Wiele aktywów

Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 598
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lut-2019 USD 15 451,760
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji USD
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Wskaźnik odniesienia 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,28%
ISIN LU0147396450
Notowania agencji Bloomberg MGLOAEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7355811
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for Global Allocation Fund, Class E2, as of 31-sty-2019 rated against 674 USD Moderate Allocation Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 11-cze-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Nazwa Waga (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 50,67 0,21 0,42 53,58 47,31 - LU0147396450 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 44,96 0,29 0,65 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 35,30 0,15 0,43 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 28,68 0,11 0,39 30,79 26,85 - LU0236177068 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 48,91 0,32 0,66 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,31 0,07 0,46 16,37 14,31 - LU0530192003 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 55,11 0,22 0,40 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 33,81 0,14 0,42 36,87 31,71 - LU0212926132 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,95 0,06 0,38 16,98 14,90 - LU0480534592 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura