Multi-asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  Van
30/jun/2015
Tot
30/jun/2016
Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/jun/2020

2,86 5,93 3,50 5,40 -1,62
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,62 2,38 3,18 - 1,89
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-7,74 0,85 7,99 -1,62 7,32 16,93 - 10,27

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 05/aug/2020 EUR 701,10
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 10/apr/2015
Introductiedatum aandelenklasse 10/apr/2015
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie EUR Moderate Allocation - Global
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,46%
ISIN LU1191063038
Bloomberg-code BSMMD5E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BWGC6L6
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 0,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 09/jul/2020 37,54
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 09/jul/2020 Mixed Asset EUR Bal - Global
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 09/jul/2020, op basis van posities vanaf 31/jan/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Ratings

Ratings

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Naam emittent Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector Beurs
De informatie over koersen en waardering (de Informatie) is niet gecontroleerd, en is gebaseerd op niet-gecontroleerde koers- en bedrijfsgegevens. De Informatie is als zodanig louter indicatief en kan worden gewijzigd. BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BlackRock") geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet dan wel impliciet, ten aanzien van de Informatie. In het bijzonder, maar onverminderd het voorgaande, verklaart of garandeert BlackRock niet dat de Informatie afgestemd, correct, volledig of foutloos is of geen virussen bevat, of dat resultaten die verkregen zijn door het gebruik van de Informatie juist zullen zijn.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 04/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D5 EUR Eens per kwartaal 109,35 0,33 0,30 119,59 90,42 - LU1191063038 - -
KLASSE X2 USD - 114,27 0,37 0,32 124,63 94,34 - LU1901862299 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 122,73 0,37 0,30 133,86 101,34 - LU1304596684 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 115,67 0,35 0,30 125,89 95,35 - LU1191062907 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 114,27 0,35 0,31 124,99 94,57 - LU1241524708 - -
KLASSE I4 EUR Eens per jaar 106,35 0,32 0,30 116,74 88,38 - LU1694209989 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 112,82 0,35 0,31 124,09 93,12 - LU1191063111 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 109,90 0,33 0,30 119,85 90,84 - LU1191063384 - -
KLASSE D5 HEDGED USD Eens per kwartaal 126,87 0,42 0,33 138,90 104,97 - LU1241525002 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 132,98 0,44 0,33 145,31 109,88 - LU1298143493 - -
KLASSE X2 GBP - 110,92 0,34 0,31 121,71 91,42 - LU1901862026 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 115,59 0,36 0,31 127,15 95,41 - LU1191063202 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 113,16 0,37 0,33 123,62 93,54 - LU1811363750 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 115,72 0,35 0,30 126,58 95,77 - LU1273675311 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 136,55 0,45 0,33 148,77 112,98 - LU1282798062 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP - 104,97 0,32 0,31 115,79 86,84 - LU1817852509 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Documenten

Documenten