Benen lopen trap op
PORTFOLIO PIONEERS

Samen op weg naar doelgerichte portefeuille.

De nieuwste inzichten voor een efficiënte portefeuille-opbouw.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Dit materiaal is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en er dient niet als zodanig op vertrouwd te worden. Het vormt geen aanbeveling, aanbod of verzoek om een financieel instrument of product te kopen of verkopen of een beleggingsstrategie te volgen.

Video Player-1,Paragraph-2,Image Cta-2,Image Cta-3,Paragraph-3
Paragraph-4,Image Cta-4
Image Cta-5,Image Cta-6,Paragraph-5
Image Cta-7,Image Cta-8,Paragraph-6

Een nieuw beleggingstijdperk voor obligaties

3-min video (Engels): Een nieuw beleggingstijdperk voor obligaties; Rich Kushel, hoofd BlackRock Portfolio Management Group

Een nieuw beleggingstijdperk is aangebroken.

De Covid-19-pandemie heeft tot grote verschuivingen geleid, zowel op economische als maatschappelijke vlak. Obligaties zijn in onze ogen de beleggingscategorie waarbij dit het sterkst voelbaar is. Daarom pleiten we voor een ingrijpend andere inzet van dit belangrijke component van multi-asset portefeuilles, zodat obligaties in de wereld na de pandemie kunnen floreren. Het deel van de totale portefeuille dat belegd is in obligaties, kan globaal hetzelfde blijven als voorheen. Maar de samenstelling is toe aan verandering, zowel wat betreft het type obligaties als de implementatiekeuzes. In ons whitepaper* gaan we gedetailleerd in op vier manieren om deze enorme omslag in de portefeuille-opbouw vorm te geven.

Download whitepaper (Engels)

* Dit whitepaper dateert van februari 2021. Sindsdien zijn er alweer grote verschuivingen in de obligatiemarkten zichtbaar geweest en bepaalde ontwikkelingen die we in het whitepaper beschrijven, hebben zich inmiddels al (deels) voltrokken. De snelheid waarmee dit alles gebeurt, onderstreept de fundamentele boodschappen van dit whitepaper: de urgentie van een zorgvuldige en nieuwe kijk op de rol van obligaties in de strategische assetallocatie en de noodzaak om veerkrachtige portefeuilles op te bouwen.

Op zoek naar nieuwe obligatie-ideeën?
Profiteer van de schat aan kennis en ervaring van onze beleggingsconsultants, die u met inzichten en analyses kunnen helpen om doelgerichter naar uw beleggingsdoelen toe te werken.
Foto heg knippen
Een nieuwe kijk op obligaties in de multi-asset portefeuille
Lees in detail hoe onze multi-asset experts een nieuwe visie op de rol van obligaties in portefeuilles ontwikkelen, vanuit de verwachting dat de inflatie zal stijgen en de rente nog lang laag zal blijven.
Foto kist met fruit

Verandering op komst

De Europese obligatiemarkt is in snel tempo aan het moderniseren, dankzij nieuwe technologieën en snelle “elektronisering” van de markt. Obligatie-ETF’s leveren een belangrijke bijdrage aan deze modernisering en worden voor veel obligatiebeleggers een favoriet instrument in hun portefeuille.

Lees meer >

Staat duurzaamheid centraal in uw obligatieportefeuille?

Toen de markt in maart en april vorig jaar bijzonder volatiel was, bleken portefeuilles met op ESG-gescreende obligaties veerkrachtiger en minder volatiel, doordat emittenten met een hoge ESG-score minder te lijden hadden van het marktklimaat.

Een brede portefeuille van in euro's genoteerde bedrijfsobligaties, die emittenten met een lagere ESG-score uitsloot, presteerde ca. 30 basispunten beter dan een vergelijkbare portefeuille die geen ESG-screening toepaste. Onderstaande grafiek laat dat duidelijk zien. Als we de secundaire effecten van screening - zoals sector- en durationverschillen tussen beide universums - eruit filteren, blijkt dat meer dan twee derde van het prestatieverschil te danken was aan ESG-factoren. Dit onderstreept de conclusie dat rekening houden met duurzaamheid in de assetallocatie en implementatie essentieel is voor veerkrachtige portefeuilles.

ESG scoort hoger als de markt onder druk staat

Verschil in totaalrendement tussen euro investment-grade obligaties met en zonder ESG-screening, 2020

Grafiek betere prestaties ESG.

Genoemde cijfers hebben betrekking op in het verleden behaalde resultaten, die geen betrouwbare indicatie zijn voor het huidige of toekomstige rendement.

Bron: BlackRock Fundamental Fixed Income, Bloomberg Barclays en MSCI, met cijfers van Bloomberg, per 24 november 2020.

Opmerking: De grafiek toont het verschil in het totaalrendement tussen de Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainability Index en de Bloomberg Barclays Euro Corporate Index. De indexrendementen houden geen rekening met beheers-, transactie- en overige kosten. Een index wordt niet beheerd en het is niet mogelijk direct in een index te beleggen.

Lees meer

Casestudy: de integratie van ESG in de obligatieportefeuille
Lees hoe een belegger die exposure zoekt naar de markt van in euro's genoteerde bedrijfsobligaties, maar ook rekening wil houden met duurzaamheidsfactoren, gebruik kan maken van een op ESG gericht bedrijfsobligatie-ETF.
Foto veld met roze bloemen
Actuele visie op beleggingsmarkten
Lees de actuele beleggingsvisie van het BlackRock Investment Institute (BII).
Foto zonnepanelen

Implementatie-ideeën voor Q2 2021

In onze Implementation Guide belichten we hoe beleggers in het tweede kwartaal van 2021 hun portefeuilles het beste kunnen afstemmen op de belangrijkste thema's die in de 2021 Global Outlook van het BlackRock Investment Institute benoemd werden.

Download (Engels)

Geopolitieke risico's
Ontdek ons interactieve dashboard met onze actuele visie op geopolitieke ontwikkelingen en de potentiële invloed ervan op uw portefeuille.
Man zittend op de pier
Portefeuille-analyse
Onze beleggingsconsultants hebben in de afgelopen jaren ondersteuning geboden aan meer dan 750 beleggers*, in de vorm van innovatieve oplossingen en analyses, die konden helpen om dilemma's bij de opbouw van portefeuilles op te lossen. Lees hoe we u kunnen helpen om beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen.
Foto tekenend kind
Oplossingen voor uw portefeuille
Van modelportefeuilles en casestudy's tot analyses van portefeuilles en indices: ontdek hoe onze beleggingsexperts u kunnen uw obligatieportefeuille te versterken.
Foto heteluchtballon

* BlackRock Portfolio Analysis and Solutions , periode januari 2018 – december 2020.