introductie fonds 13/mei/1987
Valuta reeks EUR
Basisvaluta JPY
Beleggingscategorie Aandelen
Beperkende benchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) -
Doorlopende kosten 0,80%
Kostenratio -
Prestatievergoeding -
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Other Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGJI2EH
ISIN LU1822774102
SEDOL BG0B4G8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 29/jul/2022 82
Standaarddeviatie (3j) per 31/jul/2022 17,60%
Bèta 3 jr. per 31/jul/2022 1,05
P/E-ratio per 29/jul/2022 12,88
P/B-ratio per 29/jul/2022 1,17

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige portefeuillebeoordelingen met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 29/jul/2022
Naam Weging (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3,17
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 3,13
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 2,78
77 BANK LTD/THE 2,52
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 2,20
Naam Weging (%)
RELO GROUP INC 1,99
FUJI KYUKO CO LTD 1,99
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1,96
LION CORPORATION 1,95
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,84
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9,66 0,01 0,10 09/aug/2022 11,71 9,02 LU1822774102 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 66,16 -0,44 -0,66 09/aug/2022 84,27 60,28 LU0252965594 -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 16,19 0,02 0,12 09/aug/2022 19,44 15,05 LU0931342652 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 59,26 -0,39 -0,65 09/aug/2022 76,00 54,05 LU0171289068 -
KLASSE I2 JPY Niet uitkerend 1.843,00 1,00 0,05 09/aug/2022 2.201,00 1.713,00 LU0992622497 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 60,67 -0,18 -0,30 09/aug/2022 89,86 56,23 LU0006061252 -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 50,02 -0,10 -0,20 09/aug/2022 64,69 46,43 LU0204063480 -
KLASSE X2 JPY Niet uitkerend 9.915,00 10,00 0,10 09/aug/2022 11.757,00 9.183,00 LU0249423681 -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 51,81 -0,09 -0,17 09/aug/2022 66,55 48,03 LU0827883017 -
KLASSE I2 EUR - 13,34 -0,09 -0,67 09/aug/2022 16,95 12,15 LU1822774011 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 67,74 -0,19 -0,28 09/aug/2022 99,65 62,74 LU0827883108 -
KLASSE A2 JPY Niet uitkerend 8.190,00 8,00 0,10 09/aug/2022 9.867,00 7.642,00 LU0249411835 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 54,11 0,04 0,07 09/aug/2022 65,81 50,64 LU0827883280 -
KLASSE D2 JPY Niet uitkerend 9.144,00 9,00 0,10 09/aug/2022 10.942,00 8.505,00 LU0496417709 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 50,26 0,04 0,08 09/aug/2022 61,55 47,19 LU0255399742 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Documenten

Documenten