rijdende trein
Outlook & Implementation Guide

Terug naar een volatiele toekomst

Er is een nieuw tijdperk van verhoogde macrovolatiliteit aangebroken. Beleggers verlangen een hogere risicopremie voor het aanhouden van zowel obligaties als aandelen. Wij blijven voorstander van aandelen, maar zijn onderwogen voor de korte termijn.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat beleggers hun oorspronkelijke inleg terugontvangen.

Beleggingsthema’s

01

Zet je schrap voor volatiliteit

Er is een nieuw tijdperk van verhoogde volatiliteit aangebroken, zowel op macroniveau als op de beleggingsmarkten. Dit kan betekenen dat marktvisies sneller moeten worden aangepast en gedetailleerder moeten worden.

02

Leven met inflatie

De Fed en andere grote centrale banken zullen uiteindelijk leren leven met de hogere inflatie omdat de effecten van hun renteverhogingen op de groei en de werkgelegenheid zichtbaar worden. Voorlopig lijkt de Fed zich uitsluitend te laten leiden door de inflatie. Daarom hebben wij het portefeuillerisico verlaagd.

03

Op weg naar netto nul

Beleggen in bedrijven met een hoge CO2-uitstoot maar geloofwaardige transitieplannen of bedrijven die een sleutelrol in de transitie spelen, kan beleggers exposure aan de transitie geven en het effect van de hobbels op deze weg te dempen.

Dit materiaal is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en er dient niet als zodanig op vertrouwd te worden. Het vormt geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om enige effecten of financiële producten te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van juni 2022 en kunnen veranderen als de onderliggende omstandigheden wijzigen.

KARIM: Welkom bij onze outlook voor de tweede helft van het jaar. En wat voor een jaar. Met de renteverhogingen door de centrale banken en de toenemende geopolitieke spanningen verloopt 2022 tot nog toe voor beleggers in alle beleggingscategorieën bijzonder hectisch. De komende zes maanden voorzien we nog meer onzekerheid. Maar we zien ook kansen. Vandaag praat ik met Natalie Gill van het onderzoeksteam van het BlackRock Investment Institute over onze belangrijkste beleggingsthema’s voor de komende zes maanden en hoe beleggers die in hun portefeuille kunnen implementeren.

NATALIE: Dank je, Karim. Er is een nieuw tijdperk voor de markten aangebroken dat wordt gekenmerkt door hogere volatiliteit, zowel op macroniveau als in de markten, en hogere risicopremies voor aandelen en obligaties. Omdat deze situatie doet denken aan de vroege jaren 1980 hebben we onze halfjaarlijkse outlook de titel “Terug naar een volatiele toekomst” gegeven.

Ons eerste thema is “Zet je schrap voor volatiliteit”. In een volatieler klimaat zullen marktvisies misschien sneller moeten worden aangepast en gedetailleerder moeten worden. Het macro-economische beeld biedt in onze ogen geen ruimte meer voor een aanhoudende bullmarkt in aandelen of obligaties nu de centrale banken inzetten op beteugeling van een inflatie die zijn oorsprong vindt in productiebeperkingen.

Het tweede thema is “Leven met inflatie”. In een door aanbod gestuurde economie zal het verhogen van de rente om de inflatie te beperken remmend werken op de economische groei. Uiteindelijk verwachten we dat de beleidsmakers zullen leren leven met een hogere inflatie, al lijken ze daar nu nog anders over te denken. We zien een groot risico dat de groei in het tweede halfjaar stokt en geven daarom de voorkeur aan risico en credit boven aandelen.

Het laatste thema is “Op weg naar netto nul”. Er is een omslag gaande in de vorm van een transitie naar netto nul met zijn ups en downs, die wordt versneld door nieuwe technologie, verschuivende maatschappelijke voorkeuren en de hoge menselijke en economische kosten van de klimaatverandering. Naar onze mening hebben de markten deze ontwikkeling nog niet volledig ingeprijsd. Dat pleit voor beleggingen in activa die blootstelling hebben aan bevordering van de transitie.

KARIM: Dankjewel, Natalie. En hoe kunnen beleggers deze thema’s vertalen in hun portefeuille? Wij geven voorkeur aan een multi-asset strategie om de volatiliteit te beheersen.

Een belangrijke vraag voor ons is wat het einde van de negatieve rentes hier in Europa betekent voor EMEA-beleggers. We verwachten dat de belangstelling voor Europese bedrijfobligaties zal toenemen, omdat deze categorie weer belegbaar wordt. En we kijken hoger op de kwaliteitscurve, met een voorkeur voor investment grade effecten.

Bij aandelen geven we de voorkeur aan naar defensieve namen met lage volatiliteit vanwege de verwachte onzekerheid. Wat ons tweede thema betreft, zullen we in het vooruitzicht op nog meer inflatie nog kritischer op zoek moeten naar aandelen in sectoren die het goed kunnen doen in een klimaat van stijgende rentes en hoge inflatie, zoals banken en industriebedrijven. Grondstoffen hebben in de eerste helft van dit jaar al geprofiteerd van stijgende prijzen en kunnen effectieve bescherming tegen inflatie bieden, naast vastrentende waarden zoals inflatiegerelateerde obligaties.

Voor ons laatste thema zoeken we naar de beste positionering om te profiteren van de transitie naar netto nul. Ondanks de afnemende animo voor duurzame beleggingen in het eerste halfjaar verwachten we dat de vraag van beleggers zal aanhouden. In onze laatste enquête onder EMEA-klanten gaf 90% aan dat ze hun allocatie naar duurzaam dit jaar willen ophogen. Wij hebben een voorkeur voor activa die de transitie naar schone energie vooruit helpen, aandelen, groene obligaties en sectoren met een lage CO2-uitstoot zoals technologie en gezondheidszorg. Dankjewel.

Karim Chedid, hoofd van EMEA iShares Investment Strategy, en Natalie Gill, portefeuillestrateeg van het BlackRock Investment Institute, bespreken de belangrijkste thema’s en vooruitzichten voor het tweede halfjaar 2022.

Ontdek de 2022 BII Midyear Outlook
Lees de actuele visie van het BII op de verschillende beleggingscategorieën en ontdek welke gevolgen recente ontwikkelingen voor de tactische en strategische allocaties kunnen hebben.
gele pijl
Download de 2022 EMEA Midyear Outlook Implementation Guide
In dit paper kijken we hoe beleggers hun portefeuille doelgericht kunnen afstemmen op de belangrijkste beleggingsthema's die in de 2022 Midyear Outlook van het BlackRock Investment Institute belicht worden.
2022 EMEA Midyear Implementation guide

Producten

Ontdek hoe de producten van BlackRock u kunnen helpen uw beleggingsdoelen te bereiken. Bekijk het volledige fondsenaanbod van iShares en BlackRock.

Bekijk alle fondsen