Skip to content
Welkom op de website van BlackRock voor financiële intermediairs

Om direct toegang te krijgen tot een andere BlackRock-site, dient u uw gebruikerstype te veranderen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product. De waarde van beleggingen kan stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terug ontvangen.
Bron: BlackRock. De weergegeven performance is gebaseerd op de netto-inventariswaarde(NIW), uitgedrukt in de basisvaluta (zoals aangegeven onder Kerngegevens), netto-inkomsten herbelegd, exclusief kosten. Er worden broker- en transactiekosten in rekening gebracht.

BlackRock Strategic Funds (BSF) en BlackRock Global Funds (BGF) zijn naamloze vennootschappen (société anonyme) gevestigd onder de wetten van het Groothertogdom Luxemburg als een instelling voor collectieve belegging van veranderlijk kapitaal (société d’investissement à capital variable).

van fondsen worden getoond
Fonds Aandelenklasse Uitgevende firma Gebruik
van inkomsten
  Basis-
valuta
Fonds Aandelenklasse Uitgevende firma Gebruik
van inkomsten
  Basis-
valuta
van fondsen worden getoond
Fonds Aandelenklasse Uitgevende firma Gebruik
van inkomsten
  Basis-
valuta
Fonds Aandelenklasse Uitgevende firma Gebruik
van inkomsten
  Basis-
valuta