Kontakt

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji prosimy o kontakt z Państwa doradcą inwestycyjnym. Nowych klientów zapraszamy na stronę Jak inwestować

Zlecenia nabycia, odkupienia i konwersji tytułów uczestnictwa Funduszu można składać w punktach obsługi klientów podmiotów, wskazanych w punkcie „Jak inwestować”. Szczegółowych informacji o funduszach BlackRock udzielają pracownicy w/w podmiotów.

Przedstawicielem Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Dubiński Jeleński
Masiarz i Wspólnicy spółka komandytowa
Ul. Marszałkowska 143
00-061 Warszawa

BlackRock (Netherlands) B.V.

polska@blackrock.com
Infolinia do użytku dla polskich dystrybutorów:
(22) 544 92 65

 

 

BlackRock Investment Management (Netherlands) B.V.
Amstelplein 1
1096 HA, Amsterdam

Registration Number 17068311