Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5

Spreiding met BlackRock Mix Fondsen 1-5, om op de langere termijn een stabieler rendement te bereiken.

Update: BlackRock Mix Fonds 1 is per 29 juni 2018, in gezamenlijk overleg met Rabobank gesloten omdat de omvang van het fonds te klein is.

De beleggingswereld is niet meer hetzelfde als tien of zelfs vijf jaar geleden. Veel beleggers hebben in het huidige klimaat vooral behoefte aan een eenvoudige, gespreide portefeuille met lage kosten, die aansluit bij hun persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Het is in dit nieuwe beleggingstijdperk in onze ogen essentieel om uw beleggingsportefeuille te spreiden: over verschillende beleggingsfondsen, categorieën, sectoren en landen. Multi-asset fondsen (ook wel ‘mixfondsen’ genoemd) bieden u binnen één fonds een portefeuille van aandelen en obligaties. Daarmee spreiden ze het risico van beleggen over verschillende beleggingscategorieën, die zich in wisselende marktsituaties verschillend kunnen gedragen.

Om u op een eenvoudige manier en tegen relatief lage kosten toegang te bieden tot uiteenlopende markten, hebben we de BlackRock Mix Fondsen 1-5 ontwikkeld. De BlackRock Mix Fondsen 1-5 zijn subfondsen van BlackRock UCITS Fund (BUF).

 • Een reeks van vijf multi-asset portefeuilles die beleggen in een combinatie van aandelen en obligaties.
 • Ieder fonds uit de reeks belegt in indexfondsen die door BlackRock worden beheerd; de BlackRock Mix Fondsen 1-5 zijn daarom ‘funds of index funds’.
 • Ieder fonds heeft zijn eigen beleggingsmix en zijn eigen risicoprofiel.
 • Zo kunt u het beleggingsfonds kiezen dat het beste aansluit bij uw beleggings-doelstellingen.
BlackRock Mix Fondsen 1-5

Bovenstaande informatie is uitsluitend bestemd ter illustratie en geeft slechts een indicatie van het risiconiveau en het rendement voor de belegger.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen.

Waarom kiezen voor BlackRock Mix Fondsen 1-5?

De aandelen in de fondsen kunnen op ieder willekeurig moment worden gekocht of verkocht, afhankelijk van uw beleggings-behoeften. Uw belegging zal echter pas op de middellange tot lange termijn rendement opleveren. Voordat u gaat beleggen dient u zich op de hoogte te stellen van de minimale beleggingshorizon die voor ieder fonds is aanbevolen en daarbij ook rekening te houden met uw eigen financiële planning.

 • EENVOUD – een eenvoudig en begrijpelijk beleggingsproces

  De fondsen worden allemaal beheerd op basis van een eenvoudig en begrijpelijk beleggingsproces.

 • KEUZE – kies de verhouding van aandelen en obligaties

  De vijf beleggingsportefeuilles hebben een verschillende verhouding van aandelen en obligaties (de beleggingsmix), zodat ze afgestemd zijn op verschillende beleggingsprofielen en risico-toleranties. In BlackRock Mix Fonds 1 is ook een gedeelte cash opgenomen.

 • SPREIDING - toegang tot een groot aantal beleggingscategorieën, sectoren en landen

  De fondsen bieden toegang tot een groot aantal beleggingscategorieën, sectoren en landen, met als doel het risiconiveau van de portefeuille als geheel te verlagen. Een goede spreiding beschermt echter niet tegen waardedalingen in alle marktomstandigheden. Multi-asset beleggen is een eenvoudige oplossing voor beleggers die willen beleggen in één gevarieerde portefeuille en zich de moeite willen besparen zelf meerdere portefeuilles te beheren.

 • LAGERE KOSTEN - een kostenefficiënte belegging

  De fondsen zijn erop gericht een kostenefficiënte belegging te bieden door te beleggen in indexfondsen. Indexbeleggen wordt vaak beschouwd als goedkoper dan actief beheerde fondsen, omdat ze minder portefeuillebeheer en analyse vergen.

  Voor de exacte kosten die zijn verbonden aan het beleggen in een van onze mixfondsen verwijzen wij naar het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het betreffende fonds.

 • LIQUIDITEIT – op ieder willekeurig moment kopen of verkopen

  De aandelen in de fondsen kunnen op ieder willekeurig moment worden gekocht of verkocht, afhankelijk van uw beleggings-behoeften. Uw belegging zal echter pas op de middellange tot lange termijn rendement opleveren. Voordat u gaat beleggen dient u zich op de hoogte te stellen van de minimale beleggingshorizon die voor ieder fonds is aanbevolen en daarbij ook rekening te houden met uw eigen financiële planning.

 • TRANSPARANTIE - De fondsen beleggen alleen in indexfondsen die door BlackRock worden beheerd

  Indexbeleggen met de reeks BlackRock Mix Fondsen 1-5 betekent beleggen in indexfondsen die door BlackRock worden beheerd, zodat u altijd duidelijk inzicht heeft in de onderliggende beleggingen van deze index-fondsen, dat wil zeggen de effecten waarin de portefeuille indirect belegt.

BlackRock Mix Fondsen 1-5 zijn subfondsen van het Ierse BlackRock UCITS Funds ("BUF").

BlackRock Mix Fonds 1

BlackRock Mix Fonds 1

BlackRock Mix Fondsen 2 en 3

BlackRock Mix Fondsen 2 en 3

BlackRock Mix Fondsen 4 en 5

BlackRock Mix Fondsen 4 en 5

Elk fonds heeft zijn eigen risico/ rendementsprofiel, zodat u het fonds kunt kiezen dat het beste past bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie

              

Maandberichten

Download hier de maandberichten van de verschillende BlackRock Mix Fondsen.

BlackRock Mix Fonds 1

BlackRock Mix Fonds 2

BlackRock Mix Fonds 3

BlackRock Mix Fonds 4

BlackRock Mix Fonds 5

Bekijk hier de actuele koersen, rendementen en gedetailleerde informatie (waaronder het prospectus en de essentiële beleggersinformatie) van de BlackRock Mix Fondsen.

Kunt u via Rabo RendeMix niet meer beleggen in de BlackRock Mix Fondsen 1-5? Dan zijn de BlackRock Managed Index Portfolios misschien een alternatief.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer 2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0)20 7743 3000. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.  

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite standpunten zijn van oktober 2015 en kunnen veranderen wanneer de omstandigheden veranderen.

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock UCITS Funds (BUF). BUF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BUF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over de fondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van de fondsen daarvan zijn beschikbaar op de websites van BlackRock: https://www.blackrock.com/nl.