Investment stewardship

Structureel waarde creëren voor onze klanten
Als fiduciair vermogensbeheerder helpen we onze klanten om doelgericht vermogen op te bouwen voor de toekomst. In dat kader overleggen we regelmatig met bedrijven over kansen en risico's die van invloed kunnen zijn op het rendement van onze beleggers.

Vrouw die met een laptop op de bank zit.

Wat is investment stewardship?

Investment stewardship is een belangrijke schakel in de manier waarop wij de belangen van onze klanten behartigen door middel van betrokkenheid bij de bedrijven waarin wij namens hen beleggen. Van regelmatig overleg met bestuurders en managementteams tot stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Onze aanpak van investment stewardship

Pictogram van tekstballonnen
Actieve betrokkenheid (engagement)
Wij gaan regelmatig de dialoog aan met bedrijven over onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de waarde van deze bedrijven op de lange termijn.
Pictogram van pijlen
Stemmen
Door namens onze klanten te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen laten we blijken of we het al dan niet eens zijn met het beleid van bestuurders en de bedrijfsvoering.
Pictogram van mensen
Verantwoord leiderschap
Wij pleiten wereldwijd voor normen en regelgeving die de financiële sector veerkrachtiger, eerlijker en duurzamer maken.
Pictogram van bladeren
Transparantie
We doen elk kwartaal uitgebreid verslag van alle stewardship-activiteiten die wij namens klanten hebben ondernomen.

Goede bedrijfspraktijken en gezonde businessmodellen bevorderen

De kern van ons stewardship-beleid is ons engagement met bedrijven. Elk jaar stellen we voor deze actieve betrokkenheid onze prioriteiten vast, aan de hand van onderwerpen die in onze ogen belangrijk zijn voor een duurzaam rendement op de lange termijn. 

 • Het functioneren van de raad van bestuur is van grote invloed op het financiële succes van een bedrijf. Een slagvaardige, diverse en onafhankelijke raad van bestuur is in onze ogen het beste in staat het management aan te sturen en te ondersteunen. 

  Lees hoe wij dit aanpakken 

 • BlackRock is niet in de positie om de strategie of kapitaalallocatie van een bedrijf te dicteren. Maar we vragen bedrijven wel om ons uit te leggen hoe hun bedrijfsstrategie voor de lange termijn, hun doelstellingen en bedrijfscultuur afgestemd zijn op duurzame financiële prestaties.

  Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven met goed doordachte doelstellingen, waarin de belangen van alle belanghebbenden tegen elkaar zijn afgewogen, op de lange duur het meest succesvol zijn en het beste in staat zijn duurzame waarde te creëren voor de aandeelhouders.

  Lees hoe wij dit aanpakken 

 • Goede beloningen zijn van groot belang om competente bestuurders en medewerkers aan te trekken en vast te houden. Daarom is dit ook een vast punt van bespreking in onze gesprekken met de bedrijven waarin we beleggen. Een goed gestructureerd beloningsbeleid dient in onze ogen afgestemd te zijn op de economische belangen van zowel het management als de aandeelhouders.

  Lees hoe wij dit aanpakken

 • Nu de wereld zich inspant voor de transitie naar een koolstofarme economie, zijn we ons er ook scherp van bewust dat deze transitie grote risico's en kansen oplevert voor de financiële toekomst van de bedrijven waarin wij beleggen. Daarom bespreken we regelmatig met bedrijven hoe hun businessmodellen en bedrijfsvoering hierop afgestemd zijn.

  Lees meer over klimaatrisico
  Lees meer over natuurlijk kapitaal
  Lees meer over onze klimaat-engagement
  Onze participatie in Climate Action 100+

 • We kijken in ons engagement ook scherp naar de relatie van een bedrijf met alle belanghebbende partijen - zoals personeel, klanten, leveranciers en de gemeenschap waarin ze opereren. In onze ervaring slagen bedrijven die op dit gebied goede relaties onderhouden, er doorgaans beter in hun doelstellingen te realiseren.

  Lees meer over ons engagement over HR-beleid

  Lees meer over ons engagement over mensenrechten

   

BlackRock's stewardship in cijfers

  

3,880
besprekingen met bedrijven
2,580
bedrijven waarmee we in gesprek gingen
18,200
aandeelhoudersvergaderingen
173,300
resoluties waarover we gestemd hebben

BlackRock, Institutional Shareholder Services (ISS), cijfers per 29 januari 2023, over de periode van 1 januari 2022 t/m 31 december 31 2022.