Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 858
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 13-sie-2020 USD 14 202,332
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji USD
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 03-sty-1997
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Wskaźnik odniesienia S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,79%
ISIN LU0072462426
Notowania agencji Bloomberg MERGAAI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5301377
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka Zrównoważonego Rozwoju

Charakterystyka Zrównoważonego Rozwoju

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych, materialnych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.


Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, uwzględnienie ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych zarządzającego inwestycjami, nie oznacza też, że Fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy Percentyl ESG funduszu w stosunku do porównywalnych funduszy Lipper. na dzień 01-sie-2020 90,70
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu Grupa porównywalnych funduszy jest określana na podstawie globalnej klasyfikacji Lipper. na dzień 01-sie-2020 Mixed Asset USD Bal - Global
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 01-sie-2020 w oparciu o aktywa z 31-gru-2019. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI.

Aby został uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% pozycji bazowych funduszu (z wyłączeniem pozycji gotówkowych) musi podlegać ocenie ESG MSCI, czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki dotyczące transparentności powiązań biznesowych nie wskazują celu inwestycyjnego funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, uwzględnienie ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych zarządzającego inwestycjami, nie oznacza też, że Fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.


Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane na podstawie oceny ESG MSCI, która tworzy profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej Funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund, Class A2, as of 31-lip-2020 rated against 769 USD Moderate Allocation Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2020
Nazwa Waga (%)
APPLE INC 2,22
AMAZON COM INC 2,09
MICROSOFT CORP 2,09
ALPHABET INC CLASS C 1,53
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,99
Nazwa Waga (%)
SIEMENS N AG 0,96
SPDR S&P ETF TRUST 0,94
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,91
ENEL 0,87
MASTERCARD INC CLASS A 0,86
na dzień 31-lip-2020
Nazwa Waga (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,99
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,31
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,24
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,00
Nazwa Waga (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,91
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,89
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,81
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,76
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,72
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-lip-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-lip-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-lip-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-lip-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 65,63 0,22 0,34 65,63 48,87 - LU0072462426 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 55,36 -0,17 -0,31 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 50,51 -0,16 -0,32 52,97 41,36 - LU0171283533 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 59,88 0,20 0,34 59,88 44,68 - LU0147396450 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 33,09 0,11 0,33 33,09 24,78 - LU0236177068 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 38,34 0,13 0,34 38,34 28,84 - LU0212926132 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 40,32 0,13 0,32 40,32 30,28 - LU0212925753 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 18,63 0,07 0,38 18,63 13,93 - LU0480534592 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 17,74 0,06 0,34 17,74 13,29 - LU0530192003 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura