Aandelen

iShares Japan Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

12,16 14,21 10,26 -4,73 6,96
Index (%)

per 30/sep/2020

12,13 14,09 10,20 -4,69 6,91
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,96 3,96 7,55 6,25 4,19
Index (%)

per 30/sep/2020

6,91 3,94 7,51 6,20 4,13
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,72 0,94 6,89 6,96 12,35 43,93 83,37 91,56
Index (%)

per 30/sep/2020

-0,68 0,98 6,94 6,91 12,29 43,65 82,56 89,81

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 23/okt/2020 USD 1.757,94
Introductiedatum Fonds 01/dec/2005
Introductiedatum aandelenklasse 30/nov/2004
Rendement 12 mnd. per 30/sep/2020 2,02
Aantal posities per 30/sep/2020 320
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Japan Large-Cap Equity
Index MSCI Japan Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,02%
ISIN IE00B0409979
Bloomberg-code BGIJPND
Kostenratio 0,00%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B040997
Bloomberg-indexcode NDDUJN
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 1.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 10.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/okt/2020 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/okt/2020 6,48
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/okt/2020 74,07
MSCI ESG % Dekking per 01/okt/2020 99,90
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/okt/2020 Equity Japan
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) per 01/okt/2020 86,71
Fondsen in peergroup per 01/okt/2020 833
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/okt/2020, op basis van posities vanaf 30/apr/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/sep/2020 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/sep/2020 0,11%
MSCI – Kernwapens per 30/sep/2020 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/sep/2020 0,00%
MSCI – Civiele vuurwapens per 30/sep/2020 0,04%
MSCI – Oliezand per 30/sep/2020 0,00%
MSCI – Tabak per 30/sep/2020 0,61%
MSCI Betrokkenheid van bedrijfsleven % Dekking per 30/sep/2020 98,92%
De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 4,10% en voor oliezand 0,15%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4
Totale Morningstar-rating voor iShares Japan Index Fund (IE), Flex, per 30/sep/2020, in vergelijking met 927 Japan Large-Cap Equity fondsen.

Posities

Posities

per 30/sep/2020
Naam Weging (%)
TOYOTA MOTOR CORP 3,94
SOFTBANK GROUP CORP 2,72
SONY CORP 2,72
KEYENCE CORP 2,39
NINTENDO LTD 1,79
Naam Weging (%)
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,58
DAIICHI SANKYO LTD 1,47
RECRUIT HOLDINGS LTD 1,42
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,36
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 1,30
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex USD Uitkering dagelijks 14,78 0,05 0,35 15,03 10,94 14,77 IE00B0409979 14,78 -
Institutional Dist JPY - 2.010,39 7,66 0,38 2.044,50 1.530,97 2.009,79 IE00BL1GW748 2.011,00 -
Inst USD Niet uitkerend 17,97 0,06 0,35 18,16 13,17 17,97 IE00B1W56M32 17,98 -
Flex EUR Niet uitkerend 17,35 0,05 0,29 18,74 13,79 17,34 IE00B8J31C42 17,35 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 10,97 0,03 0,29 11,86 8,72 10,97 IE00BDRK7T12 10,97 -
Inst EUR Niet uitkerend 19,66 0,06 0,29 21,25 15,64 19,65 IE00B6RVWW34 19,67 -
Class Flex Acc JPY - 1.970,33 7,51 0,38 2.073,05 1.485,26 1.969,74 IE00BFMHVB17 1.970,93 -
Inst USD Uitkering dagelijks 16,52 0,06 0,35 16,96 12,35 16,52 IE00B1W56N49 16,53 -
Flex EUR Uitkering dagelijks 19,21 0,05 0,29 21,01 15,43 19,20 IE00B39J2X56 19,21 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 12,04 0,04 0,35 12,16 8,82 12,03 IE00BD0NCS18 12,04 -
Flex USD Niet uitkerend 15,87 0,06 0,35 16,03 11,62 15,86 IE0001199953 15,87 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten