Aandelen

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het Fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen die worden verhandeld op de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange via Stock Connect, waarop een dagelijks quotum van toepassing is. Als de resterende balans van het betreffende quotum tot nul daalt of het dagelijks quotum wordt overschreden, worden aankooporders afgewezen. Door beperkingen van de quota kunnen de mogelijkheden van het Stock Connect-fonds om tijdig via Stock Connect in Chinese A-aandelen te beleggen, dus beperkt zijn. Aanvullende risico's die van toepassing zijn bij het gebruik van Stock Connect zijn onder andere, dus niet uitsluitend, het risico in verband met juridisch/economisch eigendom, het risico in verband met clearing en afwikkeling, het risico van opschorting, verschillen in handelsdagen, verkoopbeperkingen die worden opgelegd door initiële monitoring, het operationeel risico, het regelgevingsrisico, het risico in verband met terugroepen van in aanmerking komende aandelen, het niet-bestaan van een beleggerscompensatiefonds, belastingrisico's en de afwikkelingsregeling in het kader van de SPSA-modellen. Raadpleeg het prospectus voor een uitgebreidere toelichting van deze risico's.

Het Fonds kan ook beleggen in Chinese A-aandelen via het RQFII-beleggingsquotum van de beleggingsbeheerder. Wanneer het Fonds via de RQFII-route handelt, is het onderworpen aan het RQFII-beleid en aan wijzigingen van de regelgeving die ongunstige gevolgen kunnen hebben voor het Fonds of het RQFII-quotum van de beleggingsbeheerder, en voor de mogelijkheden voor het Fonds om Chinese A-aandelen aan te houden. Het Fonds is onderworpen aan beperkingen en vereisten die van toepassing zijn op RQFII-beleggingen, waaronder de volgende risico's: het risico in verband met regelgevingsbeleid, het risico in verband met vergunningen, quota en repatriëring, het risico in verband met vermogensbestanddelen uit de PRC, het risico in verband met RQFII-bewaarnemers en makelaars uit de PRC, het wisselkoersrisico en het risico in verband met conflicten door de toekenning van RQFII-quota.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

 • Rendement

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 08/apr/2020 USD 764.593.337
Basisvaluta USD
Introductiedatum aandelenklasse 08/apr/2015
Beleggingscategorie Aandelen
Domicilie Ierland
Index MSCI China A Inclusion Index
Herwegingsfrequentie Eens per kwartaal
ISIN IE00BQT3WG13
Bloomberg-code CNYA.LN
Uitgevende onderneming iShares IV plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 08/apr/2020 185.500.000
Indexniveau per 08/apr/2020 USD 971,07
Index-code M1CNA
Einde boekjaar 31 mei

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen overwegingen van materiële duurzaamheid in hun beleggingsproces te integreren. Hierin kunnen milieu-, sociale en governance (ESG) -statistieken inzicht bieden in de managementeffectiviteit van een bedrijf en financiële vooruitzichten op de lange termijn. Metingen van bedrijfsbetrokkenheid kunnen beleggers helpen een vollediger beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds kan worden blootgesteld door middel van de beleggingen die het fonds aanhoudt. Lees meer

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Israël

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Portugal

 • Singapore

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 08/apr/2020
Productcode ISIN Naam Naam emittent Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Beursvaluta Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Naam emittent Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Beurs Locatie Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 08/apr/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 08/apr/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta (volledige naam) Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS Uitkeringsrendement
USD USD Niet uitkerend 4,12 -0,03 -0,62 4,63 3,78 - IE00BQT3WG13 - - -

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13/apr/2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14/apr/2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13/apr/2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08/dec/2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26/jun/2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF401 ILS 03/sep/2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Documenten

Documenten