Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 602
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 06-gru-2019 USD 14 317,192
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji EUR
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-lip-2002
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Wskaźnik odniesienia 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,77%
ISIN LU0171283459
Notowania agencji Bloomberg MERGAAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B03TN71
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund, Class A2, as of 30-lis-2019 rated against 736 USD Moderate Allocation Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22-kwi-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 1,86
APPLE INC 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,60
JPMORGAN CHASE & CO 1,19
AMAZON COM INC 1,18
Nazwa Waga (%)
RAYTHEON 0,92
COMCAST CORP CLASS A 0,92
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,82
SIEMENS N AG 0,79
ANTHEM INC 0,78
na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,42
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3,27
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,14
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,07
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,27
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,15
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,89
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,74
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,49
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 53,87 0,45 0,84 54,20 45,00 - LU0171283459 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 35,54 0,15 0,42 35,61 31,71 - LU0212926132 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 49,33 0,42 0,86 49,63 41,39 - LU0171283533 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 59,57 0,26 0,44 59,65 51,42 - LU0072462426 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 37,25 0,16 0,43 37,32 33,08 - LU0212925753 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 17,09 0,07 0,41 17,12 14,90 - LU0480534592 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,34 0,08 0,49 16,36 14,31 - LU0530192003 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 30,51 0,13 0,43 30,56 26,85 - LU0236177068 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 54,54 0,24 0,44 54,62 47,31 - LU0147396450 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura