Aandelen

iShares Japan Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

- - - -8,92 43,02
Index (%)

per 31/mrt/2021

- - - -8,99 43,03
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
43,02 - - - 6,87
Index (%)

per 31/mrt/2021

43,03 - - - 6,83
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,71 4,83 8,71 43,02 - - - 20,58
Index (%)

per 31/mrt/2021

8,70 4,82 8,70 43,03 - - - 20,45

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in JPY en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 08/apr/2021 USD 2.005,13
Introductiedatum Fonds 01/dec/2005
Introductiedatum aandelenklasse 06/jun/2018
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 31/mrt/2021 301
Basisvaluta U.S. Dollar
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Japan Large-Cap Equity
Index MSCI Japan Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,02%
ISIN IE00BFMHVB17
Bloomberg-code -
Kostenratio 0,50%
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BFMHVB1
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg JPY 1.000.000,00
Minimale vervolginleg JPY 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/mrt/2021 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/mrt/2021 6,36
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 05/mrt/2021 64,03
MSCI ESG % Dekking per 05/mrt/2021 99,87
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 05/mrt/2021 Equity Japan
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/mrt/2021 78,40
Fondsen in peergroup per 05/mrt/2021 884
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/mrt/2021, op basis van posities vanaf 31/okt/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/mrt/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/mrt/2021 0,12%
MSCI – Kernwapens per 31/mrt/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/mrt/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/mrt/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/mrt/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 31/mrt/2021 0,57%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/mrt/2021 99,09%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/mrt/2021 0,91%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 4,36% en voor oliezand 0,17%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 31/mrt/2021
Naam Weging (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,09
SOFTBANK GROUP CORP 3,27
SONY GROUP CORP 3,27
KEYENCE CORP 2,05
RECRUIT HOLDINGS LTD 1,64
Naam Weging (%)
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,62
TOKYO ELECTRON LTD 1,56
NINTENDO LTD 1,55
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 1,48
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,41
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class Flex Acc JPY - 2.414,61 -13,39 -0,55 2.459,99 1.693,59 2.413,89 IE00BFMHVB17 2.415,34 -
Flex EUR Niet uitkerend 20,29 -0,04 -0,20 20,76 15,74 20,28 IE00B8J31C42 20,30 -
Institutional Dist JPY - 2.462,10 -13,67 -0,55 2.508,58 1.745,45 2.461,36 IE00BL1GW748 2.462,84 -
Flex EUR Uitkering dagelijks 22,28 -0,05 -0,20 22,83 17,57 22,27 IE00B39J2X56 22,28 -
Inst USD Niet uitkerend 21,12 -0,05 -0,23 21,96 15,04 21,11 IE00B1W56M32 21,12 -
Inst USD Uitkering dagelijks 19,41 -0,04 -0,23 20,19 14,10 19,41 IE00B1W56N49 19,42 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 12,82 -0,03 -0,20 13,12 9,96 12,82 IE00BDRK7T12 12,82 -
Inst EUR Niet uitkerend 22,98 -0,05 -0,20 23,51 17,85 22,97 IE00B6RVWW34 22,99 -
Flex USD Uitkering dagelijks 17,23 -0,04 -0,23 17,94 12,48 17,22 IE00B0409979 17,23 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 14,14 -0,03 -0,23 14,71 10,07 14,14 IE00BD0NCS18 14,15 -
Flex USD Niet uitkerend 18,66 -0,04 -0,23 19,40 13,26 18,65 IE0001199953 18,66 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten