NAVIGEER DOOR DUURZAAM BELEGGEN MET iSHARES

Kies uit een breed aanbod duurzame fondsen.

Vrouw op fiets

Kapitaalrisico. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Duurzaam beleggen groeit snel. 1 Terwijl steeds meer beleggers op zoek zijn naar mogelijkheden om hun portefeuilles af te stemmen op duurzaamheidsthema's en -resultaten, bleek uit ons onderzoek dat veel beleggers hulp zoeken bij het navigeren door productdifferentiatie binnen beleggingscategorieën en duurzaamheidsprofielen.

 

iShares kan beleggers met duurzaamheidsdoelstellingen de duidelijkheid en hulpmiddelen bieden die ze nodig hebben om duurzaam te beleggen en de producten te vinden die aan hun beleggingsdoelstellingen voldoen.

PRODUCTEN VINDEN DIE AANSLUITEN BIJ UW BELEGGINGSDOELEN

Lees meer over de belangrijkste kenmerken en use cases van onze iShares Sustainable ETF's. Met behulp van het BlackRock Sustainable Investing Platform, dat onze vier duurzame beleggingsbenaderingen definieert, kunnen beleggers kiezen uit een volledige reeks iShares bouwstenen in verschillende beleggingscategorieën, de suite selecteren die aan hun behoeften voldoet en deze in hun portefeuille implementeren.

iSHARES DUURZAME ETF's - SCREENED

Wat zijn dat?

ETF's die beleggers toelaat beleggingen te beperken door emittenten of bedrijfsactiviteiten met bepaalde milieu-, sociale en/of bestuurlijke kenmerken te vermijden.

Waarom zou ik deze producten overwegen?

Ontworpen voor beleggers die controversiële bedrijfssectoren willen uitsluiten zonder hun beleggingsbenadering te wijzigen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

  • Screens voor bedrijfsbetrokkenheid toepassen
  • Lage tracking error vergeleken met moederindex
  • Dezelfde prijs als traditionele blootstellingen

De bovenstaande informatie is geen beleggingsadvies en is geen aanbeveling, aanbod of verzoek. Beleggers moeten het prospectus en de KID/KIID lezen voordat ze investeren.

iSHARES DUURZAME ETF's - UPLIFT

Wat zijn dat?

ETF's die indices volgen met verbeterde milieu-, sociale en/of bestuurskarakteristieken ten opzichte van hun moederbenchmark.

Waarom zou ik deze producten overwegen?

Uplift fondsen kunnen beleggers helpen die de duurzaamheid van hun portefeuille willen verbeteren en tegelijkertijd een profiel willen behouden dat vergelijkbaar is met dat van traditionele benchmarks.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

  • Screens voor bedrijfsbetrokkenheids en aanvullende screens, portefeuillebeperkingen, optimiser of best-in-class selectie toepassen.
  • Kan specifieke duurzaamheidsbeperkingen omvatten, zoals EU-klimaatbenchmarkvereisten (bijv. Paris-Aligned Benchmark - PAB en Climate Transition Benchmark - CTB).
  • Brede blootstelling bieden.

De bovenstaande informatie is geen beleggingsadvies en is geen aanbeveling, aanbod of verzoek. Beleggers moeten het prospectus en de KID/KIID lezen voordat ze investeren.

iSHARES DUURZAME ETF's - THEMATIC

Wat zijn dat?

ETF's gericht op gerichte beleggingen in emittenten waarvan de bedrijfsmodellen niet alleen kunnen profiteren van duurzaamheidsresultaten op de lange termijn, maar deze ook kunnen stimuleren.

Waarom zou ik deze producten overwegen?

Thematic fondsen stellen beleggers in staat om te beleggen in verschillende sectoren en regio's en bieden een onbeperkte, gediversifieerde bron van potentiële rendementen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

  • Toegang bieden tot structurele economische thema's (koolstofarm, schone energie, inclusie & diversiteit)
  • Streven naar beter presteren op de lange termijn
  • Niet gebonden aan een traditionele land- of sectorbenchmark

De bovenstaande informatie is geen beleggingsadvies en is geen aanbeveling, aanbod of verzoek. Beleggers moeten het prospectus en de KID/KIID lezen voordat ze investeren.

iSHARES DUURZAME ETF's - IMPACT

Wat zijn dat?

ETF's die zich inzetten om positieve, meetbare en aanvullende duurzaamheidsresultaten te genereren.

Waarom zou ik deze producten overwegen?

Ontworpen voor beleggers die op zoek zijn naar meetbare duurzame verandering op de lange termijn.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

  • Streef naar een meetbaar resultaat op het gebied van duurzaamheid naast een financieel rendement.

De bovenstaande informatie is geen beleggingsadvies en is geen aanbeveling, aanbod of verzoek. Beleggers moeten het prospectus en de KID/KIID lezen voordat ze investeren.

TOOLS OM U TE HELPEN BIJ HET KIEZEN VAN DUURZAME

                                             

Pictogram van schild

PRODUCT SCREENER

De screener brengt onze ETF's in kaart met duurzame opties. Duurzame kenmerken zoals duurzaamheidsstatistieken en SFDR2 classificaties worden meegenomen, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen.

Duurzaamheidskenmerken kunnen worden bekeken op de productscreener wanneer 'Duurzaamheidskenmerken' is geselecteerd in de gegevensweergave of individueel op elke productpagina.

Pictogram van vergrootglas

MEER BRONNEN VERKENNEN

Duurzame mythes ontkrachten

1Bron: BlackRock Global Business Intelligence per 31 december 2022.
2Sustainable Financial Disclosures Regulation (SFDR).