Zarządzanie reklamacjami

Państwa satysfakcja jest dla nas bardzo ważna. Dlatego firma BlackRock wprowadziła system rozpatrywania reklamacji. Jeżeli więc uznają Państwo, że nie spełniamy oczekiwań, można do nas dotrzeć w następujący sposób:

Mailem: polska@blackrock.com

Pisemnie:
Adres naszej centrali:
BlackRock Investment Management (Netherlands) BV
Amstelplein 1
1096 HA
Amsterdam
Holandia
VAT ID: GB 888 4204 87
UST ID: DE 268758435

Firma BlackRock nie jest upoważniona do udzielania porad ani wydawania rekomendacji dla inwestorów indywidualnych.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwa sprawę i wspólnie wypracować rozwiązanie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu ośmiu tygodni. Możecie Państwo nam w tym pomóc, podając wszelkie informacje oraz dokumenty istotne z punktu widzenia wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Firma BlackRock poważnie podchodzi do wszystkich skarg i rozpatruje je zgodnie z poniższymi wytycznymi. Firma BlackRock zobowiązuje się do rozpatrzenia wszystkich skarg w sposób kompetentny, rzetelny i bezstronny.

Zapewniamy, że Państwa skarga będzie rozpatrzona przez pracownika z odpowiednim doświadczeniem. W ciągu pięciu dni roboczych wyślemy pisemne potwierdzenie otrzymania reklamacji. Potwierdzenie to będzie zawierało dane osoby zajmującej się Państwa reklamacją.

Będziemy Państwa informować o postępach w procesie rozpatrywania reklamacji. W ciągu czterech tygodni od otrzymania Państwa skargi przekażemy Państwu naszą opinię odnośnie danej sprawy lub poinformujemy, że nie jesteśmy jeszcze w stanie udzielić ostatecznej odpowiedzi, oraz wskażemy ewentualny termin takiej odpowiedzi.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieplanowane opóźnienia, zostaną o tym Państwo poinformowani. W trakcie rozpatrywania wniosku będą Państwo regularnie informowani o postępach. Dla Państwa jako inwestorów usługa ta jest bezpłatna.

Biuro Rzecznika Finansowego
Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
– albo e-mailem na adres: biuro@rf.gov.pl