Aider nos clients à investir durablement

Klanten helpen om duurzaam te beleggen

Hoe we onze klanten helpen om hun duurzame doelen te bereiken

Mei 2020

De wereld beleeft de ergste crisis die we zelf waarschijnlijk ooit zullen meemaken. De pandemie veroorzaakt uitzonderlijke onrust op financieel, economisch en menselijk vlak. Hierdoor is wederom duidelijk geworden hoe belangrijk veerkracht is in een onzeker klimaat. Uit de afgelopen maanden blijkt dat sterke duurzaamheidskenmerken van cruciaal belang zijn voor bedrijven – ongeacht de sector waarin ze actief zijn – om de crisis het hoofd te kunnen bieden. Beleggers zijn in toenemende mate op zoek gegaan naar duurzame beleggingsstrategieën. Samen met onze partners zijn wij voortdurend aan het werk om hen te helpen hun duurzame doelstellingen te bereiken.

In januari 2020 kondigden wij, BlackRock, een reeks initiatieven aan om duurzaamheid een integraal onderdeel te maken van de manier waarop wij namens onze klanten risico's beheren, portefeuilles samenstellen, producten ontwikkelen en met bedrijven in gesprek gaan. Hierbij staat de visie centraal dat duurzame beleggingsportefeuilles klanten op lange termijn betere risico-gecorrigeerde rendementen opleveren. Deze visie is gebaseerd op twee basisovertuigingen die voortkomen uit de research en beleggingsinzichten van BlackRock. Ten eerste dat bedrijven die beter omgaan met duurzaamheidskwesties op lange termijn veerkrachtiger zijn. Ten tweede dat we aan het begin staan van een ingrijpende verandering waarbij de voorkeur van beleggers overal ter wereld structureel verschuift richting duurzaamheid. Deze verschuiving is momenteel nog niet volledig in de marktkoersen verwerkt en kan daardoor gedurende een lange overgangsperiode tot betere beleggingsresultaten leiden.

De recente onrust op de markten is pas van korte duur en daarom niet allesbepalend voor de impact op duurzame strategieën, maar het beeld dat we nu hebben strookt met eerdere dips uit het verleden: ook toen bleken duurzame strategieën veerkrachtig. Dit wordt onderschreven in het nieuwe onderzoek Duurzaam beleggen: veerkracht in een onzeker klimaat . Deze crisis heeft twee belangrijke trends aan het licht gebracht:

 • Tijdens de marktvolatiliteit van het eerste kwartaal van dit jaar bleek overal ter wereld hoe veerkrachtig duurzame beleggingsstrategieën zijn. Uit ons eigen onderzoek en dat van derden blijkt dat duurzame indices gedurende het eerste kwartaal de benchmarks waarvan zij zijn afgeleid over het algemeen hebben weten te verslaan. Zo rapporteerde Morningstar dat 51 van de 57 duurzame indices beter presteerden dan hun bredere tegenhangers.1 Belangrijk om op te merken is dat alhoewel sommige van deze indices hebben geprofiteerd van structurele onderwogen posities in energie- en utiliteitsbedrijven, we ook geconstateerd hebben dat de betere veerkracht van duurzame strategieën, vergeleken met oude vertrouwde indexfondsen gedurende deze periode, niet hoofdzakelijk het gevolg was van die kleinere posities in energiebedrijven.2 Bij het vergelijken van ESG-scores van bedrijven binnen afzonderlijke sectoren blijken die ESG-scores van wezenlijk belang om de koplopers van de achterblijvers op de wereldwijde markten te onderscheiden. Dit geldt tijdens dit tijdperk van hevige volatiliteit ook voor de energiesector en energie-sub-sectoren zoals olie en gas.
 • De belangstelling van beleggers voor duurzame beleggingsstrategieën nam in deze crisisperiode toe. In februari publiceerde BlackRock een onderzoek waarin wordt uiteengezet dat we geloven dat er een blijvende en langdurige verschuiving naar duurzame beleggingen zou plaatsvinden die nog niet volledig is ingeprijsd in de koersen. Hoewel sommige marktvorsers ervan uitgingen dat de huidige crisis deze trend zou vertragen, zagen we in het eerste kwartaal juist een versnelling. In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen de totale wereldwijde duurzame kapitaalstromen in beleggingsfondsen en ETF’s uit op US$ 40, 5 miljard. De VS kende een recordinstroom van US$ 7,4 miljard3 in duurzame strategieën. We verwachten dat deze trend tijdens de huidige pandemie, tijdens het economisch herstel en nog lang daarna, doorzet.

Op korte termijn verwachten we dat sommige bedrijven middelen, die eerder bestemd waren voor duurzaamheidsinitiatieven en -rapportages, anders moeten inzetten. Zij hebben plots te maken met nieuwe prioriteiten als gevolg van de pandemie en de daarmee samenhangende financiële tegenslag. We verwachten echter dat bedrijven – met name de marktleiders – zich op den duur weer steeds sterker zullen richten op substantieel duurzaamheidsbeheer en -rapportage en dat dit een belangrijke aanjager zal zijn voor langetermijnrendementen.

De afgelopen maanden zijn we als BlackRock hard bezig geweest om onze eigen mensen en de gemeenschappen waarin we actief zijn, te steunen en onze klanten te helpen om een weg te vinden in de onrustige markten. Gedurende deze periode is de belangstelling voor duurzame beleggingen onder klanten van BlackRock verder gegroeid. BlackRock heeft sinds januari voor US$ 15,5 miljard aan nieuw vermogen van klanten zien instromen in duurzame strategieën. Dit is een kwartaalrecord. Gezien deze blijvende belangstelling in duurzaamheid en het toenemende belang van de duurzaamheidsfactor bij het realiseren van beleggingsrendementen, hebben we vervolgstappen gezet om van duurzaam beleggen onze nieuwe standaard te maken. Deze maatregelen hebben we in januari ook gedeeld in een brief aan onze klanten.

De vorderingen om van duurzaam beleggen onze standaard te maken

In januari kondigde BlackRock meerjarige initiatieven aan op drie brede vlakken:
Duurzame en transparante portefeuilles samenstellen
Duurzame en transparante portefeuilles samenstellen
Duurzaam beleggen toegankelijker maken
Duurzaam beleggen toegankelijker maken
Engagement, stemgedrag en stewardship transparantie verbeteren
Engagement, stemgedrag en stewardship transparantie verbeteren

Hieronder de samenvatting van de vorderingen die we sinds januari op elk vlak hebben gemaakt.

1) Duurzame, veerkrachtige en transparante portefeuilles samenstellen

We zijn bezig geweest met het integreren van duurzaamheid in alle aspecten van portefeuillesamenstelling.

Duurzaamheid in onze portefeuille-oplossingen
In januari gaven we aan dat we willen dat duurzame fondsen, waar mogelijk, de standaard bouwstenen vormen van de beleggingsoplossingen die we onze klanten bieden. Dit doen we in overeenstemming met de wensen van de klant en de regelgeving die van toepassing is. Sinds januari is de belangstelling voor duurzame strategieën van klanten groter dan verwacht, waardoor we de afgelopen drie maanden aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt.

 • Vlaggenschipmodellen: We hebben momenteel een reeks ESG-modellen beschikbaar die als kerncomponenten dienen van ons aanbod in de VS en Europa, en we zijn nieuwe reeksen aan het samenstellen in Australië en Azië, waarvan we verwachten dat ze eind 2020 worden gelanceerd. We hebben het ESG-aanbod ook geïntegreerd in onze Target Allocation en Managed Index Portfolios in respectievelijk de VS en Europa.
 • Asset allocatie-oplossingen: We zijn bezig met asset allocatie-oplossingen om beleggers te kunnen voorzien van een duurzame gediversifieerde multi-assetportefeuille met een enkel product.
 • Pensioenoplossingen: We hebben de nodige stappen gezet en verwachten daarom later dit jaar een reeks duurzame target date-strategieën in de VS te lanceren. Deze strategieën, die beleggers in de VS een alles-in-één duurzame pensioenoplossing bieden, zullen gelden als de eerste in hun soort. Dit past ook in de toezegging die wij in januari deden om een geheel duurzame target date-strategie te ontwikkelen.
 • Cashmanagement: In 2019 introduceerde BlackRock het allereerste duurzame geldmarktfonds. Sindsdien hebben we ons aanbod op het gebied van duurzaam cashbeheer verder uitgebreid door het bestaande geregistreerde geldmarktfonds voor Amerikaanse particuliere beleggers om te zetten naar een LEAF-strategie. Daaraan hebben we een optie voor Canadese institutionele beleggers gekoppeld. Sinds de lancering is het beheerde vermogen in al onze cashmanagementproducten gestegen naar in totaal ruim US$ 12 miljard.4

Duurzaamheid sterker integreren in het actieve beleggingsproces - In januari hebben we uiteengezet hoe we in diverse stappen duurzaamheid verder gaan integreren in ons actieve beleggingsproces.

We hebben toegezegd dat ESG, in samenspraak met onze klanten, tegen het eind van 2020 volledig geïntegreerd zal zijn in al onze actieve beleggingsprocessen. Dit betekent dat onze portefeuillebeheerders op portefeuilleniveau verantwoordelijk zijn voor het beheren van ESG-risico’s. Zij zullen vastleggen hoe die overwegingen worden ingezet bij beleggingsbeslissingen binnen de portefeuilles. Ruim 70% van de ongeveer 5600 actieve portefeuilles die BlackRock beheert, voldeed op 30 april aan deze criteria. Tegen het einde van het vierde kwartaal van dit jaar zal ESG volledig geïntegreerd zijn in al onze actieve portefeuilles.

ESG-risico’s monitoren in actieve strategieën In januari is onze Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) – verantwoordelijk voor het inschatten van alle beleggings-, tegenpartij- en operationele risico’s – begonnen met het bepalen van ESG-risico’s. Dit gebeurt tijdens maandelijkse evaluaties met de portefeuillebeheerders. Door dit proces zijn we ervan verzekerd dat bij de belangrijkste risicoprocedures van BlackRock, naast ‘klassieke risico’s’, zoals krediet- of liquiditeitsrisico’s ook ESG-risico’s worden gemonitord.

Al onze actieve beleggingsstrategieën werken tegenwoordig met een ESG-integratiekader dat leidend is bij het bepalen van hoe en wanneer in het beleggingsproces wezenlijke duurzaamheidskwesties worden overwogen. Deze integratiekaders dienen als referentiepunt bij portefeuillerisico-controles en zullen naast de Sustainability Risk Exposure Dashboards worden gebruikt, die de blootstelling aan ESG-risico’s en -scores in effectenportefeuilles analyseren.

Naast de reguliere portefeuille-evaluaties met de RQA houden alle portefeuillebeheerders van onze actieve beleggingsproducten, samen met de Chief Investment Officers en RQA-tegenpartijen van die strategieën, driemaandelijkse portefeuille-evaluaties om de prestaties en het risicoverloop in de actieve strategieën te controleren en te beoordelen. In het eerste kwartaal zijn we begonnen met het bijvoegen van evaluaties en rapportages over blootstelling aan ESG-risico’s en de daaraan gekoppelde prestaties. Ook zetten we uiteen welke gesprekken er zijn gevoerd over ESG-overwegingen die van wezenlijk belang zijn voor de beleggingsdoelstelling van een fonds. We verwachten dat deze formele procedure in het tweede kwartaal gaat gelden voor 100% van onze actief beheerde strategieën.

Bij het verder uitbouwen van onze aandacht voor ESG-kwesties houden we voortdurend het risico-rendementsprofiel en de negatieve externe invloeden van bepaalde sectoren met een hoog risico en/of waarin we posities hebben, tegen het licht. Dit om risico’s te minimaliseren en het rendement op lange termijn voor onze klanten te maximaliseren. Daarom hebben we momenteel in onze actief beheerde obligatie- en aandelenportefeuilles, waar we naar eigen inzicht mogen beleggen in bepaalde sectoren met een verhoogd ESG-risico, geen enkele positie in deze sectoren. Het gaat dan onder andere om fabrikanten van controversiële wapensystemen of bedrijven die meer dan 25% van hun omzet halen uit thermische steenkoolproductie.

Betere ESG-data en analyses - We zijn koploper in het ontwikkelen van meetinstrumenten waarmee we een beter begrip krijgen van substantiële duurzaamheidsrisico’s.

 • Eerder deze maand kondigden we een samenwerking aan met Rhodium Group, een toonaangevend onafhankelijk klimaatonderzoeksbureau. De data van Rhodium Group wordt geïntegreerd in onze risicomodellen om zo fysieke klimaatrisicoanalyses te ontwikkelen voor meerdere beleggingscategorieën over de hele wereld.

Onze bestaande toepassing Carbon Beta, die vorig jaar werd ontwikkeld om CO2-kostenstresstests uit te voeren voor emittenten en portefeuilles, werd in de eerste drie maanden van dit jaar door 28 afzonderlijke klanten gebruikt. Dit zijn er meer dan het kwartaal daarvoor.

Op het gebied van ESG-analyse breiden we de diepte en de breedte van ESG-data in Aladdin uit, wat exponentieel meer datapunten oplevert.

 • We zijn een ESG-intelligenceplatform aan het ontwikkelen voor de Aladdin Community, om zo eenvoudig mogelijk ESG te integreren en meer inzicht te krijgen in de gerelateerde financiële gevolgen hiervan.
 • In april kondigden we een samenwerking aan met Microsoft, om innovaties aan te jagen op het gebied van data en technologie die verantwoord bedrijfsgedrag bevordert.

Transparantie van duurzame kenmerken van beleggingsproducten verbeteren - Om beleggers te helpen een helder beeld te krijgen van de duurzaamheidsrisico's van hun beleggingen, zijn we vorig jaar voor het merendeel van de iShares-fondsen die we wereldwijd aanbieden, gestart met het publiceren van de ESG-score en de CO2-voetafdruk, naast andere gegevens. Sindsdien geven we die duurzaamheidskenmerken niet alleen van indexfondsen weer, maar van alle fondsen – dus ook actieve – die BlackRock in Europa, waar beschikbaar, aan particuliere beleggers aanbiedt. Eind 2020 verwachten we dat wereldwijd alle index- en actieve fondsen die we aanbieden aan particuliere beleggers deze duurzaamheidskenmerken weergeven. We denken dat dit de transparantielat voor de gehele sector hoger legt.

2) Duurzaam beleggen toegankelijker maken

Verdubbeling van ons aanbod aan ESG-ETF’s - We hebben in januari toegezegd dat we ons aanbod aan ESG-ETF's de komende jaren verdubbelen (tot 150), zodat klanten meer keuze hebben bij het samenstellen van hun portefeuilles.

Sinds januari hebben we 16 nieuwe ESG-ETF's geïntroduceerd in Europa, de VS en Canada. We hebben de benodigde stappen gezet om de komende maanden nog eens 11 ESG-ETF’s te lanceren in Europa, de VS en Latijns-Amerika. Met deze 27 nieuwe fondsen komt ons aanbod op 105 duurzame ETF’s te staan. Belangrijker nog is dat deze toevoegingen betekenen dat het aanbod aan ESG-producten voortdurend wordt doorontwikkeld en uitgebreid om te voldoen aan de behoeften van beleggers die op zoek zijn naar een breed scala aan beleggingscategorieën (zoals vastrentende waarden), beleggingsstijlen (zoals minimale volatiliteit) en markten (waaronder nieuwe opkomende markten zoals Mexico).

Samenwerken met indexbouwers om het universum van duurzame indices uit te breiden en te verbeteren - We hebben in januari beloofd samen met grote indexbouwers duurzame versies van hun vlaggenschipindices op te zetten om zo beleggers meer duurzame beleggingsmogelijkheden te bieden. We hebben voldaan aan dit streven en verwachten later dit jaar nieuwe duurzame fondsen, die zijn gebaseerd op vlaggenschipindices, te lanceren.

Het uitbreiden van de invoering van duurzame actieve beleggingsstrategieën - Ons wereldwijde platform heeft nu meer dan 60 actief beheerde duurzame producten, verdeeld over aandelen, vastrentende waarden en alternatives. Hieronder een aantal van deze nieuwe producten.

 • We hebben een nieuw duurzaam geldmarktfonds gelanceerd in de VS; voor nog eens 5 niet-geldmarktfondsen zijn de benodigde stappen gezet om deze dit jaar te kunnen lanceren in de VS. Tot deze nieuwe beleggingsoplossingen behoren onder meer een nieuw Global Equity Impact Fund in Europa. Dit fonds voldoet aan de richtlijnen van de IFC Operating Principles for Impact Management van de Wereldbank. In de VS zitten extra impactoplossingen in de pijplijn die in de komende maanden beschikbaar moeten zijn.
 • BlackRock heeft in april het eerste global unconstrained ESG total return bond fonds geïntroduceerd, dat behoort tot ons UCITS Luxemburg wereldwijd vlaggenschipfondsenaanbod. Het fonds heeft inmiddels al meer dan US$ 500 miljoen aan vermogen onder beheer en is een zusterfonds van BlackRocks global unconstrained UCITS-vlaggenschipfonds, met een bedrag van US$ 9,4 miljard onder beheer.5

Duurzaam beleggen: veerkracht in een onzeker klimaat

In het eerste kwartaal van 2020 maakten de markten ongekende dalingen mee. Te midden van deze volatiliteit bleken duurzame strategieën hun veerkracht te behouden, waardoor de voorkeur voor duurzaamheid bij beleggers groeide.
Sustainable investing: Resilience amid uncertainty.

3) Engagement met bedrijven, stemgedrag en transparantie in stewardship verbeteren

Stewardship is een essentieel onderdeel van onze fiduciaire verantwoordelijkheid. Zoals we afgelopen januari al aangaven, gaan we al jaren met bedrijven in gesprek over duurzaamheidskwesties. Dit wordt weergegeven in onze jaarlijkse lijst van engagementprioriteiten en in onze stewardshipverslagen. Gezien het toenemende belang van duurzaamheidsfactoren heeft ons Investment Stewardship-team dit jaar de focus en interactie met bedrijven over duurzaamheidsgerelateerde risico's geïntensiveerd, met name in het licht van de recente maatschappelijke- en marktontwikkelingen.

Wij denken dat dit duidelijk langetermijnfactoren zijn die bepalend zijn voor waarde en risico. Wij weten dat raden van bestuur en managementteams als gevolg van de covid-19-pandemie alle zeilen moeten bijzetten om hun ondernemingen overeind te houden. Zij zijn zich er terdege van bewust dat hun huidige activiteiten en daden door de samenleving in de gaten worden gehouden. De publieke opinie bepaalt immers mede of ze in de toekomst nog actief mogen blijven. We vernemen rechtstreeks van bedrijven op welke wijze ze rekening houden met de belangen van alle stakeholders: aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschappen waarin ze actief zijn.

Engagementprioriteiten, stemmen en transparantie in stewardship

In januari hebben we naar onze klanten een brief gestuurd, waarin we een aantal toezeggingen deden. Om hieraan te voldoen, hebben we sindsdien onze stemrichtlijnen, en het toetsen en beoordelen hoe een bedrijf corporate governance toepast, in negen markten bijgesteld.

In maart publiceerden we onze engagementprioriteiten voor 2020 , die gebaseerd zijn op onze bevindingen met betrekking tot marktontwikkelingen en governance-thema’s die nu spelen. Deze prioriteiten zijn dit jaar voor het eerst gekoppeld aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, zoals gendergelijkheid en betaalbare en schone energie voor iedereen.

Aan elke prioriteit hebben we ook specifieke key performance indicators gekoppeld, voor de wijze waarop wordt verwacht dat we raden van bestuur verantwoordelijk houden. We hebben ook nieuwe engagementbeschouwingen gepubliceerd, waarin uiteengezet wordt hoe we met bedrijven in gesprek gaan over de volgende belangrijke duurzaamheidskwesties:

SASB- en TCFD-rapportage promoten

Hoewel er een stevig debat gaande is over de maatschappelijke verwachtingen van transparantie en openbaarmakingen door bedrijven, mogen beleggers als een belanghebbende partij in dit debat, naar onze mening verwachten dat bedrijven ESG-gegevens over bedrijfsrisico’s die van wezenlijk belang zijn voor hun langetermijnprestaties, melden.

BlackRock was niet alleen een van de oprichters van TCFD, we hebben de afgelopen jaren bedrijven tevens aangemoedigd om meer openheid van zaken te geven omtrent duurzaamheidskwesties die hun bedrijf raken, zoals aanbevolen in de TCFD en SASB-raamwerken. In die raamwerken zit een sector-aanpak ingebakken om zo de ESG-factoren te beoordelen die van cruciaal belang zijn voor de langetermijnprestaties van een bedrijf. Dit was een belangrijk onderdeel van de brief die Larry Fink aan het begin van dit jaar aan CEO’s schreef. We zijn dan ook verheugd te melden dat het aantal SASB-rapportages ten opzichte van 2018 met 180% is gestegen. Vanaf februari 2020 hadden meer dan duizend bedrijven, met een totale marktkapitalisatie van US$ 12 biljoen dollar, de TCFD-aanbevelingen onderschreven, waaronder meer dan 473 financiële instellingen die samen goed zijn voor US$ 138,8 biljoen aan beheerd vermogen. Voor ons Investment Stewardship-team is dit erg belangrijk, en we zijn blij te zien dat verschillende bedrijven sinds januari, na overleg met een merendeel van hun aandeelhouders, hebben toegezegd om SASB-rapportages dit jaar mee te nemen in hun publicaties.

Verbeterde transparantie

Gezien de groeiende belangstelling van klanten en de samenleving als geheel voor onze inspanningen op het gebied van betrokken aandeelhouderschap (stewardship), hebben we in januari toegezegd dat we een nieuwe transparantienorm in de sector zouden stellen. Sindsdien hebben we actie ondernomen om deze doelstellingen te bereiken, waaronder de publicatie van:

 • Wereldwijde stewardshipkwartaalrapport: hierin staan casestudies met individuele acties en data van het aantal bedrijven dat wereldwijd bezig is met een groot aantal E-, S- en G-onderwerpen, waaronder onderwerpen die gerelateerd zijn aan covid-19.
 • Wereldwijde kwartaalrapportage over engagement: een nieuwe samenvatting op detailniveau waarin een lijst is opgenomen van elk bedrijf (688) waarmee we dat kwartaal in gesprek zijn gegaan. Ook de onderwerpen die aan bod kwamen zijn hierin te lezen.
 • Stemverantwoording per kwartaal: in plaats van jaarlijks publiceren we nu elke drie maanden hoe we hebben gestemd, waarbij we motiveren hoe we gestemd hebben en waarom.
 • Stembericht: hierin leggen we verantwoording af over ons stemgedrag over de meest controversiële stembeslissingen en leggen die uit. Aangezien het proxy-seizoen van dit jaar al is begonnen, bevatten de stembulletins rapportages over hoe we stemden bij 176 bedrijven.
 • Verbeterde klantrapportage: Dankzij Aladdin is de mogelijkheid gecreëerd om portefeuille-specifieke engagement-rapporten voor onze klanten op te stellen
  De fiduciaire taak van BlackRock vormt de basis van ons bedrijfsmodel en van onze cultuur. We beleggen als fiduciair dienstverlener namens onze klanten, niet voor onszelf, en we beheren hun vermogen geheel in overeenstemming met hun wensen. Als fiduciair dienstverlener hebben we ook de plicht om uit te dragen dat we vinden dat alle beleggers – en vooral degenen die sparen voor langetermijndoelen zoals hun pensioen – rekening zouden moeten houden met duurzaamheidsaspecten bij het kiezen van beleggingsproducten.
  We zijn daar, door de buitengewone gebeurtenissen van 2020, alleen maar stelliger van overtuigd geraakt.
  Hoewel bedrijven door de actuele situatie voor enorme uitdagingen zijn komen te staan, zijn wij van mening dat een toegewijde focus op het managen van ESG-risico’s op den duur essentieel zal zijn om duurzame langetermijnrendementen voor langetermijnbeleggers te genereren.

