Wiele aktywów

Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 598
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 20-lut-2019 USD 15 562,861
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji EUR
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-lip-2002
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Wskaźnik odniesienia 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,78%
ISIN LU0171283459
Notowania agencji Bloomberg MERGAAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B03TN71
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for Global Allocation Fund, Class A2, as of 31-sty-2019 rated against 674 USD Moderate Allocation Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 11-cze-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Nazwa Waga (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 48,95 0,06 0,12 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 45,00 0,06 0,13 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 55,51 0,16 0,29 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,41 0,04 0,26 16,37 14,31 - LU0530192003 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 35,54 0,10 0,28 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 28,88 0,08 0,28 30,79 26,85 - LU0236177068 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 34,04 0,09 0,27 36,87 31,71 - LU0212926132 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,07 0,05 0,31 16,98 14,90 - LU0480534592 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 51,03 0,15 0,29 53,58 47,31 - LU0147396450 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura