Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  2017. márc. 31.
-
2018. márc. 31.
között
2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. márc. 31.

-25,12 10,11 2,83 29,50 14,10
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. márc. 31.

-18,24 10,74 13,39 21,35 22,81
  10é Kezd.
8,00 17,44 5,23 -1,11 -
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

15,67 20,86 9,03 -0,44 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
8,10 -1,32 15,36 8,00 61,99 29,06 -10,57 -
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

16,34 -3,04 22,64 15,67 76,54 54,06 -4,34 -

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022. máj. 23. USD 4 551,760
12m Trailing Yield -
Holdingok száma ekkor: 2022. ápr. 29. 44
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 1994. dec. 30.
Részvényosztály indításának napja 1998. szept. 01.
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Precious Metals
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,56%
ISIN LU0171306680
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGGMFY
Alapkezelői díj 2,25%
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B0LCFV0
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDIEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark ekkor: 2022. ápr. 30. 35,60
3y Beta ekkor: 2022. ápr. 30. 0,943
5y Volatility - Benchmark ekkor: 2022. ápr. 30. 30,11
5y Beta ekkor: 2022. ápr. 30. 0,931

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2022. ápr. 07. A
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2022. ápr. 07. 88,95
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2022. ápr. 07. 6,98
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2022. ápr. 07. 22,22
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2022. ápr. 07. Equity Sector Gold&Prec Metals
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2022. ápr. 07. 135
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2022. ápr. 07. 388,69
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2022. ápr. 07. 88,30
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022. ápr. 07.-i állapotától származik, 2021. okt. 31.-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. ápr. 29. 9,60%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. ápr. 29. 97,90%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. ápr. 29. 2,35%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-kritériumokat egyéb információkkal együtt veszi figyelembe a befektetési folyamat ötletgenerálási, cégkutatási, portfólióépítési és folyamatos nyomonkövetési szakaszaiban. Az ESG-információk származhatnak külső adatszolgáltatóktól, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokból és helyszíni látogatásokból, illetve a BlackRock Befektetéskezelés csapatától. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4 stars
A BGF World Gold Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 133 Sector Equity Precious Metals alappal szemben. 2012. márc. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. ápr. 29.
Név Súly (%)
NEWMONT CORPORATION 8,95
BARRICK GOLD CORP 8,36
ENDEAVOUR MINING PLC 7,62
NEWCREST MINING LTD 6,11
GOLD FIELDS LTD 5,29
Név Súly (%)
SSR MINING INC 4,98
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,90
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,89
FRANCO-NEVADA CORP 4,87
B2GOLD CORP 4,73
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 29,66 0,03 0,10 35,44 26,58 - LU0171306680 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,66 0,05 0,89 7,47 5,31 - LU0326423067 - -
D2 USD Nincs kifizetés 40,11 0,42 1,06 51,82 37,58 - LU0252968424 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,20 0,05 0,97 6,95 4,87 - LU0521028471 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,99 0,06 1,01 7,86 5,61 - LU0368265764 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,85 0,08 1,18 8,94 6,42 - LU0788108826 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,50 0,37 1,05 46,21 33,27 - LU0055631609 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 21,34 0,22 1,04 27,88 20,00 - LU0827889212 - -
E2 USD Nincs kifizetés 31,63 0,33 1,05 41,37 29,65 - LU0090841262 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 37,61 0,04 0,11 44,88 33,43 - LU0252963623 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,72 0,05 1,07 6,29 4,42 - LU0326423224 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 6,44 0,07 1,10 8,39 6,03 - LU0827889303 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,63 0,05 0,90 7,47 5,28 - LU0669555244 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 10,25 0,11 1,08 13,74 9,60 - LU1023058768 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 33,29 0,03 0,09 39,76 29,73 - LU0171305526 - -
A4 USD Éves kifizetés 35,49 0,36 1,02 46,20 33,27 - LU0724618789 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 100,00 1,01 1,02 130,40 93,70 - LU1499592118 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,07 0,05 1,00 6,74 4,75 - LU0326422689 - -
A4 EUR Éves kifizetés 33,28 0,02 0,06 39,75 29,73 - LU0408222320 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom