-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
From
30-cze-2019
To
30-cze-2020
From
30-cze-2020
To
30-cze-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2021

7,36 -7,62 4,47 -6,18 8,27
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
8,27 2,00 1,03 -1,71 -1,21
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-3,60 -1,50 3,60 8,27 6,13 5,26 -15,86 -14,55

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 30-lip-2021 USD 2 426,501
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 30-cze-2021 153
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 26-cze-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 15-lip-2008
Klasa aktywów -
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,78%
ISIN LU0374975414
Notowania agencji Bloomberg BGFLEEU
Koszty całkowite 1,50%
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B3BP1R8
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst na dzień 30-cze-2021 6,10%
Duracja modyfikowana na dzień 30-cze-2021 4,35
Efektywna duracja na dzień 30-cze-2021 4,30
Średnia ważona zapadalność na dzień 30-cze-2021 7,18
WAL to Worst na dzień 30-cze-2021 7,18

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.


Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 07-lip-2021 BB
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 07-lip-2021 4,28
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 07-lip-2021 50,99
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 07-lip-2021 99,31
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 07-lip-2021 Bond Emerging Markets Global LC
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 07-lip-2021 765,98
Porównywalne fundusze na dzień 07-lip-2021 253
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 07-lip-2021, w oparciu o aktywa z 28-lut-2021. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-cze-2021
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,84
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,80
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,90
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,89
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,73
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,69
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,67
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,64
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,58
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-cze-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-cze-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-cze-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-cze-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-cze-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-cze-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 22,90 0,05 0,22 24,12 21,59 - LU0374975414 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,72 0,05 0,24 21,15 19,75 - LU0278457204 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,54 0,02 0,27 7,97 7,15 - LU0359002093 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,28 0,06 0,31 19,72 18,45 - LU0278459671 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,12 0,01 0,14 7,55 6,78 - LU0474536231 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,90 0,02 0,20 10,46 9,36 - LU0480535052 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 26,37 0,07 0,27 27,61 24,66 - LU0383940458 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 24,62 0,06 0,24 25,85 23,12 - LU0278470058 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura