Aandelen

BSF European Opportunities Extension Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

22,90 4,53 4,55 13,11 29,94
Index (%)

per 30/sep/2021

19,66 3,45 4,82 -3,61 23,80
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
29,94 15,39 14,57 20,19 18,63
Index (%)

per 30/sep/2021

23,80 7,75 9,14 11,08 10,02
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
21,87 -5,42 5,90 29,94 53,66 97,38 528,98 806,59
Index (%)

per 30/sep/2021

12,20 -3,00 1,11 23,80 25,09 54,84 186,10 242,72

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 27/okt/2021 EUR 751,28
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/sep/2021 149
Basisvaluta Euro
Introductiedatum Fonds 31/aug/2007
Introductiedatum aandelenklasse 31/aug/2007
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Europe Flex-Cap Equity
Index S&P Europe BMI Index
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,86%
ISIN LU0313923905
Bloomberg-code BKRSADS
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL B23WFX4
Bloomberg-indexcode CGBMI_GBP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 5.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

5 sterren
Totale Morningstar-rating voor BSF European Opportunities Extension Fund, Class A4, per 30/sep/2021, in vergelijking met 442 Europe Flex-Cap Equity fondsen.

Posities

Posities

per 30/sep/2021
Naam Weging (%)
DSV A/S 6,91
ROYAL UNIBREW A/S 6,41
NOVO NORDISK A/S 5,58
LONZA GROUP AG 5,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,50
Naam Weging (%)
TELEPERFORMANCE 3,47
SIKA AG 3,31
RELX PLC 3,05
ADDLIFE AB 3,05
IMCD NV 2,94
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 525,37 3,14 0,60 532,94 355,58 - LU0313923905 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 422,65 0,79 0,19 422,65 257,38 - LU1083780855 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 626,89 0,87 0,14 626,89 396,97 - LU0313923228 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 541,39 3,24 0,60 548,89 365,04 - LU0827973438 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 650,22 0,91 0,14 650,22 410,12 - LU0418791066 - -
KLASSE D3G EUR Uitkering maandelijks 228,99 0,32 0,14 228,99 145,43 - LU1244156755 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Documenten

Documenten