Zarządzanie reklamacjami

Państwa satysfakcja jest dla nas bardzo ważna. Dlatego firma BlackRock wprowadziła system rozpatrywania reklamacji. Jeżeli więc uznają Państwo, że nie spełniamy oczekiwań, można do nas dotrzeć w następujący sposób:

Mailem: investor.services@blackrock.com

W BlackRock poważnie traktujemy wszystkie skargi i rozpatrujemy je zgodnie z poniższymi wytycznymi. Proces ten jest bezpłatny. BlackRock zobowiązuje się do rozpatrywania wszystkich skarg w sposób kompetentny, sumienny i bezstronny. Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą nas Państwo w tym wesprzeć, załączając do korespondencji wszelkie informacje lub dokumenty istotne dla sprawy, aby zapewnić sprawne rozpatrzenie zgłoszenia.

Dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie wyjaśnić Państwa wniosek i zobowiązujemy się do podjęcia następujących działań po otrzymaniu skargi:  

  • Zapewnimy, że pracownik o odpowiednim stażu, rozpocznie dochodzenie
  • Mogą Państwo oczekiwać pisemnego potwierdzenia wstępnej skargi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych
  • Będziemy Państwa informować o postępach w rozpatrywaniu skargi. 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek nieplanowane opóźnienia i nie będziemy w stanie rozwiązać Państwa sprawy w ciągu 30 dni od jej otrzymania, zostaną Państwo o tym powiadomieni. Wyślemy Państwu odpowiedź wyjaśniającą, dlaczego nadal nie jesteśmy w stanie udzielić ostatecznej odpowiedzi, wskazując również, kiedy spodziewamy się udzielić ostatecznej odpowiedzi.

Jeśli po otrzymaniu ostatecznej odpowiedzi nie będzie Pan/Pani usatysfakcjonowany/a, może Pan/Pani mieć również prawo do skierowania sprawy do Biuro Rzecznika Finansowego:

Biuro Rzecznika Finansowego
Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
– albo e-mailem na adres: biuro@rf.gov.pl
Phone: +48 22 3337326 / 3337327