Obligaties

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Meer dan 35% van het vermogen van dit fonds kan belegd zijn in effecten uitgegeven door één enkele overheid. Wanneer deze beleggingen in waarde dalen zal dit een groot effect hebben op de totale waarde van het fonds. Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.  

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -8,4 13,0 7,0 4,8 -5,7 3,8 7,7 0,7 0,2 -13,2
Index (%) -8,1 13,3 7,4 4,6 -5,6 4,2 7,8 1,0 0,1 -12,9
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2023

7,74 6,21 -5,04 -5,61 -7,10
Index (%)

per 30/jun/2023

8,15 6,06 -4,57 -5,59 -6,56
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-8,93 -4,95 -0,95 1,09 0,07
Index (%) -8,18 -4,75 -0,75 1,28 0,28
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,32 0,25 -2,64 -1,11 -8,93 -14,11 -4,67 11,42 0,74
Index (%) -1,10 0,18 -2,83 -1,47 -8,18 -13,58 -3,72 13,57 3,09

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 03/okt/2023 USD 608.654.349
Introductiedatum 09/nov/2012
Introductie fonds 23/okt/2012
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index FTSE World Government Bond Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 0,20%
ISIN LU0852473874
Kostenratio 0,15%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 50.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Wereldwijde obligaties
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGIGGN7
SEDOL B8WSNH5

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2023 1.074
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden per 30/sep/2023 1,62
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2023 5,61%
Bèta 3 jr. per 31/aug/2023 0,93
Yield to Maturity per 31/aug/2023 3,64%
Modified duration per 31/aug/2023 7,27
Weighted Av YTM per 31/aug/2023 3,64%
Effectieve duration per 31/aug/2023 7,29 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/aug/2023 9,04 jaar
WAL to Worst per 31/aug/2023 9,04 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/sep/2023 A
MSCI ESG % Dekking per 21/sep/2023 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/sep/2023 5,90
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/sep/2023 30,97
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/sep/2023 Bond Global USD
Fondsen in peergroup per 21/sep/2023 423
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/sep/2023 0,00
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/sep/2023, op basis van posities per 31/mei/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class N7, per 30/sep/2023, in vergelijking met 917 Wereldwijde obligaties fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/aug/2023)

Posities

Posities

per 31/aug/2023
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,74
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 0,73
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 0,63
TREASURY NOTE 4.5 11/30/2024 0,54
TREASURY NOTE 1.875 02/28/2027 0,47
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 0,43
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.18 08/25/2025 0,43
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,42
TREASURY NOTE 0.375 01/31/2026 0,41
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 0,41
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 89,36 0,03 0,03 03/okt/2023 98,04 89,33 LU0852473874
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 105,36 0,05 0,05 03/okt/2023 113,80 104,60 LU0875157884
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 79,62 -0,42 -0,52 03/okt/2023 86,96 77,99 LU0836513852
KLASSE N2 EUR Niet uitkerend 77,72 0,03 0,04 03/okt/2023 84,54 77,19 LU0965779233
KLASSE N2 USD Niet uitkerend 82,68 -0,44 -0,53 03/okt/2023 90,15 80,74 LU0839971503
KLASSE F2 USD Niet uitkerend 82,31 -0,43 -0,52 03/okt/2023 89,76 80,40 LU0836517176
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 83,92 -0,44 -0,52 03/okt/2023 91,44 81,83 LU0826459850
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 91,41 0,04 0,04 03/okt/2023 98,57 90,73 LU0839970364
KLASSE D2 USD - 83,63 -0,44 -0,52 03/okt/2023 91,20 81,69 LU1811364139

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Ersan Hacioglu
Ersan Hacioglu
Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.250 EUR
-17,5%
7.760 EUR
-8,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.250 EUR
-17,5%
7.860 EUR
-7,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.580 EUR
-4,2%
10.050 EUR
0,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.510 EUR
15,1%
12.030 EUR
6,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten