Toegang tot een wereld van kansen

BlackRock heeft een uitgebreid aanbod aan multi-asset oplossingen om u te helpen uw beleggingsdoelstellingen waar te maken, wat die ook zijn.

Beleggingsrisico: elke financiële belegging gaat gepaard met risico's. De waarde van uw beleggingen en de inkomsten die ze genereren kunnen daardoor schommelen en de kans bestaat dat u uw initieel belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Waarom kiezen voor een multi-assetbeheer?

Constante verandering
De markten zijn voortdurend in beweging. Een portefeuille die onze klanten wil helpen om hun uitdagingen het hoofd te bieden, moet zich daaraan aanpassen.
Risicobeheer
Beleggers moeten dus meer risico nemen om te kunnen hopen op een gelijkwaardig rendement
Expertise
Complexe vermogensallocatie, nauwgezet risicobeheer en onderzoek om resultaten te kunnen leveren die aan de behoeften van onze beleggers voldoen.

Een portefeuille in stand houden via een multi-assetstrategie

In deze video gaat Olivier Pauwels - Director Wealth Frabelux - in op de vele uitdagingen waarmee beleggers worden geconfronteerd, hoe een multi-assetstrategie kan helpen die aan te gaan, welke criteria cruciaal zijn om de duurzaamheid van een portefeuille te garanderen en nog veel meer!

Paragraph-2,Advance Static Table-1,Paragraph-3,Bio-1
Paragraph-4,Bio-2
Paragraph-5,Advance Static Table-2,Paragraph-6,Bio-3

Waarom in dit fonds beleggen?

Achtereenvolgende crisissen op de financiële markten hebben bewezen dat een gediversifieerde positionering helpt om schokken te dempen die één bepaald segment van de markt treffen. Op de obligatiemarkten zijn de waarderingen de afgelopen jaren fors opgelopen, met name door het monetaire beleid van de centrale banken van de grote ontwikkelde landen. Dat was nadelig voor klassieke mixfondsen, die het moeilijker hadden om een aantrekkelijk rendement te genereren. Op andere momenten is dan weer een hoge aandelenweging problematisch gebleken.

Bron: BlackRock, mei 2021.

Dankzij de gemengde en flexibele strategie van BGF Global Allocation Fund kunnen de beheerders de weging van aandelen en obligaties vrij aanpassen.

Zij maken gebruik van een ‘global micro’-benadering, die assetallocatie om wereldwijd de interessantste beleggingsklassen te vinden combineert met selectie van de portefeuilleposities op basis van een micro-economische en fundamentele analyse van bedrijven.


Verschillende manieren om het risico in de portefeuille op de marktomstandigheden af te stemmen

De blootstelling aan beleggingsklassen, regio’s en sectoren kan worden bijgesteld naarmate de economische cyclus vordert. Dat kan door – naargelang de omstandigheden – over te stappen op defensievere of net riskantere beleggingskansen.

Risico: Diversificatie en vermogensallocatie bieden mogelijk geen sluitende bescherming tegen het marktrisico.


Beproefde ervaring met vermogensopbouw op lange termijn voor beleggers

Sinds zijn oprichting heeft BGF Global Allocation Fund een gecumuleerd rendement behaald van +432,16%, een stuk meer dan de FTSE World (+350%).1

1 Bron: BlackRock, februari 2021.

 

Van 31 maart 2016
tot 31 maart 2017

Van 31 maart 2017
tot 31 maart 2018

Van 31 maart 2018
tot 31 maart 2019

Van 31 maart 2019
tot 31 maart 2020

Van 31 maart 2020
tot 31 maart 2021

 

31 maart 2017

31 maart 2018

31 maart 2019

31 maart 2020

31 maart 2021

BGF Global Allocation Fund (A)

8,15%

6,89%

-0,96%

-4,28%

38,78%

Referentie-index

7,91%

10,72%

2,92%

-3,16%

30,83%

FTSE World

15,63%

15,05%

3,19%

-10,55%

55,70%

FTSE World Government Bond

-3,65%

8,49%

-1,57%

6,17%

1,82%

Vergelijkbare fondsen bij Morningstar

7,50%

6,44%

1,12%

-6,61%

25,14%



De vermelde cijfers verwijzen naar resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten en mogen in geen geval de enige factor zijn die bij de keuze van een product of strategie in aanmerking wordt genomen. Oprichtingsdatum: 3 januari 1997, deelnemingsrechten ‘A’. Basis: netto-inventariswaarde, met herbelegging van brutodividenden, na aftrek van kosten. Alle rendementen zijn uitgedrukt in USD. Het rendement van de indices wordt louter ter illustratie vermeld. Het houdt geen rekening met beheer- of transactiekosten. Indices worden niet beheerd. Het is niet mogelijk om er rechtstreeks in te beleggen. Per 31 maart 2021. Bron: BlackRock, Bloomberg, Morningstar. * De referentie-index bestaat voor 36% uit de S&P 500, voor 24% uit de FTSE World (exclusief Verenigde Staten), voor 24% uit de BofA/ML Current 5-Year U.S. Treasury en voor 16% uit de FTSE Non-USD World Government Bond. De vergelijkbare fondsen bij Morningstar vertegenwoordigen het gemiddelde van de categorie Mixfondsen USD Neutraal. Bron: BlackRock, april 2021.


Beperkte volatiliteit sinds de oprichting

Het fonds streeft naar kapitaalgroei en een rendement dat vergelijkbaar is met dat van aandelen wereldwijd, maar met een lagere volatiliteit.

Risico: Er is geen garantie dat het fonds een conservatiever risiconiveau zal halen dan zijn voornaamste beursindex.

Ontmoet het team
Rick Rieder
Managing Director & portefeuillebeheerder
Rick Rieder, Managing Director, is directeur obligatiebeleggingen wereldwijd bij BlackRock en hoofd van het beleggingsteam.
Russ Koesterich CFA JD
Managing Director & portefeuillebeheerder
David Clayton CFA JD
Managing Director & portefeuillebeheerder
Kate Moore
Head of Thematic Strategy

Waarom in dit fonds beleggen?

Rendement vinden is moeilijker dan ooit. Het lage rendement van obligaties en de steeds lagere rente betekenen dat beleggers meer risico moeten nemen om een ‘bevredigend’ rendement te vinden. Help beleggers om dit dilemma het hoofd te bieden met BGF Global Multi-Asset Income Fund. Het team tracht te bepalen wanneer het raadzaam is om risico’s te nemen en wanneer het zich beter terughoudend opstelt om beleggers een zo groot mogelijk rendementspotentieel én zo veel mogelijk gemoedsrust te bieden. Een wereldwijd, flexibel mixfonds kan beleggers helpen om de veranderende marktomstandigheden beter te doorstaan. BGF Global Multi-Asset Income Fund streeft ernaar beleggers een gediversifieerde blootstelling te bieden aan verschillende beleggingsklassen, regio’s, valuta’s en sectoren.

 


Trachten om dalingen te beperken

Wij focussen op risicobeheer en streven nooit naar rendement tot elke prijs. Wij stellen ons flexibel op, spreiden de risico’s over de activa en proberen om marktpieken te vermijden.

Risico: Hoewel de hier omschreven beleggingsbenadering ernaar streeft het risico te beperken, kan het risico niet volledig uitgesloten worden.


Mikken op een stabiel en aantrekkelijk rendement

BGF Global Multi-Asset Income Fund streeft naar bovengemiddelde inkomsten uit uw belegging en tracht tegelijk kapitaalgroei op lange termijn te behouden.

Risico: Beleggers in dit fonds moeten begrijpen dat kapitaalgroei geen prioriteit is, dat de waarde kan schommelen en dat de inkomsten van tijd tot tijd kunnen variëren en niet gegarandeerd zijn.


Een flexibele en gediversifieerde portefeuille

BGF Global Multi-Asset Income Fund belegt in meer dan 10 beleggingsklassen, 40 landen en 20 sectoren

Bron: BlackRock, mei 2021.

Dankzij een brede spreiding over aandelen, obligaties en minder traditionele beleggingen zoals gedekte callopties, streven wij naar hogere inkomsten en gebruiken wij de kracht van diversificatie om kapitaalverlies en volatiliteit te beperken.

Risico: Diversificatie en spreiding van de activa kunnen u niet volledig tegen het marktrisico beschermen.

Ontmoet het team
Michael Fredericks
Managing Director & portefeuillebeheerder
Michael Fredericks is hoofd Income Investing bij Multi-Asset Strategies van BlackRock en hoofdbeheerder van een reeks op inkomsten gerichte beleggingsoplossinge
Justin Christofel
CFA, CAIA, Managing Director & portefeuillebeheerder
Alex Shingler
Managing Director & portefeuillebeheerder

Waarom in dit fonds beleggen?

BGF ESG Multi-Asset Fund streeft naar een optimaal rendement op uw belegging door kapitaalgroei te combineren met inkomsten uit de activa van het fonds. BGF ESG Multi-Asset Fund belegt wereldwijd in aandelen (en andere eigenvermogensinstrumenten), schuldbewijzen (zoals obligaties), fondsen, liquide middelen, deposito’s en geldmarktinstrumenten (dat wil zeggen schuldbewijzen met een korte resterende looptijd). De beleggingsklassen die het fonds gebruikt en de weging die het eraan geeft, kunnen onbegrensd variëren naar goeddunken van de portefeuillebeheerder, afhankelijk van de marktomstandigheden en andere factoren. Bij de selectie van beleggingen kan de gedelegeerd financieel beheerder rekening houden met de referentie-index, 50% MSCI World en 50% Citigroup World Government Bond Euro Hedged.

Download de ESG multi-asset brochure (EN)


Een fonds met het label ‘Towards Sustainability’

BGF ESG Multi-Asset Fund heeft het Febelfin-duurzaamheidslabel verkregen. ‘Towards Sustainability’, het Belgische label voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde financiële producten, is een ‘kwaliteitsnorm’ met een aantal eisen die tot doel hebben de transparantie en het niveau van duurzame en maatschappelijk verantwoorde financiële producten op te trekken. Het label is niet goedgekeurd door de FSMA en privélabels voldoen vandaag niet noodzakelijkerwijs aan de verplichtingen die toekomstige Europese regelgeving hen zal opleggen.


Verschillende manieren om het risico in de portefeuille op de marktomstandigheden af te stemmen

De blootstelling aan beleggingsklassen, regio’s en sectoren kan worden bijgesteld naarmate de economische cyclus vordert. Dat kan door – naargelang de omstandigheden – over te stappen op defensievere of net riskantere beleggingskansen.

Risico: Diversificatie en vermogensallocatie bieden mogelijk geen sluitende bescherming tegen het marktrisico.


Beproefde ervaring met vermogensopbouw op lange termijn voor beleggers

Sinds zijn oprichting in 2002 heeft BGF ESG Multi-Asset Fund een gecumuleerd rendement behaald van +77,60%.1

1 Bron: BlackRock, februari 2021.

 

Van 31 maart 2016 tot
31 maart 2017

Van 31 maart 2017 tot
31 maart 2018

Van 31 maart 2018 tot
31 maart 2019

Van 31 maart 2019 tot
31 maart 2020

Van 31 maart 2020 tot
31 maart 2021

Totaalrendement (%) per 31 maart 2021

8,68

0,90

5,23

-0,59

21,91

Referentie-index (%) per 31 maart 2021

9,83

-0,22

8,01

-0,88

19,19

De vermelde cijfers verwijzen naar resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval de enige factor zijn die bij de keuze van een product of strategie in aanmerking wordt genomen. Rendement van beleggingsklassen en referentie-indices vermeld in EUR, referentierendement van het afgedekte fonds vermeld in EUR. Het totaalrendement weerspiegelt de schommelingen van de netto-inventariswaarde en houdt rekening met de uitkeringen van het fonds. Index: 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI afgedekt naar EUR. Het rendement van de indices wordt louter ter illustratie vermeld. Het houdt geen rekening met beheer- of transactiekosten. Indices worden niet beheerd. Het is niet mogelijk om er rechtstreeks in te beleggen. Het rendement wordt weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW) met herbelegging van het brutobedrag van eventuele inkomsten. Als uw belegging gebeurt in een andere munt dan de munteenheid waarin de in het verleden behaalde resultaten zijn berekend, kan het rendement van uw belegging als gevolg van wisselkoersschommelingen hoger of lager uitvallen. Bron: BlackRock, maart 2021.

Ontmoet het team
Conan McKenzie
CFA, Director & portefeuillebeheerder
Lid van het team Diversified Strategies binnen de afdeling Multi-Asset Strategies (MAS) van BlackRock.
Jason Byrom
Managing Director & portefeuillebeheerder

Schrijf u in om op de hoogte te blijven van het laatste multi-asset nieuws

Please try again
Naam *
Vul hier alsjeblieft je voornaam in
Voornaam *
Vul hier alsjeblieft je achternaam in
E-mail *
Vul hier een geldig e-mailadres in
Land *
Dit is een verplicht veld
Thank you
Bedankt om u in te schrijven
We bevestigen dat u correct bent ingeschreven.