Aandelen

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het Fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen die worden verhandeld op de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange via Stock Connect, waarop een dagelijks quotum van toepassing is. Als de resterende balans van het betreffende quotum tot nul daalt of het dagelijks quotum wordt overschreden, worden aankooporders afgewezen. Door beperkingen van de quota kunnen de mogelijkheden van het Stock Connect-fonds om tijdig via Stock Connect in Chinese A-aandelen te beleggen, dus beperkt zijn. Aanvullende risico's die van toepassing zijn bij het gebruik van Stock Connect zijn onder andere, dus niet uitsluitend, het risico in verband met juridisch/economisch eigendom, het risico in verband met clearing en afwikkeling, het risico van opschorting, verschillen in handelsdagen, verkoopbeperkingen die worden opgelegd door initiële monitoring, het operationeel risico, het regelgevingsrisico, het risico in verband met terugroepen van in aanmerking komende aandelen, het niet-bestaan van een beleggerscompensatiefonds, belastingrisico's en de afwikkelingsregeling in het kader van de SPSA-modellen. Raadpleeg het prospectus voor een uitgebreidere toelichting van deze risico's.

Het Fonds kan ook beleggen in Chinese A-aandelen via het RQFII-beleggingsquotum van de beleggingsbeheerder. Wanneer het Fonds via de RQFII-route handelt, is het onderworpen aan het RQFII-beleid en aan wijzigingen van de regelgeving die ongunstige gevolgen kunnen hebben voor het Fonds of het RQFII-quotum van de beleggingsbeheerder, en voor de mogelijkheden voor het Fonds om Chinese A-aandelen aan te houden. Het Fonds is onderworpen aan beperkingen en vereisten die van toepassing zijn op RQFII-beleggingen, waaronder de volgende risico's: het risico in verband met regelgevingsbeleid, het risico in verband met vergunningen, quota en repatriëring, het risico in verband met vermogensbestanddelen uit de PRC, het risico in verband met RQFII-bewaarnemers en makelaars uit de PRC, het wisselkoersrisico en het risico in verband met conflicten door de toekenning van RQFII-quota.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -17,9 27,8 -26,1 35,4 42,6 2,8 -26,2
Index (%) -17,8 25,6 -28,5 36,2 43,2 3,2 -25,9
  Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2023

8,75 33,23 17,80 -26,98 -6,21
Index (%)

per 30/sep/2023

9,21 33,95 18,26 -26,71 -5,90
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-6,21 -6,91 3,17 - -2,15
Index (%) -5,90 -6,57 3,59 - -2,26
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-9,99 -1,82 -3,60 -13,92 -6,21 -19,32 16,89 - -16,80
Index (%) -9,77 -1,79 -3,51 -13,80 -5,90 -18,44 19,31 - -17,65

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 03/okt/2023 USD 2.369.626.225
Fondsomvang per 03/okt/2023 USD 2.385.336.498
Introductiedatum 08/apr/2015
Introductie fonds 08/apr/2015
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Index MSCI China A Inclusion Index
SFDR-classificatie Overige
Uitgegeven aandelen per 03/okt/2023 554.493.266
Total Expense Ratio 0,40%
ISIN IE00BQT3WG13
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Eens per kwartaal
Methodologie Optimalisatie
UCITS Ja
Uitgevende onderneming iShares IV plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Einde boekjaar 31 mei
Bloomberg-code -

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 03/okt/2023 557
Indexniveau per 04/okt/2023 USD 1.019,31
Index-code M1CNA
Standaarddeviatie (3j) per 30/sep/2023 21,28%
Bèta 3 jr. per 30/sep/2023 1,00
P/E-ratio per 03/okt/2023 13,62
P/B-ratio per 03/okt/2023 1,71

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 03/okt/2023 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 03/okt/2023 2,88%
MSCI – Kernwapens per 03/okt/2023 0,00%
MSCI – Ketelkool per 03/okt/2023 2,25%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 03/okt/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 03/okt/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 03/okt/2023 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 03/okt/2023 100,00%
Percentage niet-gedekt Fonds per 03/okt/2023 0,00%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 3,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Chili

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Israël

 • Italië

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Portugal

 • Singapore

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 03/okt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
London Stock Exchange CNYA USD 13/apr/2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L
Euronext Amsterdam CNYA EUR 03/sep/2021 BP2P7B7 - CNYA.AS
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14/apr/2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE
London Stock Exchange IASH GBP 13/apr/2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08/dec/2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX
Santiago Stock Exchange CNYA CLP 13/jan/2023 BK81394 CNYA CL -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26/jun/2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159110 ILS 03/sep/2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
4.770 USD
-52,3%
3.000 USD
-21,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.830 USD
-41,7%
6.570 USD
-8,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.750 USD
7,5%
13.100 USD
5,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
22.790 USD
127,9%
20.570 USD
15,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten