Obligaties

BGF US Dollar Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 0,0 10,0 9,0 -0,8 -13,8
Beperkende benchmark 1 (%) 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-13,76 -2,32 0,50 - 0,48
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2022

-13,01 -2,71 0,02 - 0,09
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-13,76 0,41 1,45 -2,86 -13,76 -6,80 2,53 - 2,54
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2022

-13,01 -0,45 1,87 -2,97 -13,01 -7,92 0,12 - 0,46
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

-0,02 10,03 8,98 -0,83 -13,76
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2022

0,01 8,72 7,51 -1,54 -13,01

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 03/feb/2023 USD 530.487.455
Introductiedatum 04/okt/2017
Introductie fonds 07/apr/1989
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,04%
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Uitkeringsfrequentie Eens per kwartaal
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie USD Diversified Bond
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGUDCX5
ISIN LU1694209633
SEDOL BD9FRY9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/dec/2022 1.392
Rendement 12 mnd. per 31/dec/2022 2,99
Standaarddeviatie (3j) per 31/dec/2022 6,54%
Bèta 3 jr. per 31/dec/2022 1,02
Yield to Maturity per 30/dec/2022 5,45%
Modified duration per 30/dec/2022 6,18
Weighted Av YTM per 30/dec/2022 5,45%
Effectieve duration per 30/dec/2022 6,19 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/dec/2022 7,48 jaar
WAL to Worst per 30/dec/2022 7,48 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF US Dollar Bond Fund, Class X5, per 31/jan/2023, in vergelijking met 432 USD Diversified Bond fondsen.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar heeft dit fonds een gouden medaille gegeven, hun hoogste rating (Per 11/dec/2019)

Posities

Posities

per 30/dec/2022
Naam Weging (%)
UNITED STATES TREASURY 19,26
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 16,27
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,78
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4,39
UNIFORM MBS 1,74
Naam Weging (%)
MORGAN STANLEY 1,71
BANK OF AMERICA CORP 1,57
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,12
JPMORGAN CHASE & CO 0,83
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,64
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class X5 USD Eens per kwartaal 9,13 -0,05 -0,54 03/feb/2023 10,28 8,44 LU1694209633 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 15,46 -0,08 -0,51 03/feb/2023 17,44 14,34 LU0172417379 -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 15,45 -0,09 -0,58 03/feb/2023 17,43 14,34 LU0592701923 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,37 -0,06 -0,64 03/feb/2023 10,59 8,70 LU1564327929 -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 704,60 0,37 0,05 03/feb/2023 824,91 699,72 LU1791174102 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 32,17 -0,17 -0,53 03/feb/2023 35,59 29,59 LU0096258362 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 10,95 -0,06 -0,54 03/feb/2023 12,04 10,05 LU1165522647 -
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 15,45 -0,08 -0,52 03/feb/2023 17,43 14,31 LU0028835386 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 33,85 -0,18 -0,53 03/feb/2023 37,29 31,09 LU0548367084 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 10,63 -0,06 -0,56 03/feb/2023 11,64 9,75 LU0147419252 -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 9,19 -0,05 -0,54 03/feb/2023 10,36 8,51 LU1718847640 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,11 -0,05 -0,49 03/feb/2023 11,27 9,34 LU1294567448 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
David Rogal
David Rogal
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Documenten

Documenten