Skip to content

 

Tidigare resultat är inte vägledande för framtida resultat och ska inte vara den enda faktor som beaktas vid valet av produkt. Värdet på investeringarna kan gå upp eller ned och investeraren får kanske inte tillbaka det investerade beloppet.

Alla uppgifter tillhandahålls av BlackRock per det aktuella datumet. Resultatuppgifterna visas baserat på nettoandelsvärde (NAV), i basvalutan, med återinvesterad nettointäkt och netto efter avgifter. Mäklar- eller transaktionsavgifter tillkommer.

Fristående resultatuppgifter visar resultatet för de senaste 12 månaderna fram till det senaste kvartalets slut för varje av de senaste 5 åren, om tillgängligt. T.ex. visar ”1:a året” den senaste av dessa 12-månadersperioder och ”2:a året” visar den föregående 12-månadersperioden och så vidare.

Tillgångsklass

Stil

Strategi

Region

Marknad

Tillgångsklass

Stil

Strategi

Region

Marknad

Tillgångsklass

Stil

Strategi

Region

Marknad

top
Visar av totala
Fond Andelsklass Hantering av
utdelning
  Valuta Säte   Årlig avgift   AUM
(M)
per Faktablad
Fond Andelsklass Hantering av
utdelning
  Valuta Säte   Årlig avgift   AUM
(M)
per Faktablad
Andelsklassens namn ISIN Kort-
namn
  Valuta NAV Bid Offer NAV per den
Andelsklassens namn ISIN Kort-
namn
  Valuta NAV Bid Offer NAV per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år Diskret per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år Diskret per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 1år (%) 3år (%) 5år (%) 10 år (%) Since (%) per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 1år (%) 3år (%) 5år (%) 10 år (%) Since (%) per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum Sedan årets
start (%)
6m (%) 3år (%) 5år (%) 10 år (%) Start (%) per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum Sedan årets
start (%)
6m (%) 3år (%) 5år (%) 10 år (%) Start (%) per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 5 år (%) 4 år (%) 3 år (%) 2 år (%) 1 år (%) från och med
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 5 år (%) 4 år (%) 3 år (%) 2 år (%) 1 år (%) från och med
Andelsklassens namn P/E tal P/B tal Effektiv duration   Börsvärde
Andelsklassens namn P/E tal P/B tal Effektiv duration   Börsvärde
Visar av totala
Fond Andelsklass Hantering av
utdelning
  Valuta Säte   Årlig avgift   AUM
(M)
per Faktablad
Fond Andelsklass Hantering av
utdelning
  Valuta Säte   Årlig avgift   AUM
(M)
per Faktablad
Andelsklassens namn ISIN Kort-
namn
  Valuta NAV Bid Offer NAV per den
Andelsklassens namn ISIN Kort-
namn
  Valuta NAV Bid Offer NAV per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år Diskret per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år Diskret per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 1år (%) 3år (%) 5år (%) 10 år (%) Since (%) per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 1år (%) 3år (%) 5år (%) 10 år (%) Since (%) per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum Sedan årets
start (%)
6m (%) 3år (%) 5år (%) 10 år (%) Start (%) per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum Sedan årets
start (%)
6m (%) 3år (%) 5år (%) 10 år (%) Start (%) per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 5 år (%) 4 år (%) 3 år (%) 2 år (%) 1 år (%) från och med
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 5 år (%) 4 år (%) 3 år (%) 2 år (%) 1 år (%) från och med
Andelsklassens namn P/E tal P/B tal Effektiv duration   Börsvärde
Andelsklassens namn P/E tal P/B tal Effektiv duration   Börsvärde
Visar av totala
Fond Andelsklass Hantering av
utdelning
  Valuta Säte   Årlig avgift   AUM
(M)
per Faktablad
Fond Andelsklass Hantering av
utdelning
  Valuta Säte   Årlig avgift   AUM
(M)
per Faktablad
Andelsklassens namn ISIN Kort-
namn
  Valuta NAV NAV per den
Andelsklassens namn ISIN Kort-
namn
  Valuta NAV NAV per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år Diskret per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år Diskret per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 1år (%) 3år (%) 5år (%) 10 år (%) Since (%) per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 1år (%) 3år (%) 5år (%) 10 år (%) Since (%) per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum Sedan årets
start (%)
6m (%) 3år (%) 5år (%) 10 år (%) Start (%) per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum Sedan årets
start (%)
6m (%) 3år (%) 5år (%) 10 år (%) Start (%) per den
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 5 år (%) 4 år (%) 3 år (%) 2 år (%) 1 år (%) från och med
Andelsklassens namn ISIN Startdatum 5 år (%) 4 år (%) 3 år (%) 2 år (%) 1 år (%) från och med
Andelsklassens namn P/E tal P/B tal Effektiv duration   Börsvärde
Andelsklassens namn P/E tal P/B tal Effektiv duration   Börsvärde