Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 627
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 28-lut-2020 USD 13 224,858
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji PLN
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-mar-2010
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar Other Allocation
Wskaźnik odniesienia S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,77%
ISIN LU0480534592
Notowania agencji Bloomberg BGGA2PL
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B6059Q5
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5000
Minimalna inwestycja kolejna PLN 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2020
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 1,77
ALPHABET INC CLASS C 1,66
AMAZON COM INC 1,57
APPLE INC 1,55
COMCAST CORP CLASS A 1,01
Nazwa Waga (%)
BANK OF AMERICA CORP 0,80
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,77
RAYTHEON 0,77
JPMORGAN CHASE & CO 0,77
SIEMENS N AG 0,75
na dzień 31-sty-2020
Nazwa Waga (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,33
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,78
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,92
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 2,91
TREASURY NOTE 1.75 12/31/2026 1,38
Nazwa Waga (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,22
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,98
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,84
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,51 -0,47 -2,77 17,92 15,88 - LU0480534592 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 48,08 -1,31 -2,65 52,97 44,79 - LU0171283533 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 57,66 -1,62 -2,73 62,51 54,89 - LU0072462426 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 29,43 -0,84 -2,78 31,93 28,53 - LU0236177068 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 35,84 -1,01 -2,74 38,90 35,01 - LU0212925753 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 52,73 -1,48 -2,73 57,18 50,45 - LU0147396450 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 52,57 -1,43 -2,65 57,92 48,74 - LU0171283459 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,76 -0,45 -2,78 17,11 15,23 - LU0530192003 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 34,16 -0,96 -2,73 37,08 33,49 - LU0212926132 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura