Een indexbelegging voor elke duurzame belegger

VIND JE WEG IN ONS AANBOD

Een indexbelegging voor elke duurzame belegger

Van het uitsluiten van bepaalde beleggingen tot een bewuste keuze voor bedrijven die het beste scoren op ESG (milieu, samenleving en goed beleid): er zijn verschillende manieren om duurzaam beleggen in de kern van je portefeuille te integreren.

De duurzame fondsen van iShares vormen het grootste aanbod in de beleggingswereld, met een brede keuze uit landen, sectoren en beleggingsdoelen.


Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling van een product, strategie of specifiek effect. De inhoud is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan in de loop van de tijd aan verandering onderhevig zijn. De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed beleid) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.

Paragraph-2,Multi Column Teaser-1,Free Form Html-1,Paragraph-3
Paragraph-4,Multi Column Teaser-2,Paragraph-5,Free Form Html-2,Paragraph-6

Ontdek ons aanbod

Wij hebben drie reeksen duurzame aandelenfondsen samengesteld, zodat beleggers de indexoplossing kunnen kiezen die het beste bij hun duurzaamheidsdoelen past.

ESG Screened
1. ESG Screened
Fondsen die niet beleggen in controversiële bedrijfsactiviteiten, door zeven sectoren uit te sluiten, zoals tabak, civiele vuurwapens en steenkool.
ESG Enhanced
2. ESG Enhanced
Fondsen gericht op bedrijven met sterke ESG-scores, een lagere koolstof-voetafdruk, en een beperkte afwijking van traditionele indices, door ingebouwde controlemechanismen.
SRI
3. SRI
Fondsen die zich richten op ondernemingen met de hoogste ESG-scores in vergelijking tot andere ondernemingen in hun sector.

Bekijk de details

Kies een moederindex en kijk hoe verschillende duurzame strategieën in de praktijk uitwerken.

 • MSCI World
 • MSCI Emerging
  Markets
 • MSCI Emerging
  Markets IMI
 • MSCI Europe
 • MSCI USA
 • MSCI Japan
Standaard index
De benchmark-index sluit ondernemingen met bepaalde bedrijfsactiviteiten die in strijd zijn met de ESG-criteria, alleen uit wanneer deze activiteiten groter zijn dan een bepaalde drempel, die door de index-samensteller wordt bepaald. Beleggers dienen daarom voordat ze besluiten in een fonds te beleggen, zelf na te gaan of de ESG-screening door de index-samensteller aansluit bij hun persoonlijke ethische criteria. Door toepassing van een ESG-screening kan het rendement van een fonds lager zijn dan dat van een vergelijkbaar fonds waarvoor een dergelijke screening niet is toegepast.
ESG Screened
ESG Enhanced
SRI
Beschrijving
Breed gespreide portefeuille van wereldwijd actieve ondernemingen in 23 ontwikkelde landen
Kernbeleggingen vervangen op grond van uitsluitingscriteria
Traditionele posities herwogen om een zo hoog mogelijke ESG-score te bereiken, binnen de beoogde tracking error
Ondernemingen die qua ESG-score tot de beste 25% van hun sector behoren, gescreend op controversiële activiteiten en waardencriteria
Uitsluitingen

Controversiële bedrijfsactiviteiten: civiele vuurwapens, controversiële wapens, kernwapens, teerzanden, steenkool, tabak, of betrokkenheid bij schending van de Global Compact van de VN.

Waardencriteria: alcohol, seksindustrie, gokken, genetisch gemodificeerde organismen, kernenergie.

Ondernemingen met ernstige controverses: onder een controverse wordt verstaan een geval of aanhoudende situatie waarin activiteiten en/of producten van een onderneming worden geacht negatieve gevolgen te hebben op het gebied van milieu, samenleving en/of goed beleid (ESG). Elke controverse wordt beoordeeld op de ernst van de gevolgen voor samenleving of milieu en op grond daarvan aangemerkt als zeer ernstig, ernstig, gematigd of gering.

n.v.t.
Controversiële bedrijfsactiviteiten
Controversiële bedrijfsactiviteiten,
ondernemingen met ernstige controverses
Controversiële bedrijfsactiviteiten,
op waarden gebaseerde uitsluitingen
Aantal effecten
1,647
1,533
1,320
370
Tracking error (bp)

De tracking error in vergelijking met de moederindex, sinds de introductie.

-
0.49
0.58
1.53
ESG-score

De MSCI ESG Quality Score wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de onderliggende beleggingen. Deze score wordt gegeven op een schaal van 0-10, waarbij 0 de laagst en 10 de hoogst mogelijke score is. MSCI beoordeelt de onderliggende beleggingen op basis van hun blootstelling aan 37 branche-specifieke ESG-risico’s en hun vermogen om deze risico’s te beheersen in vergelijking met hun concurrenten. Deze ESG-scores leiden voor elke emittent tot een ESG-rating. Zie voor meer informatie over de methodologie van MSCI de link in punt 3 van de bronvermelding onder deze tabel.

6.1
6.1
7.3
7.9
Koolstofintensiteit (omzet)

De gewogen gemiddelde koolstofintensiteit van een portefeuille wordt verkregen door de koolstofintensiteit (scope 1 + 2 emissies / omzet in miljoen USD) van elke onderneming in de portefeuille te berekenen en vervolgens het gemiddelde te berekenen op basis van het portefeuillegewicht van elke component.

Scope 1-emissies zijn afkomstig uit bronnen die eigendom zijn van of worden beheerd door de onderneming, meestal rechtstreekse verbranding van brandstof zoals in een oven of voertuig.

Scope 2-emissies worden veroorzaakt door de opwekking van elektriciteit die door het bedrijf is gekocht.

Scope 3-emissies omvatten diverse indirecte emissies veroorzaakt door activiteiten zoals zakenreizen, distributie van producten door derden en het gebruik van producten van het bedrijf verder in de keten (bijv. door afnemers).

Zie voor meer informatie over de methodologie van MSCI de link in punt 4 van de bronvermelding onder deze tabel.

173.13
103.56
115.06
63.15

ESG Screened

Standaard index

ESG Enchanced

ESG Screened

SRI

ESG Enhanced

Standaard index
De benchmark-index sluit ondernemingen met bepaalde bedrijfsactiviteiten die in strijd zijn met de ESG-criteria, alleen uit wanneer deze activiteiten groter zijn dan een bepaalde drempel, die door de index-samensteller wordt bepaald. Beleggers dienen daarom voordat ze besluiten in een fonds te beleggen, zelf na te gaan of de ESG-screening door de index-samensteller aansluit bij hun persoonlijke ethische criteria. Door toepassing van een ESG-screening kan het rendement van een fonds lager zijn dan dat van een vergelijkbaar fonds waarvoor een dergelijke screening niet is toegepast.
ESG Screened
ESG Enhanced
SRI
Beschrijving
Breed gespreide portefeuille van large- en midcap-ondernemingen in opkomende markten
Kernbeleggingen vervangen op grond van uitsluitingscriteria
Traditionele posities herwogen om een zo hoog mogelijke ESG-score te bereiken, binnen de beoogde tracking error
Ondernemingen die qua ESG-score tot de beste 25% van hun sector behoren, gescreend op controversiële activiteiten en waardencriteria
Uitsluitingen

Controversiële bedrijfsactiviteiten: civiele vuurwapens, controversiële wapens, kernwapens, teerzanden, steenkool, tabak, of betrokkenheid bij schending van de Global Compact van de VN.

Waardencriteria: alcohol, seksindustrie, gokken, genetisch gemodificeerde organismen, kernenergie.

Ondernemingen met ernstige controverses: onder een controverse wordt verstaan een geval of aanhoudende situatie waarin activiteiten en/of producten van een onderneming worden geacht negatieve gevolgen te hebben op het gebied van milieu, samenleving en/of goed beleid (ESG). Elke controverse wordt beoordeeld op de ernst van de gevolgen voor samenleving of milieu en op grond daarvan aangemerkt als zeer ernstig, ernstig, gematigd of gering.

n/a
Controversiële bedrijfsactiviteiten
Controversiële bedrijfsactiviteiten,
ondernemingen met ernstige controverses
Controversiële bedrijfsactiviteiten,
op waarden gebaseerde uitsluitingen
Aantal effecten
1,205
n/a
850
177
Tracking error (bp)

De tracking error in vergelijking met de moederindex, sinds de introductie.

-
n/a
1.08
4.92
ESG-score

De MSCI ESG Quality Score wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de onderliggende beleggingen. Deze score wordt gegeven op een schaal van 0-10, waarbij 0 de laagst en 10 de hoogst mogelijke score is. MSCI beoordeelt de onderliggende beleggingen op basis van hun blootstelling aan 37 branche-specifieke ESG-risico’s en hun vermogen om deze risico’s te beheersen in vergelijking met hun concurrenten. Deze ESG-scores leiden voor elke emittent tot een ESG-rating. Zie voor meer informatie over de methodologie van MSCI de link in punt 3 van de bronvermelding onder deze tabel.

4.7
n/a
5.8
6.9
Koolstofintensiteit (omzet)

De gewogen gemiddelde koolstofintensiteit van een portefeuille wordt verkregen door de koolstofintensiteit (scope 1 + 2 emissies / omzet in miljoen USD) van elke onderneming in de portefeuille te berekenen en vervolgens het gemiddelde te berekenen op basis van het portefeuillegewicht van elke component.

Scope 1-emissies zijn afkomstig uit bronnen die eigendom zijn van of worden beheerd door de onderneming, meestal rechtstreekse verbranding van brandstof zoals in een oven of voertuig.

Scope 2-emissies worden veroorzaakt door de opwekking van elektriciteit die door het bedrijf is gekocht.

Scope 3-emissies omvatten diverse indirecte emissies veroorzaakt door activiteiten zoals zakenreizen, distributie van producten door derden en het gebruik van producten van het bedrijf verder in de keten (bijv. door afnemers).

Zie voor meer informatie over de methodologie van MSCI de link in punt 4 van de bronvermelding onder deze tabel.

299.95
n/a
162.75
138.06

ESG Screened

Standaard index

ESG Enchanced

ESG Screened

SRI

ESG Enhanced

Standaard index
De benchmark-index sluit ondernemingen met bepaalde bedrijfsactiviteiten die in strijd zijn met de ESG-criteria, alleen uit wanneer deze activiteiten groter zijn dan een bepaalde drempel, die door de index-samensteller wordt bepaald. Beleggers dienen daarom voordat ze besluiten in een fonds te beleggen, zelf na te gaan of de ESG-screening door de index-samensteller aansluit bij hun persoonlijke ethische criteria. Door toepassing van een ESG-screening kan het rendement van een fonds lager zijn dan dat van een vergelijkbaar fonds waarvoor een dergelijke screening niet is toegepast.
ESG Screened
ESG Enhanced
SRI
Beschrijving
Breed gespreide portefeuille van ruim 2.800 large-, mid- en smallcap-ondernemingen in opkomende markten
Kernbeleggingen vervangen op grond van uitsluitingscriteria
Traditionele posities herwogen om een zo hoog mogelijke ESG-score te bereiken, binnen de beoogde tracking error
Ondernemingen die qua ESG-score tot de beste 25% van hun sector behoren, gescreend op controversiële activiteiten en waardencriteria
Uitsluitingen

Controversiële bedrijfsactiviteiten: civiele vuurwapens, controversiële wapens, kernwapens, teerzanden, steenkool, tabak, of betrokkenheid bij schending van de Global Compact van de VN.

Waardencriteria: alcohol, seksindustrie, gokken, genetisch gemodificeerde organismen, kernenergie.

Ondernemingen met ernstige controverses: onder een controverse wordt verstaan een geval of aanhoudende situatie waarin activiteiten en/of producten van een onderneming worden geacht negatieve gevolgen te hebben op het gebied van milieu, samenleving en/of goed beleid (ESG). Elke controverse wordt beoordeeld op de ernst van de gevolgen voor samenleving of milieu en op grond daarvan aangemerkt als zeer ernstig, ernstig, gematigd of gering.

n/a
Controversiële bedrijfsactiviteiten
Controversiële bedrijfsactiviteiten,
ondernemingen met ernstige controverses
Controversiële bedrijfsactiviteiten,
op waarden gebaseerde uitsluitingen
Aantal effecten
2,712
1,693
n/a
n/a
Tracking error (bp)

De tracking error in vergelijking met de moederindex, sinds de introductie.

-
0.58
n/a
n/a
ESG-score

De MSCI ESG Quality Score wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de onderliggende beleggingen. Deze score wordt gegeven op een schaal van 0-10, waarbij 0 de laagst en 10 de hoogst mogelijke score is. MSCI beoordeelt de onderliggende beleggingen op basis van hun blootstelling aan 37 branche-specifieke ESG-risico’s en hun vermogen om deze risico’s te beheersen in vergelijking met hun concurrenten. Deze ESG-scores leiden voor elke emittent tot een ESG-rating. Zie voor meer informatie over de methodologie van MSCI de link in punt 3 van de bronvermelding onder deze tabel.

4.7
4.7
n/a
n/a
Koolstofintensiteit (omzet)

De gewogen gemiddelde koolstofintensiteit van een portefeuille wordt verkregen door de koolstofintensiteit (scope 1 + 2 emissies / omzet in miljoen USD) van elke onderneming in de portefeuille te berekenen en vervolgens het gemiddelde te berekenen op basis van het portefeuillegewicht van elke component.

Scope 1-emissies zijn afkomstig uit bronnen die eigendom zijn van of worden beheerd door de onderneming, meestal rechtstreekse verbranding van brandstof zoals in een oven of voertuig.

Scope 2-emissies worden veroorzaakt door de opwekking van elektriciteit die door het bedrijf is gekocht.

Scope 3-emissies omvatten diverse indirecte emissies veroorzaakt door activiteiten zoals zakenreizen, distributie van producten door derden en het gebruik van producten van het bedrijf verder in de keten (bijv. door afnemers).

Zie voor meer informatie over de methodologie van MSCI de link in punt 4 van de bronvermelding onder deze tabel.

304.4
225.03
n/a
n/a

ESG Screened

Standaard index

ESG Enchanced

ESG Screened

SRI

ESG Enhanced

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

Standaard index
De benchmark-index sluit ondernemingen met bepaalde bedrijfsactiviteiten die in strijd zijn met de ESG-criteria, alleen uit wanneer deze activiteiten groter zijn dan een bepaalde drempel, die door de index-samensteller wordt bepaald. Beleggers dienen daarom voordat ze besluiten in een fonds te beleggen, zelf na te gaan of de ESG-screening door de index-samensteller aansluit bij hun persoonlijke ethische criteria. Door toepassing van een ESG-screening kan het rendement van een fonds lager zijn dan dat van een vergelijkbaar fonds waarvoor een dergelijke screening niet is toegepast.
ESG Screened
ESG Enhanced
SRI
Beschrijving
Breed gespreide portefeuille van Europese ondernemingen
Kernbeleggingen vervangen op grond van uitsluitingscriteria
Traditionele posities herwogen om een zo hoog mogelijke ESG-score te bereiken, binnen de beoogde tracking error
Ondernemingen die qua ESG-score tot de beste 25% van hun sector behoren, gescreend op controversiële activiteiten en waardencriteria
Uitsluitingen

Controversiële bedrijfsactiviteiten: civiele vuurwapens, controversiële wapens, kernwapens, teerzanden, steenkool, tabak, of betrokkenheid bij schending van de Global Compact van de VN.

Waardencriteria: alcohol, seksindustrie, gokken, genetisch gemodificeerde organismen, kernenergie.

Ondernemingen met ernstige controverses: onder een controverse wordt verstaan een geval of aanhoudende situatie waarin activiteiten en/of producten van een onderneming worden geacht negatieve gevolgen te hebben op het gebied van milieu, samenleving en/of goed beleid (ESG). Elke controverse wordt beoordeeld op de ernst van de gevolgen voor samenleving of milieu en op grond daarvan aangemerkt als zeer ernstig, ernstig, gematigd of gering.

n/a
Controversiële bedrijfsactiviteiten
Controversiële bedrijfsactiviteiten,
ondernemingen met ernstige controverses
Controversiële bedrijfsactiviteiten,
op waarden gebaseerde uitsluitingen
Aantal effecten
439
412
411
104
Tracking error (bp)

De tracking error in vergelijking met de moederindex, sinds de introductie.

-
0.86
0.70
2.72
ESG-score

De MSCI ESG Quality Score wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de onderliggende beleggingen. Deze score wordt gegeven op een schaal van 0-10, waarbij 0 de laagst en 10 de hoogst mogelijke score is. MSCI beoordeelt de onderliggende beleggingen op basis van hun blootstelling aan 37 branche-specifieke ESG-risico’s en hun vermogen om deze risico’s te beheersen in vergelijking met hun concurrenten. Deze ESG-scores leiden voor elke emittent tot een ESG-rating. Zie voor meer informatie over de methodologie van MSCI de link in punt 3 van de bronvermelding onder deze tabel.

7.15
7.4
8.1
9.1
Koolstofintensiteit (omzet)

De gewogen gemiddelde koolstofintensiteit van een portefeuille wordt verkregen door de koolstofintensiteit (scope 1 + 2 emissies / omzet in miljoen USD) van elke onderneming in de portefeuille te berekenen en vervolgens het gemiddelde te berekenen op basis van het portefeuillegewicht van elke component.

Scope 1-emissies zijn afkomstig uit bronnen die eigendom zijn van of worden beheerd door de onderneming, meestal rechtstreekse verbranding van brandstof zoals in een oven of voertuig.

Scope 2-emissies worden veroorzaakt door de opwekking van elektriciteit die door het bedrijf is gekocht.

Scope 3-emissies omvatten diverse indirecte emissies veroorzaakt door activiteiten zoals zakenreizen, distributie van producten door derden en het gebruik van producten van het bedrijf verder in de keten (bijv. door afnemers).

Zie voor meer informatie over de methodologie van MSCI de link in punt 4 van de bronvermelding onder deze tabel.

142
122.74
109.67
61.64

ESG Screened

Standaard index

ESG Enchanced

ESG Screened

SRI

ESG Enhanced

Standaard index
De benchmark-index sluit ondernemingen met bepaalde bedrijfsactiviteiten die in strijd zijn met de ESG-criteria, alleen uit wanneer deze activiteiten groter zijn dan een bepaalde drempel, die door de index-samensteller wordt bepaald. Beleggers dienen daarom voordat ze besluiten in een fonds te beleggen, zelf na te gaan of de ESG-screening door de index-samensteller aansluit bij hun persoonlijke ethische criteria. Door toepassing van een ESG-screening kan het rendement van een fonds lager zijn dan dat van een vergelijkbaar fonds waarvoor een dergelijke screening niet is toegepast.
ESG Screened
ESG Enhanced
SRI
Beschrijving
Breed gespreide portefeuille van in de VS gevestigde ondernemingen
Kernbeleggingen vervangen op grond van uitsluitingscriteria
Traditionele posities herwogen om een zo hoog mogelijke ESG-score te bereiken, binnen de beoogde tracking error
Ondernemingen die qua ESG-score tot de beste 25% van hun sector behoren, gescreend op controversiële activiteiten en waardencriteria
Uitsluitingen

Controversiële bedrijfsactiviteiten: civiele vuurwapens, controversiële wapens, kernwapens, teerzanden, steenkool, tabak, of betrokkenheid bij schending van de Global Compact van de VN.

Waardencriteria: alcohol, seksindustrie, gokken, genetisch gemodificeerde organismen, kernenergie.

Ondernemingen met ernstige controverses: onder een controverse wordt verstaan een geval of aanhoudende situatie waarin activiteiten en/of producten van een onderneming worden geacht negatieve gevolgen te hebben op het gebied van milieu, samenleving en/of goed beleid (ESG). Elke controverse wordt beoordeeld op de ernst van de gevolgen voor samenleving of milieu en op grond daarvan aangemerkt als zeer ernstig, ernstig, gematigd of gering.

n/a
Controversiële bedrijfsactiviteiten
Controversiële bedrijfsactiviteiten,
ondernemingen met ernstige controverses
Controversiële bedrijfsactiviteiten,
op waarden gebaseerde uitsluitingen
Aantal effecten
637
598
597
140
Tracking error (bp)

De tracking error in vergelijking met de moederindex, sinds de introductie.

