Kötvény

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  2017. márc. 31.
-
2018. márc. 31.
között
2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. márc. 31.

0,59 -1,84 -5,13 11,41 -3,86
  10é Kezd.
-5,00 0,13 -0,12 1,09 1,62
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-4,27 -0,91 -3,00 -5,00 0,40 -0,58 11,42 27,78

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022. máj. 17. USD 9 732,752
12m Trailing Yield ekkor: 2022. ápr. 30. 1,29
Holdingok száma ekkor: 2022. ápr. 29. 3119
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 2007. jan. 31.
Részvényosztály indításának napja 2007. febr. 01.
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU0280467159
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLIHEA5
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1PF5R8
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst ekkor: 2022. ápr. 29. 2,32%
Modified Duration ekkor: 2022. ápr. 29. 1,33
Effective Duration ekkor: 2022. ápr. 29. 0,84
Weighted Avg Maturity ekkor: 2022. ápr. 29. 4,60
WAL to Worst ekkor: 2022. ápr. 29. 4,60

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2022. máj. 06. AA
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2022. máj. 06. 94,78
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2022. máj. 06. 7,64
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2022. máj. 06. 64,56
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2022. máj. 06. Equity Asia Pacific ex Japan
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2022. máj. 06. 680
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2022. máj. 06. 107,48
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2022. máj. 06. 93,25
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022. máj. 06.-i állapotától származik, 2021. dec. 31.-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. ápr. 29. 0,68%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. ápr. 29. 0,03%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. ápr. 29. 0,07%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. ápr. 29. 19,68%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. ápr. 29. 81,84%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,11%, olajhomok 0,23%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A5 Hedged általános Morningstar besorolása 985 Global Flexible Bond - EUR Hedged alappal szemben. 2022. ápr. 30.-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2022. márc. 15.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. ápr. 29.
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 9,73
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 5,08
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,68
FHLMC 30YR UMBS SUPER 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,10
Név Súly (%)
FHLMC 30YR UMBS 1,00
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 0,84
FNMA 30YR 3% MLB 110K 2021 0,44
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,43
TREASURY NOTE 1.25 12/31/2026 0,42
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

A földrajzi kitettség főként arra vonatkozik, hogy hol vannak bejegyezve a termékben szereplő értékpapírok kibocsátói, amelyek összegét aztán az összes birtokolt értékpapír százalékában fejezik ki. Egyes esetekben mindazonáltal tükrözheti azt az országot, ahol az értékpapír kibocsátója üzleti tevékenységének jelentős részét végzi.
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,50 0,00 0,00 7,01 6,50 - LU0280467159 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,96 0,01 0,07 15,80 14,94 - LU0278466700 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,67 0,00 0,00 16,50 15,66 - LU0278469043 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,81 0,00 0,00 10,44 9,80 - LU0278453476 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,50 0,00 0,00 12,13 11,49 - LU0278463947 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,40 0,00 0,00 12,36 11,40 - LU1051767835 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 9,96 0,00 0,00 10,64 9,95 - LU0280465617 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 22,36 0,00 0,00 23,56 22,34 - LU0827879767 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,49 0,01 0,10 11,10 10,48 - LU1181257202 - -
A1 EUR Havi kifizetés 9,45 -0,12 -1,25 9,60 8,62 - LU1005244220 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,19 -0,18 -1,25 14,42 12,80 - LU1005243255 - -
A1 USD Havi kifizetés 9,96 0,00 0,00 10,62 9,95 - LU1003076855 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 85,74 0,02 0,02 93,15 85,67 - LU1051769021 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,76 0,00 0,00 10,41 9,75 - LU1121327164 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 100,64 0,02 0,02 106,92 100,56 - LU1121320748 - -
A4 USD Éves kifizetés 9,88 0,00 0,00 10,59 9,87 - LU1153584997 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,54 0,00 0,00 11,18 10,53 - LU0278456651 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,33 0,01 0,05 22,54 21,31 - LU0278465488 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,61 0,00 0,00 11,27 10,61 - LU0972027022 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,67 0,00 0,00 9,41 8,67 - LU1165522480 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,10 0,00 0,00 9,73 9,09 - LU0278456818 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 14,87 -0,19 -1,26 15,11 13,34 - LU1005243503 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 91,81 0,06 0,07 99,07 91,69 - LU1165523371 - -
A3 EUR Havi kifizetés 9,45 -0,12 -1,25 9,60 8,62 - LU1005243339 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,96 0,01 0,10 10,62 9,95 - LU1003076939 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 8,92 0,00 0,00 9,64 8,91 - LU0973708182 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,11 -0,17 -1,28 13,32 11,88 - LU1005243685 - -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 14,18 0,01 0,07 15,14 14,16 - LU0280468637 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,98 0,01 0,06 17,70 16,95 - LU0827879684 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 040,00 0,00 0,00 1 104,00 1 040,00 - LU1005243099 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,19 0,01 0,06 16,93 16,16 - LU0480534915 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,82 0,01 0,07 14,65 13,81 - LU0278469472 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom