MYTHES OVER DUURZAAMHEID

Ontdek de feiten over duurzame indexbeleggingen.

man sprong duurzaam

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame beleggingen de toekomst vormen. Dankzij de verbeterde beschikbaarheid van cijfers, gedetailleerde ESG-analyse en een brede reeks beleggingsproducten om uit te kiezen, hebben beleggers meer mogelijkheden dan ooit om duurzame portefeuilles op te bouwen. Toch bestaan er in deze snelgroeiende sector diverse veelgehoorde mythes en misverstanden over duurzame indexbeleggingen. Om deze te ontkrachten en de feiten op een rij te zetten, hebben we een brochure samengesteld, waarmee we beleggers de duidelijkheid willen bieden die ze nodig hebben bij de opbouw van duurzame portefeuilles.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling van een product of strategie. De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed beleid) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.

Zorg dat je de feiten kent

DOWNLOAD BROCHURE

Mythe 1: Voor duurzaam beleggen bestaat geen vaste definitie. Er zijn geen duidelijke standaarden voor de opbouw van een duurzame portefeuille.

Feit: Er zijn verschillende standaardmethodes om duurzaam te beleggen. Indexbeleggen kan je helpen je beleggingsaanpak duidelijk af te stemmen op je duurzaamheidsdoelen én beoogde financiële resultaten.


Mythe 2: Duurzaam beleggen is te specifiek voor indexbeleggingen en vraagt om actief beheer om de waarden en voorkeuren van de belegger met betrekking tot milieu, samenleving en goed beleid (ESG) tot uiting te brengen in de portefeuille.

Feit: Indexbeleggen biedt beleggers juist de mogelijkheid om hun visie en voorkeuren op het gebied van duurzaamheid expliciet en consequent te laten doorklinken in alle elementen van hun portefeuille.


Mythe 3: Beheerders van indexfondsen hebben niet voldoende mogelijkheden om via stewardship op veranderingen aan te sturen.

Feit: Beheerders van indexfondsen met een actief stewardshipbeleid kunnen veranderingen op de langere termijn bevorderen.


Mythe 4: Duurzaam indexbeleggen werkt wel voor aandelen, maar niet voor obligaties. ESG-informatie over obligaties blijft nog altijd achter bij die over aandelen.

Feit: Beleggers hebben diverse mogelijkheden om hun duurzaamheidsprincipes tot uiting te brengen via beleggingen in obligaties en kunnen daarbij dezelfde ESG-criteria hanteren als bij andere beleggingscategorieën.


Mythe 5: Duurzaamheid kost altijd meer.

Feit: Indexbeleggen biedt toegang tot duurzame beleggingen voor een fractie van de kosten.


Mythe 6: Duurzaam beleggen gaat ten koste van de prestaties.

Feit: De eerste cijfers over de prestaties van ESG-indices gaan hard in tegen de veelgehoorde opvatting dat duurzaam beleggen altijd betekent dat je genoegen moet nemen met een lager financieel rendement om een betere ESG-score te bereiken.

Bron: BlackRock, per 30 april 2020. Deze informatie is uitsluitend bedoeld ter illustratie en dient niet te worden opgevat als onderzoek, beleggingsadvies of aanbeveling van een product, strategie of specifieke belegging. Deze informatie kan in de loop van de tijd veranderen en is niet goedgekeurd door een toezichthouder.

Wil je meer weten over de mythes en feiten? Download nu de (Engelstalige) brochure.

doorbreek de mythen

MYTHES OVER DUURZAME INDEXBELEGGINGEN

Meer details over de mythes en feiten.