Aandelen

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het Fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen die worden verhandeld op de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange via Stock Connect, waarop een dagelijks quotum van toepassing is. Als de resterende balans van het betreffende quotum tot nul daalt of het dagelijks quotum wordt overschreden, worden aankooporders afgewezen. Door beperkingen van de quota kunnen de mogelijkheden van het Stock Connect-fonds om tijdig via Stock Connect in Chinese A-aandelen te beleggen, dus beperkt zijn. Aanvullende risico's die van toepassing zijn bij het gebruik van Stock Connect zijn onder andere, dus niet uitsluitend, het risico in verband met juridisch/economisch eigendom, het risico in verband met clearing en afwikkeling, het risico van opschorting, verschillen in handelsdagen, verkoopbeperkingen die worden opgelegd door initiële monitoring, het operationeel risico, het regelgevingsrisico, het risico in verband met terugroepen van in aanmerking komende aandelen, het niet-bestaan van een beleggerscompensatiefonds, belastingrisico's en de afwikkelingsregeling in het kader van de SPSA-modellen. Raadpleeg het prospectus voor een uitgebreidere toelichting van deze risico's.

Het Fonds kan ook beleggen in Chinese A-aandelen via het RQFII-beleggingsquotum van de beleggingsbeheerder. Wanneer het Fonds via de RQFII-route handelt, is het onderworpen aan het RQFII-beleid en aan wijzigingen van de regelgeving die ongunstige gevolgen kunnen hebben voor het Fonds of het RQFII-quotum van de beleggingsbeheerder, en voor de mogelijkheden voor het Fonds om Chinese A-aandelen aan te houden. Het Fonds is onderworpen aan beperkingen en vereisten die van toepassing zijn op RQFII-beleggingen, waaronder de volgende risico's: het risico in verband met regelgevingsbeleid, het risico in verband met vergunningen, quota en repatriëring, het risico in verband met vermogensbestanddelen uit de PRC, het risico in verband met RQFII-bewaarnemers en makelaars uit de PRC, het wisselkoersrisico en het risico in verband met conflicten door de toekenning van RQFII-quota.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) -17,9 27,8 -26,1 35,4 42,6 2,8
Index (%) -17,8 25,6 -28,5 36,2 43,2 3,2
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

21,15 -3,82 -5,35 50,44 -8,24
Index (%)

per 31/mrt/2022

17,91 -5,94 -4,84 51,10 -7,95
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-23,12 9,90 6,99 - -0,11
Index (%) -22,87 10,38 6,21 - -0,32
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-20,79 2,74 -15,28 -19,70 -23,12 32,73 40,18 - -0,80
Index (%) -20,67 2,77 -15,20 -19,57 -22,87 34,48 35,16 - -2,27

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 23/jun/2022 USD 2.388.932.182
Fondsomvang per 23/jun/2022 USD 2.390.241.699
Introductiedatum 08/apr/2015
Introductie fonds 08/apr/2015
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Index MSCI China A Inclusion Index
SFDR-classificatie Overige
Uitgegeven aandelen per 23/jun/2022 439.512.783
Total Expense Ratio 0,40%
Gebruik van winst Herbeleggend
Rendement uit securities lending -
Domicilie Ierland
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Eens per kwartaal
Methodologie Optimalisatie
UCITS Ja
Uitgevende onderneming iShares IV plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Einde boekjaar 31 mei
Bloomberg-code -
ISIN IE00BQT3WG13

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 23/jun/2022 496
Indexniveau per 24/jun/2022 USD 1.309,47
Index-code M1CNA
Standaarddeviatie (3j) per 31/mei/2022 19,63%
Bèta 3 jr. per 31/mei/2022 1,00
P/E-ratio per 23/jun/2022 15,83
P/B-ratio per 23/jun/2022 2,05

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 06/mei/2022 B
MSCI ESG % Dekking per 06/mei/2022 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 06/mei/2022 1,59
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 06/mei/2022 8,85
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 06/mei/2022 Equity China
Fondsen in peergroup per 06/mei/2022 1.017
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 06/mei/2022 271,78
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 06/mei/2022 99,71
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 06/mei/2022, op basis van posities vanaf 31/mrt/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 23/jun/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 23/jun/2022 0,46%
MSCI – Kernwapens per 23/jun/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 23/jun/2022 2,29%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 23/jun/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 23/jun/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 23/jun/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 23/jun/2022 99,75%
Percentage niet-gedekt Fonds per 23/jun/2022 0,25%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 2,44% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Israël

 • Italië

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Portugal

 • Saoedi-Arabië

 • Singapore

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 23/jun/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13/apr/2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Euronext Amsterdam CNYA EUR 03/sep/2021 BP2P7B7 - CNYA.AS - - IE00BQT3WG13 A12DPT 27819610 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14/apr/2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13/apr/2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08/dec/2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26/jun/2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange 1159110 ILS 03/sep/2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Documenten

Documenten