-
0.51
0.53
2.98
ESG-score

De MSCI ESG Quality Score wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de onderliggende beleggingen. Deze score wordt gegeven op een schaal van 0-10, waarbij 0 de laagst en 10 de hoogst mogelijke score is. MSCI beoordeelt de onderliggende beleggingen op basis van hun blootstelling aan 37 branche-specifieke ESG-risico’s en hun vermogen om deze risico’s te beheersen in vergelijking met hun concurrenten. Deze ESG-scores leiden voor elke emittent tot een ESG-rating. Zie voor meer informatie over de methodologie van MSCI de link in punt 3 van de bronvermelding onder deze tabel.

5.7
5.7
6.60
7.4
Koolstofintensiteit (omzet)

De gewogen gemiddelde koolstofintensiteit van een portefeuille wordt verkregen door de koolstofintensiteit (scope 1 + 2 emissies / omzet in miljoen USD) van elke onderneming in de portefeuille te berekenen en vervolgens het gemiddelde te berekenen op basis van het portefeuillegewicht van elke component.

Scope 1-emissies zijn afkomstig uit bronnen die eigendom zijn van of worden beheerd door de onderneming, meestal rechtstreekse verbranding van brandstof zoals in een oven of voertuig.

Scope 2-emissies worden veroorzaakt door de opwekking van elektriciteit die door het bedrijf is gekocht.

Scope 3-emissies omvatten diverse indirecte emissies veroorzaakt door activiteiten zoals zakenreizen, distributie van producten door derden en het gebruik van producten van het bedrijf verder in de keten (bijv. door afnemers).

Zie voor meer informatie over de methodologie van MSCI de link in punt 4 van de bronvermelding onder deze tabel.

174.8
96.31
120
61.02

ESG Screened

Standaard index

ESG Enchanced

ESG Screened

SRI

ESG Enhanced

Standaard index
De benchmark-index sluit ondernemingen met bepaalde bedrijfsactiviteiten die in strijd zijn met de ESG-criteria, alleen uit wanneer deze activiteiten groter zijn dan een bepaalde drempel, die door de index-samensteller wordt bepaald. Beleggers dienen daarom voordat ze besluiten in een fonds te beleggen, zelf na te gaan of de ESG-screening door de index-samensteller aansluit bij hun persoonlijke ethische criteria. Door toepassing van een ESG-screening kan het rendement van een fonds lager zijn dan dat van een vergelijkbaar fonds waarvoor een dergelijke screening niet is toegepast.
ESG Screened
ESG Enhanced
SRI
Beschrijving
Breed gespreide portefeuille van Japanse ondernemingen
Kernbeleggingen vervangen op grond van uitsluitingscriteria
Traditionele posities herwogen om een zo hoog mogelijke ESG-score te bereiken, binnen de beoogde tracking error
Ondernemingen die qua ESG-score tot de beste 25% van hun sector behoren, gescreend op controversiële activiteiten en waardencriteria
Uitsluitingen

Controversiële bedrijfsactiviteiten: civiele vuurwapens, controversiële wapens, kernwapens, teerzanden, steenkool, tabak, of betrokkenheid bij schending van de Global Compact van de VN.

Waardencriteria: alcohol, seksindustrie, gokken, genetisch gemodificeerde organismen, kernenergie.

Ondernemingen met ernstige controverses: onder een controverse wordt verstaan een geval of aanhoudende situatie waarin activiteiten en/of producten van een onderneming worden geacht negatieve gevolgen te hebben op het gebied van milieu, samenleving en/of goed beleid (ESG). Elke controverse wordt beoordeeld op de ernst van de gevolgen voor samenleving of milieu en op grond daarvan aangemerkt als zeer ernstig, ernstig, gematigd of gering.

n/a
Controversiële bedrijfsactiviteiten
Controversiële bedrijfsactiviteiten,
ondernemingen met ernstige controverses
Controversiële bedrijfsactiviteiten,
op waarden gebaseerde uitsluitingen
Aantal effecten
323
311
311
65
Tracking error (bp)

De tracking error in vergelijking met de moederindex, sinds de introductie.

-
0.58
0.61
3.21
ESG-score

De MSCI ESG Quality Score wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de onderliggende beleggingen. Deze score wordt gegeven op een schaal van 0-10, waarbij 0 de laagst en 10 de hoogst mogelijke score is. MSCI beoordeelt de onderliggende beleggingen op basis van hun blootstelling aan 37 branche-specifieke ESG-risico’s en hun vermogen om deze risico’s te beheersen in vergelijking met hun concurrenten. Deze ESG-scores leiden voor elke emittent tot een ESG-rating. Zie voor meer informatie over de methodologie van MSCI de link in punt 3 van de bronvermelding onder deze tabel.

5.65
5.90
6.5
7.6
Koolstofintensiteit (omzet)

De gewogen gemiddelde koolstofintensiteit van een portefeuille wordt verkregen door de koolstofintensiteit (scope 1 + 2 emissies / omzet in miljoen USD) van elke onderneming in de portefeuille te berekenen en vervolgens het gemiddelde te berekenen op basis van het portefeuillegewicht van elke component.

Scope 1-emissies zijn afkomstig uit bronnen die eigendom zijn van of worden beheerd door de onderneming, meestal rechtstreekse verbranding van brandstof zoals in een oven of voertuig.

Scope 2-emissies worden veroorzaakt door de opwekking van elektriciteit die door het bedrijf is gekocht.

Scope 3-emissies omvatten diverse indirecte emissies veroorzaakt door activiteiten zoals zakenreizen, distributie van producten door derden en het gebruik van producten van het bedrijf verder in de keten (bijv. door afnemers).

Zie voor meer informatie over de methodologie van MSCI de link in punt 4 van de bronvermelding onder deze tabel.

104
69.66
69.36
47.29

ESG Screened

Standaard index

ESG Enchanced

ESG Screened

SRI

ESG Enhanced

Op zoek naar een duurzaam iShares fonds?

Bekijk alle fondsen

Bron van alle gegevens: BlackRock en MSCI, per maart 2020.
De cijfers betreffende duurzaamheidskenmerken en betrokkenheid van bedrijven zijn afkomstig van MSCI, niet van BlackRock. Klik voor meer informatie over de methodologie achter de berekeningen op: 1Onderzoek en screening op grond van de betrokkenheid van bedrijven; 2ESG-controverses; 3ESG-ratings; 4Koolstofintensiteit van indices.

Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoeksresultaat of beleggingsadvies en vormt geen aanbeveling, aanbod of verzoek om financiële instrumenten of producten te kopen of verkopen of om een specifieke beleggingsstrategie te volgen.

iShares duurzame obligatiefondsen

De duurzame obligatiefondsen van iShares sluiten beleggingen in controversiële bedrijfsactiviteiten uit en kennen een hogere weging toe aan ondernemingen met de sterkste inzet op het gebied van milieu, samenleving en goed beleid (ESG).

Groot en gevarieerd aanbod van bouwstenen
Groot en gevarieerd aanbod van bouwstenen
ESG-beleggen met uitsluiting van bepaalde bedrijfssectoren
ESG-beleggen met uitsluiting van bepaalde bedrijfssectoren
Kosten vergelijkbaar met traditionele obligatie-ETF’s
Kosten vergelijkbaar met traditionele obligatie-ETF’s

Bekijk het productaanbod

 • Bedrijfsobligaties
 • High yield-obligaties
 • Obligaties opkomende markten
 • Ultrashort corporate bonds


Obligaties


Ticker


Naam

Total Expense Ratio (TER)

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.


Obligaties


Ticker


Naam

Total Expense Ratio (TER)

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

Op zoek naar een duurzaam iShares fonds?

Bekijk alle fondsen

Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoeksresultaat of beleggingsadvies en vormt geen aanbeveling, aanbod of verzoek om financiële instrumenten of producten te kopen of verkopen of om een specifieke beleggingsstrategie te volgen.

MYTHES OVER DUURZAAMHEID

Weet precies hoe het zit met duurzame indexbeleggingen.