Bron

1https://www.morningstar.com/insights/2020/04/06/how-did-esg-indexes-fare?utm_source=eloqua&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=0
2https://www.morningstar.com/articles/976361/sustainable-funds-weather-the-first-quarter-better-than-conventional-funds
3De data uit dit onderzoek heeft BlackRock uit verschillen bronnen gehaald, waaronder websites, enquêtes en persberichten van aanbieders, fonds-prospectussen, Bloomberg, de National Stock Exchange, Strategic Insight Simfund en Wind. Alle bedragen zijn in USD. Flows worden afgeleid uit en met gebruik van de dagelijkse nettowaarde van assets en uitstaande aandelen, waarbij is gekeken naar de meest recente data die we aan het eind van de maand konden verkrijgen. Voor producten met cross-listings worden de netto-stromen en assets toegekend aan de primaire beursnoteringen. Data is van 31 maart 2020.
4Per 11 mei 2020
5Per 11 mei 2020
6Per 13 mei 2020.

Waar we nu staan

Een fundamentele heroriëntering van de financiële wereld
Een fundamentele heroriëntering van de financiële wereld
In het licht van de klimaatverandering bereiden wij ons voor op een ingrijpende verschuiving in de allocatie van kapitaal.
Duurzaam beleggen
Duurzaam beleggen
Duurzaam beleggen is beleggen in vooruitgang.

Dit document is uitsluitend bedoeld om te informeren en vormt geen beleggingsadvies en geen aanbeveling, aanbod of verzoek om effecten, fondsen of strategieën te kopen of te verkopen aan een persoon in een rechtsgebied waar zo’n aanbod, verzoek, aankoop of verkoop onwettig zou zijn volgens de beleggingswetgeving in dat rechtsgebied. De weergegeven meningen dateren van 17 mei 2020 en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is aan de lezer om te beoordelen of hij kan afgaan op de informatie in dit document. Beleggen brengt risico's met zich mee.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (VK) Limited, dat een vergunning heeft en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Officieel adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland, tel. +44 (0)20 7743 3000. Voor uw eigen veiligheid worden gesprekken meestal opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (VK) Limited. Raadpleeg de website van de Financial Conduct Authority voor een lijst van activiteiten waar BlackRock een vergunning voor heeft. In het geval dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder een overeenkomst met de Europese Unie die bedrijven in het Verenigd Koninkrijk toestaat om financiële diensten aan te bieden en te verlenen in de Europese Unie ("No Deal Brexit"), is de uitgever van dit document BlackRock Investment Management (VK) Limited voor iedereen buiten de Europese Economische Ruimte, en BlackRock (Nederland) B.V. voor binnen de Europese Unie. In de periode voorafgaand aan een eventuele No Deal Brexit en indien er geen No Deal Brexit plaatsvindt, is BlackRock Investment Management (VK) Limited de uitgever.

© 2020 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een gedeponeerd handelsmerk van BlackRock, Inc. of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.