Multi-asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. We raden u ten sterkste aan professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u belegt.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 8,6 -4,4 -0,3 15,6 -3,4 14,4 -7,8
Beperkende benchmark 1 (%) 6,7 4,3 -2,4 17,2 5,9 13,4 -12,8
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-5,10 3,55 3,31 - 3,46
Beperkende benchmark 1 (%) 2,61 3,54 4,51 - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,84 0,53 0,37 0,00 -5,10 11,03 17,66 - 34,17
Beperkende benchmark 1 (%) 7,58 -0,57 2,22 4,79 2,61 11,01 24,65 - -
  Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2023

8,58 1,40 8,60 -1,27 0,23
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2023

7,12 4,53 14,58 -6,40 5,66

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 26/sep/2023 USD 4.661.448.378
Introductiedatum 07/jan/2015
Introductie fonds 28/jun/2012
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Multi-asset
Beperkende benchmark 1 MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,79%
ISIN LU1162516477
Kostenratio 1,50%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie USD Moderate Allocation
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGMA2EU
SEDOL BV0M1G5

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2023 3.490
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2023 7,53%
Bèta 3 jr. per - -
P/E-ratio per 31/aug/2023 12,58
P/B-ratio per 31/aug/2023 1,49
Yield to Maturity per 31/aug/2023 9,07%
Modified duration per 31/aug/2023 3,56
Effectieve duration per 31/aug/2023 2,95 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/aug/2023 5,28 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek en de due diligence, in combinatie met andere informatie. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het BlackRock Investment Stewardship-team om met emittenten in dialoog te gaan over wezenlijke thema's op het gebied van milieu, maatschappij of governance, of worden verkregen van externe aanbieders. In het kader van de continue monitoring van de portefeuille bespreekt de Fondsbeheerder op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A2, per 30/nov/2018, in vergelijking met 648 USD Moderate Allocation fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 28/sep/2018)

Posities

Posities

per 31/aug/2023
Naam Weging (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 4,59
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,30
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,81
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,54
MICROSOFT CORP 0,48
Naam Weging (%)
SANOFI SA 0,37
SHELL PLC 0,35
ASTRAZENECA PLC 0,35
NESTLE SA 0,33
APPLE INC 0,33
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 13,44 -0,01 -0,07 26/sep/2023 13,93 12,97 LU1162516477
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,70 -0,02 -0,16 26/sep/2023 13,10 11,61 LU1523255922
KLASSE A4G USD Eens per jaar 8,06 -0,02 -0,25 26/sep/2023 8,83 7,89 LU1301847155
KLASSE A6 HEDGED JPY Uitkering maandelijks 985,00 -2,00 -0,20 26/sep/2023 1.003,00 985,00 LU2655523079
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,07 -0,02 -0,20 26/sep/2023 10,49 9,45 LU1523256144
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 77,47 -0,14 -0,18 26/sep/2023 84,03 77,43 LU1257007564
KLASSE A3G EUR Uitkering maandelijks 7,86 0,00 0,00 26/sep/2023 8,63 7,69 LU1238068834
KLASSE D4G HEDGED CHF Eens per jaar 7,26 -0,01 -0,14 26/sep/2023 8,14 7,26 LU1373034344
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,13 -0,01 -0,10 26/sep/2023 10,76 9,75 LU0784383472
KLASSE D6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,19 -0,02 -0,22 26/sep/2023 9,85 8,96 LU2472302624
KLASSE A4G HEDGED CHF Eens per jaar 6,80 -0,01 -0,15 26/sep/2023 7,66 6,80 LU1373034260
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,80 -0,02 -0,18 26/sep/2023 11,41 10,31 LU1373034187
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks (vast) 6,15 -0,01 -0,16 26/sep/2023 6,69 6,15 LU1133085917
KLASSE A6 HEDGED CHF Uitkering maandelijks 9,86 -0,02 -0,20 26/sep/2023 10,03 9,86 LU2655523152
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 7,52 -0,01 -0,13 26/sep/2023 8,04 7,34 LU0871640123
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 17,29 -0,03 -0,17 26/sep/2023 17,81 15,71 LU0784385766
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,95 -0,02 -0,18 26/sep/2023 11,43 10,30 LU1062843344
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 72,95 -0,13 -0,18 26/sep/2023 78,86 72,02 LU0784385170
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,12 -0,03 -0,20 26/sep/2023 15,60 13,85 LU0784385337
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,11 -0,02 -0,20 26/sep/2023 10,61 9,59 LU0784383399
KLASSE A5G USD Eens per kwartaal 8,22 -0,02 -0,24 26/sep/2023 8,89 8,06 LU0784383803
KLASSE A4G HEDGED EUR Eens per jaar 6,26 -0,01 -0,16 26/sep/2023 6,96 6,26 LU0784383712
KLASSE A5G HEDGED SGD Eens per kwartaal 6,97 -0,01 -0,14 26/sep/2023 7,62 6,92 LU0784384363
KLASSE I5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,96 -0,01 -0,14 26/sep/2023 7,59 6,93 LU1129992480
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks (vast) 8,47 -0,01 -0,12 26/sep/2023 9,00 8,18 LU1003077408
KLASSE D4G HEDGED EUR Eens per jaar 7,07 -0,01 -0,14 26/sep/2023 7,82 7,05 LU0944772804
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,24 -0,02 -0,14 26/sep/2023 14,71 13,15 LU0784385840
Class X5G GBP Hedged GBP Eens per kwartaal 8,41 -0,01 -0,12 26/sep/2023 9,05 8,20 LU1877504073
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 7,11 -0,01 -0,14 26/sep/2023 7,55 6,90 LU1003077663
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,49 -0,02 -0,24 26/sep/2023 9,01 8,19 LU1270847269
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 7,27 -0,01 -0,14 26/sep/2023 7,73 7,06 LU0949170343
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks (vast) 7,03 -0,01 -0,14 26/sep/2023 7,60 6,95 LU0949170426
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks (vast) 7,73 -0,01 -0,13 26/sep/2023 8,26 7,53 LU0784384876
KLASSE D6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 7,76 -0,01 -0,13 26/sep/2023 8,30 7,59 LU1791173633
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 7,08 -0,02 -0,28 26/sep/2023 7,59 6,92 LU1003077580
KLASSE A5G HEDGED AUD Eens per kwartaal 7,56 -0,01 -0,13 26/sep/2023 8,27 7,54 LU0949170269

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.720 EUR
-22,8%
5.750 EUR
-10,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.560 EUR
-14,4%
9.010 EUR
-2,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.980 EUR
-0,2%
11.640 EUR
3,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.550 EUR
25,5%
13.530 EUR
6,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten