Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen

Spreiding met BlackRock Mix Fondsen. Om op de langere termijn een stabieler rendement te bereiken.

Update: BlackRock Mix Fonds 1 is per 29 juni 2018, in gezamenlijk overleg met Rabobank gesloten omdat de omvang van het fonds te klein is.

De beleggingswereld is niet meer hetzelfde als tien of zelfs vijf jaar geleden. Veel beleggers hebben in het huidige klimaat vooral behoefte aan een eenvoudige, gespreide portefeuille met lage kosten, die aansluit bij hun persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Het is in dit nieuwe beleggingstijdperk in onze ogen essentieel om uw beleggingsportefeuille te spreiden: over verschillende beleggingsfondsen, categorieën, sectoren en landen. Multi-asset fondsen (ook wel ‘mixfondsen’ genoemd) bieden u binnen één fonds een portefeuille van aandelen en obligaties. Daarmee spreiden ze het risico van beleggen over verschillende beleggingscategorieën, die zich in wisselende marktsituaties verschillend kunnen gedragen.

Om u op een eenvoudige manier en tegen relatief lage kosten toegang te bieden tot uiteenlopende markten, hebben we de BlackRock Mix Fondsen ontwikkeld. De BlackRock Mix Fondsen zijn subfondsen van BlackRock UCITS Fund (BUF).

 • Een reeks van vier multi-asset portefeuilles die beleggen in een combinatie van aandelen en obligaties.
 • Ieder fonds uit de reeks belegt in indexfondsen die door BlackRock worden beheerd; de BlackRock Mix Fondsen zijn daarom ‘funds of index funds’.
 • Ieder fonds heeft zijn eigen beleggingsmix en zijn eigen risicoprofiel.
 • Zo kunt u het beleggingsfonds kiezen dat het beste aansluit bij uw beleggings-doelstellingen.

Waarom kiezen voor BlackRock Mix Fondsen?

De aandelen in de fondsen kunnen op ieder willekeurig moment worden gekocht of verkocht, afhankelijk van uw beleggings-behoeften. Uw belegging zal echter pas op de middellange tot lange termijn rendement opleveren. Voordat u gaat beleggen dient u zich op de hoogte te stellen van de minimale beleggingshorizon die voor ieder fonds is aanbevolen en daarbij ook rekening te houden met uw eigen financiële planning.

 • De fondsen worden allemaal beheerd op basis van een eenvoudig en begrijpelijk beleggingsproces.

 • De vier beleggingsportefeuilles hebben een verschillende verhouding van aandelen en obligaties (de beleggingsmix), zodat ze afgestemd zijn op verschillende beleggingsprofielen en risico-toleranties.

 • De fondsen bieden toegang tot een groot aantal beleggingscategorieën, sectoren en landen, met als doel het risiconiveau van de portefeuille als geheel te verlagen. Een goede spreiding beschermt echter niet tegen waardedalingen in alle marktomstandigheden. Multi-asset beleggen is een eenvoudige oplossing voor beleggers die willen beleggen in één gevarieerde portefeuille en zich de moeite willen besparen zelf meerdere portefeuilles te beheren.

 • De fondsen zijn erop gericht een kostenefficiënte belegging te bieden door te beleggen in indexfondsen. Indexbeleggen wordt vaak beschouwd als goedkoper dan actief beheerde fondsen, omdat ze minder portefeuillebeheer en analyse vergen.

  Voor de exacte kosten die zijn verbonden aan het beleggen in een van onze mixfondsen verwijzen wij naar het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het betreffende fonds.

 • De aandelen in de fondsen kunnen op ieder willekeurig moment worden gekocht of verkocht, afhankelijk van uw beleggings-behoeften. Uw belegging zal echter pas op de middellange tot lange termijn rendement opleveren. Voordat u gaat beleggen dient u zich op de hoogte te stellen van de minimale beleggingshorizon die voor ieder fonds is aanbevolen en daarbij ook rekening te houden met uw eigen financiële planning.

 • Indexbeleggen met de reeks BlackRock Mix Fondsen betekent beleggen in indexfondsen die door BlackRock worden beheerd, zodat u altijd duidelijk inzicht heeft in de onderliggende beleggingen van deze index-fondsen, dat wil zeggen de effecten waarin de portefeuille indirect belegt.

BlackRock Mix Fondsen zijn subfondsen van het Ierse BlackRock UCITS Funds ("BUF").

Elk fonds heeft zijn eigen risico/ rendementsprofiel, zodat u het fonds kunt kiezen dat het beste past bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie

              

Maandberichten

Download hier de maandberichten van de verschillende BlackRock Mix Fondsen.

BlackRock Mix Fonds 2

BlackRock Mix Fonds 3

BlackRock Mix Fonds 4

BlackRock Mix Fonds 5

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

Kunt u via Rabo RendeMix niet meer beleggen in de BlackRock Mix Fondsen? Dan zijn de BlackRock Managed Index Portfolios misschien een alternatief.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite standpunten zijn van oktober 2015 en kunnen veranderen wanneer de omstandigheden veranderen.

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock UCITS Funds (BUF). BUF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BUF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over de fondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van de fondsen daarvan zijn beschikbaar op de websites van BlackRock: https://www.blackrock.com/nl.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.