VIND UW WEG IN ONS AANBOD

Een indexbelegging voor elke duurzame belegger.

Verkeersbord

Bepaalde beleggingen uitsluiten of uw portefeuille concentreren op bedrijven die voorop lopen in de transitie naar een koolstofarme economie: er zijn veel manieren om duurzaam beleggen in de kern van uw portefeuille te integreren.

De duurzame fondsen van iShares bestrijken het hele spectrum van markten, sectoren en beleggingsdoelen.


Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Kies een beleggingscategorie (optioneel):
Van fondsen die direct gericht zijn op klimaatdoelen, door te beleggen in ondernemingen of landen met een actief beleid om de klimaatverandering te beperken, tot fondsen die indirect klimaatgericht zijn, bijvoorbeeld door niet of beperkt te beleggen in ondernemingen of landen met een hoge koolstofuitstoot.

SCREENED

Fondsen die indices volgen die bepaalde sectoren of bedrijfsactiviteiten uitsluiten.

Thermometer

BELEGGEN MET HET OOG OP HET KLIMAAT

Lees hoe u een portefeuille opbouwt met minder blootstelling aan CO2-uitstoot en fossiele brandstoffen, of gericht op bedrijven die kunnen profiteren van klimaatkansen.

IJsschotsen

ANALYSES

EEN ENORME OMSLAG IN WERELDWIJD BELEGGEN

Het klimaat in portefeuilles integreren met ETF's.

SFDR IN VOGELVLUCHT

De EU-verordening over transparante rapportage van duurzaamheidsfactoren, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) werd in 2019 gepubliceerd en is onderdeel van het Sustainable Finance Action Plan van de EU. Het doel van deze verordening is de normen voor openbaarmaking van informatie te harmoniseren, om beleggers een helder, eenduidig kader te bieden voor de beoordeling van de duurzaamheid van een fonds en om fondsen met elkaar te kunnen vergelijken wat betreft hun ESG-prestaties (milieu, samenleving en goed bestuur) en duurzame doelstellingen.

Fondsen vallen op grond van de SFDR onder artikel 8 of 9:

  • Artikel 8: producten met onderliggende beleggingen die gericht zijn op verbetering van de kenmerken ten aanzien van milieu en samenleving en blijk geven van goed bestuur.
  • Artikel 9: producten die duurzaam beleggen tot doelstelling hebben en waarvan de onderliggende beleggingen duurzaam zijn en blijk geven van goed bestuur.

SFDR is een EU-brede wetgeving en wordt al door een brede kring van beleggers gebruikt als de nieuwe standaard voor rapportage over en het aanbieden van duurzame producten.

BlackRock heeft zijn classificering van fondsen in maart 2021 aangepast aan de criteria van de SFDR, zodat alle fondsen die volgens onze interpretatie van deze verordening onder artikel 8 of 9 vallen, gemakkelijk te vinden zijn. Wanneer vanuit de EU meer wet- en regelgeving op dit terrein gepubliceerd en ingevoerd wordt, zoals toevoegingen aan de Regulatory Technical Standards (RTS), zullen wij onze aanpak opnieuw aanpassen.