Raceteam werkt samen aan project
BLACKROCK Q2 2024 OUTLOOK PACKAGE

Neem het stuur in handen om kansen te benutten.

Het nieuwe klimaat met grotere markt- en macrovolatiliteit betekent in de eerste plaats: aanhoudende inflatie en structureel hogere rentes. In onze ogen is het tijd om het stuur stevig in handen te nemen en de kansen die dit nieuwe klimaat te bieden heeft te benutten.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugontvangen

Belangrijke thema's

01

Macrorisico's strikt beheren

Het nieuwe klimaat betekent in de eerste plaats: aanhoudende inflatie en structureel hogere rentes. De markten zijn nog steeds bezig zich hierop in te stellen. Daarom is het bij het beheren van macrorisico's van groot belang om goed naar de context te kijken.

02

Portefeuilles doelbewust bijsturen

In onze ogen doen beleggers er goed aan het stuur stevig in handen te nemen en hun portefeuilles dynamisch op te bouwen met zowel index-producten als op alfa gerichte strategieën en tegelijk selectief te blijven.

03

Inspelen op megakrachten

Megakrachten bieden volgens ons goede aanknopingspunten om portefeuilles een bepaalde kant op te sturen, met bouwstenen die de traditionele beleggingscategorieën overstijgen..

Dit materiaal is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies. Het vormt geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten of financiële producten te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van maart 2024 en kunnen veranderen als de onderliggende omstandigheden wijzigen.

Kijk hoe wij de belangrijkste thema's voor Q2 2024 uitwerken

Karim Chedid: Welkom bij onze Q2 Outlook. Wij zien voor het tweede kwartaal meer ruimte voor optimisme over de markt, doordat de inflatie bekoelt en de centrale banken van ontwikkelde markten toewerken naar renteverlagingen. Toch blijven we flexibel en selectief ten opzichte van de grotere macro-volatiliteit in het nieuwe marktklimaat. Ik praat hierover met Natalie Gill van het Portfolio Research Team binnen het BlackRock Investment Institute. Met haar bespreek ik de belangrijkste thema’s voor het tweede kwartaal en wat die voor portefeuilles betekenen.

Natalie Gill: Dankjewel, Karim. 

Aan het begin van het jaar hebben we drie beleggingsthema’s benoemd. Ik wil nu belichten hoe die zich ontwikkeld hebben en van invloed zijn op onze vooruitzichten voor het tweede kwartaal. Ons eerste thema is het beheren van macro-risico’s. We zeiden al eerder dat het nieuwe klimaat gekenmerkt wordt door aanhoudende, structurele inflatiedruk. En in de eerste maanden van dit jaar hebben ook schommelende inflatiecijfers van groot belang geweest.
Wij denken dat de inflatie in de VS dit jaar nog verder kan dalen, maar we verwachten dat hij in 2025 weer sterk omhoog zal schieten. We zien dat de beleidsrente van de Fed hoger blijft dan voor de covid-pandemie en dat de inflatie waarschijnlijk in de buurt van de 3% zal blijven hangen. We verwachten dat de inflatie in de eurozone op termijn terug zal zakken naar de doelinflatie, maar er blijven risico’s.
Gezien de onzekere macro-vooruitzichten kan blootstelling van portefeuilles aan macro-risico’s zowel gunstig als ongunstig uitpakken. Beleggers moeten daarom bijzonder doelbewust kiezen aan welke risico’s ze hun portefeuille blootstellen. Dat pleit voor een flexibele opbouw van portefeuilles.
Ons tweede thema is portefeuilles doelbewust bijsturen. Wij denken dat het optimistische sentiment over de aandelenmarkten dit jaar kan voortduren, als de inflatie blijft dalen. We blijven flexibel als het om de duration van beleggingen gaat. We kiezen voor een overweging van Amerikaanse aandelen en hebben een voorkeur voor het thema AI, aangezien technologie de winsten van bedrijven omhoogstuwt. De markt is nog bezig zich in te stellen op het krappere monetaire beleid en grotere onzekerheid over macro-factoren. Wij zien dat in de markten tot uiting komen in grotere volatiliteit en grotere verschillen in rendement. Dit opent kansen voor een grotere rol van actieve beleggingen in portefeuilles. Actief rendement kan op verschillend manieren bereikt worden. Hetzij door de best presterende beheerders te selecteren of door een dynamisch gebruik van index-strategieën.
Een andere manier om portefeuilles bij te sturen ligt besloten in ons derde thema: inspelen op megakrachten. Dit zijn de grote structurele veranderingen die nu en in de verre toekomst van invloed zullen zijn op beleggingen, zoals demografische ontwikkelingen en de transitie naar een koolstofarme economie. Ze veranderen de vooruitzichten voor groei en inflatie op de lange termijn en zullen naar alle verwachting leiden tot grote verschuivingen in de winstgevendheid van landen en sectoren. Dit schept in onze ogen zowel kansen als risico’s voor beleggers.

Karim Chedid: Dankjewel, Natalie. 

Wat betekent dit nu voor portefeuilles? Wij beheren het macro-risico door kwaliteit centraal te stellen in onze portefeuilles. We kijken naar de factor kwaliteit en hebben daarbij regionaal gezien een voorkeur voor Europa. We bouwen ook posities op in bedrijven van hoge kwaliteit via niet aan een benchmark gebonden strategieën die gebaseerd zijn op de sterkste overtuigingen van onze beheerders en die in uiteenlopende marktcycli alfa kunnen opleveren. Omdat we verwachten dat de rente dit jaar zal gaan dalen, willen we de inkomstenbronnen breder spreiden en richten we ons naast staatsobligaties ook op dividendaandelen van hoge kwaliteit. Wij zijn van mening dat een actieve aanpak, bijvoorbeeld via systematische strategieën binnen ETF’s, kan bijdragen tot een aandelenportefeuille die hoge inkomsten kan genereren, zonder dat een bepaalde stijl of sector het overwicht krijgt. We kijken daarnaast naar obligatiestrategieën die voorspelbare inkomsten kunnen opbrengen, via obligaties met een vaste einddatum.
Wat betreft ons tweede thema sturen we portefeuilles bij door een actievere aanpak en selectie van beleggingen waarvan onze beheerders sterk overtuigd zijn. Zoals in ontwikkelde markten Amerikaanse en Japanse aandelen en wat bedrijfsobligaties betreft beleggingen in de eurozone, zowel investment-grade als high-yield. We kijken naar het toevoegen van cyclische factoren waar dat zinvol is, onder andere door allocaties naar de wereldwijde financiële sector. En wat opkomende markten betreft, hebben we een voorkeur voor aandelen uit Zuid-Amerika, omdat grondstoffenexporteurs daar sterk vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zien we een constructieve rol voor Indiase staatsobligaties.
Tot slot sturen we onze portefeuilles ook bij door in te spelen op megakrachten. We handhaven onze sterke overweging van kunstmatige intelligentie (AI), hoewel we ook denken dat halfgeleiders de zuiverste uitdrukking van dit thema zijn.
We kijken naar beleggingen als Amerikaanse banken en energie, die zich in het huidige verkiezingsjaar gunstig kunnen ontwikkelen, en ook naar beleggingen die kunnen profiteren van demografische veranderingen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en automatisering. Hartelijk dank voor uw aandacht en klik op de link hieronder om onze volledige visie en vooruitzichten te lezen.

Karim Chedid, hoofd Investment Strategy van iShares EMEA, en Natalie Gill, lid van het Portfolio Research team van het BlackRock Investment Institute (BII), bespreken de belangrijkste thema's en vooruitzichten voor Q2 2024.

Ontdek onze belangrijkste thema's in de Q2 2024 Global Outlook

Lees de actuele visie van het BII voor de verschillende beleggingscategorieën, in het licht van de recente gebeurtenissen en de implicaties daarvan voor de tactische en strategische allocaties.
Whitepaper cover

Hoe implementeert u onze beleggingsideeën in uw portefeuille?

Download de Q2 2024 EMEA Implementation Guide

Ontdek onze implementatie-ideeën en lees hoe beleggers hun portefeuille doelgericht kunnen afstemmen op de belangrijkste thema’s in de Q2 2024 Global Outlook van het BlackRock Investment Institute
Q2 2024 EMEA Implementation Guide

Producten

Ontdek hoe de producten van BlackRock u kunnen helpen uw beleggingsdoelen te bereiken. Bekijk het volledige fondsenaanbod van iShares en BlackRock.

Bekijk alle fondsen

Blijf op de hoogte van de marktontwikkelingen

Ontvang steeds als eerste de nieuwste marktinzichten van beleggingsexperts van BlackRock en het BlackRock Investment Institute.
Please try again
Voornaam *
Vul hier alsjeblieft je voornaam in
Achternaam *
Vul hier alsjeblieft je achternaam in
E-mailadres *
Vul hier een geldig e-mailadres in
Bedrijf* *
Dit is een verplicht veld
Land *
Dit is een verplicht veld
Thank you
Hartelijk dank voor uw aanmelding