Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 613
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 USD 14 179,246
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji EUR
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 22-kwi-2005
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Wskaźnik odniesienia 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,76%
ISIN LU0212925753
Notowania agencji Bloomberg MGHMLA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B0FBSP8
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22-kwi-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,71
MICROSOFT CORP 1,70
APPLE INC 1,33
JPMORGAN CHASE & CO 1,15
COMCAST CORP CLASS A 0,92
Nazwa Waga (%)
ANTHEM INC 0,88
AMAZON COM INC 0,88
DANONE SA 0,82
RAYTHEON 0,80
JOHNSON & JOHNSON 0,78
na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 8,79
TREASURY NOTE 1.75 07/31/2024 2,95
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,49
TREASURY NOTE 2.625 01/31/2026 2,24
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,16
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,10
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2024 0,88
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,86
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,76
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 08/15/2028 0,68
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 35,57 -0,03 -0,08 37,18 33,08 - LU0212925753 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 46,71 0,33 0,71 47,61 41,39 - LU0171283533 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 56,42 -0,02 -0,04 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 29,07 -0,01 -0,03 30,06 26,85 - LU0236177068 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 50,94 0,36 0,71 51,90 45,00 - LU0171283459 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,22 -0,01 -0,06 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,53 0,00 0,00 16,01 14,31 - LU0530192003 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 33,99 -0,02 -0,06 35,70 31,71 - LU0212926132 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 51,74 -0,01 -0,02 53,26 47,31 - LU0147396450 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura