DUURZAAM DENKEN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe stem ik mijn portefeuille af op mijn duurzaamheidsdoelen?

De afgelopen jaren zijn ESG-overwegingen (milieu, samenleving en goed bestuur) een steeds grotere rol gaan spelen in het beslissingsproces van portefeuillebeheerders.

Naarmate steeds meer onderzoek wordt gedaan naar de integratie van ESG in portefeuilles, is een groeiend aantal portefeuillebeheerders ervan overtuigd dat:

1) de integratie van ESG een positieve bijdrage kan leveren aan het scheppen van stabiele waarde op de lange termijn;
2) duurzaamheidsfactoren van aanzienlijke invloed kunnen zijn op het risico/rendementsprofiel van hun beleggingen.

Bron: PLSA Made Simple Guide: Environmental, Social and Corporate Governance (ESG), maart 2019.

Onderzoek van BlackRock toont aan dat duurzame beleggingen op de langere termijn beter kunnen presteren dan niet-duurzame beleggingen, terwijl ze bovendien potentieel minder blootstaan aan langetermijnrisico’s zoals de klimaatverandering.

DE AANPAK

Duurzaamheidsratings en in toenemende mate ook Capital Market Assumptions (CMA’s) voor duurzame beleggingen kunnen in de fase van portefeuille-ontwerp een belangrijke derde dimensie toevoegen aan de gebruikelijke maatstaven om het beoogde risico en rendement van een portefeuille te bepalen.

Er zijn steeds meer index-bouwstenen met specifieke ESG-kenmerken beschikbaar, die gebruikt kunnen worden om duurzaamheid in het beleggingsproces te integreren. Dat biedt beleggers de mogelijkheid hun portefeuille als geheel aan te passen, in plaats van de nu vaak gekozen tactische toevoeging van losse producten in de periferie van de portefeuille.

Koolstofintensiteit (ton CO2/omzet)

Koolstofintensiteit (ton CO2/omzet)

Bron: BlackRock, MSCI ESG Research, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie.

Indexrendementen zijn alleen bedoeld ter illustratie; ze houden geen rekening met beheers-, transactie- en overige kosten. Een index wordt niet beheerd en het is niet mogelijk er direct in te beleggen.

DE UITWERKING

In dit voorbeeld leidde de transitie van de strategische assetallocatie naar duurzame indices met een gelijkwaardige exposure tot een 60% lagere koolstofintensiteit van de portefeuille als geheel. Dat stond bij deze voorbeeldportefeuille gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 23 auto’s.*

Ook het risico van de totale portefeuille daalde, wat deels kan worden toegeschreven aan het feit dat een groter deel van de portefeuille belegd is in ondernemingen met sterkere operationele processen, die daardoor een hogere kwaliteit vertegenwoordigen.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

De samenstelling van het beleggingsuniversum en de toetsing van ESG-kenmerken zijn bij indexproducten gebaseerd op vaste regels. Hierdoor bieden ze beleggers de mogelijkheid hun duurzaamheidscriteria op een transparante en kostenefficiënte manier tot uiting te laten komen in hun portefeuille, zonder de geografische en sectorverdeling te veranderen.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

Risico: Deze informatie dient niet te worden opgevat als onderzoeksresultaat, beleggingsadvies of aanbeveling met betrekking tot bepaalde producten, strategieën of effecten. Uitsluitend bedoeld ter illustratie en mogelijk aan verandering onderhevig. Deze informatie is niet goedgekeurd door enige toezichthouder of regelgevende autoriteit.

De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS