Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

15,27 -6,07 14,41 -3,41 -4,55
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

14,04 -7,31 12,37 -1,74 1,23

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-kwi-2019 USD 4 660,140
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 142
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 26-cze-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 02-lut-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Wskaźnik odniesienia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,31%
ISIN LU0278457204
Notowania agencji Bloomberg MLLEEA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1PGSM7
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 29-mar-2019 5,49
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-mar-2019 7,97
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-mar-2019 9,29
5 letnia Beta na dzień 31-mar-2019 1,069

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 3,42
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 2,24
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,07
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,04
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2020 1,98
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,84
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,71
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,68
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2024 1,67
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,72 -0,04 -0,19 21,28 18,01 - LU0278457204 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,49 -0,04 -0,20 20,12 17,00 - LU0278459671 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 24,60 -0,13 -0,53 27,25 22,10 - LU0383940458 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,62 -0,06 -0,62 10,90 8,75 - LU0480535052 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,48 -0,04 -0,53 8,63 6,89 - LU0359002093 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 23,23 -0,13 -0,56 25,87 20,93 - LU0278470058 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,15 -0,04 -0,56 8,29 6,60 - LU0474536231 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 21,85 -0,12 -0,55 24,46 19,76 - LU0374975414 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura