Obligaties

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

- 7,36 -6,50 2,13 7,44
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
14,02 1,53 - - 4,04
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
9,78 2,88 2,43 14,02 4,68 - - 19,11

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 03/dec/2020 USD 1.711,78
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/okt/2020 307
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 12/jun/2013
Introductiedatum aandelenklasse 29/jun/2016
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,07%
ISIN LU1435395550
Bloomberg-code BREX2AH
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BD3J297
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg AUD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/nov/2020 BB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/nov/2020 3,22
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/nov/2020 51,28
MSCI ESG % Dekking per 01/nov/2020 92,16
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/nov/2020 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 01/nov/2020 534,35
Fondsen in peergroup per 01/nov/2020 392
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/nov/2020, op basis van posities vanaf 29/feb/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/okt/2020 6,22%
MSCI – Kernwapens per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/okt/2020 1,39%
MSCI – Tabak per 30/okt/2020 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/okt/2020 11,88%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/okt/2020 88,12%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,22% en voor oliezand 1,39%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 30/okt/2020
Naam Weging (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,84
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 3,40
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 3.624 05/26/2030 2,65
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 2,33
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 5.875 01/30/2060 2,20
Naam Weging (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.125 07/09/2035 2,07
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,93
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 1,67
SERBIA (REPUBLIC OF) RegS 3.125 05/15/2027 1,67
NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVE RegS 3.675 06/03/2026 1,65
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 121,18 0,84 0,70 121,18 97,68 - LU1435395550 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 88,37 0,07 0,08 96,99 82,86 - LU1722863567 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 98,71 0,68 0,69 98,71 80,13 - LU1567862849 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 130,78 0,93 0,72 130,78 105,31 - LU1118028742 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 143,07 1,01 0,71 143,07 114,61 - LU0946833604 - -
Class X5 EUR Eens per kwartaal 89,47 0,07 0,08 98,20 83,78 - LU1648246756 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 83,30 0,59 0,71 86,89 70,52 - LU1572169453 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR - 90,60 0,61 0,68 92,87 77,30 - LU1814255391 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 96,49 0,65 0,68 96,49 79,06 - LU1715606080 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 96,44 0,66 0,69 96,44 78,51 - LU1567863144 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 103,52 0,71 0,69 103,52 83,78 - LU1648247721 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR Eens per jaar 92,60 0,63 0,69 94,60 79,12 - LU1418627409 - -
KLASSE D5 EUR - 92,19 0,08 0,09 101,20 86,47 - LU1800013283 - -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 98,06 0,69 0,71 99,82 83,22 - LU1308276671 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 131,96 0,93 0,71 131,96 106,40 - LU0949128572 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 92,47 0,63 0,69 94,62 78,68 - LU1072457747 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 118,54 0,80 0,68 118,54 96,08 - LU0949128226 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 124,33 0,88 0,71 124,33 100,79 - LU0940382277 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD - 106,31 0,75 0,71 106,31 85,45 - LU1728553345 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 110,94 0,75 0,68 110,94 90,40 - LU1072451542 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 92,09 0,63 0,69 94,88 78,91 - LU1093538335 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 99,81 -0,42 -0,42 106,35 91,50 - LU0997362164 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR - 84,20 0,57 0,68 86,36 71,85 - LU1781817264 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten