Vrouw danst op straat
OUTLOOK & IMPLEMENTATION GUIDE

Nieuw draaiboek voor beleggers

De verhoogde volatiliteit op de markten zal voorkopig niet verdwijnen. Centrale banken kunnen nu niet te hulp schieten om een recessie af te wenden, ook al verwachten beleggers dit wel. Beleggers hebben een nieuw draaiboek nodig. Ze zullen hun portefeuilles vaker moeten aanpassen en verder moeten kijken dan de traditionele beleggingscategoriën.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Beleggingsthema's

01

De prijs van de schade

Centrale banken hanteren een zeer streng beleid om de inflatie te dammen, waarmee ze teelijk een recessie in de hand werken. Wat telt is hoe de economische schade doorwerkt in de koersen en het risicosentiment in de markten.

02

Nieuwe kijk op obligaties

Dankzij de hogere rente leveren obligaties eindelijk weer inkomsten op, zonder dat beleggers hiervoor een substantieel hoger risico moeten nemen.

03

Leven met inflatie

In het licht van langdurige trends, zoals de vergrijzing van de beroepsbevolking en geopolitieke fragmentatie, verwachten wij dat de inflatie nog lang hoger dan voor de pandemie zal blijven.

Dit materiaal is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en er dient niet als zodanig op vertrouwd te worden. Het vormt geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om enige effecten of financiële producten te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van november 2022 en kunnen veranderen als de onderliggende omstandigheden wijzigen.

Kijk hoe wij onze belangrijkste thema's en vooruitzichten voor 2023 uitwerken

Karim Chedid: Welkom bij “Around the World: Spotlight” waarin we onze Outlook voor 2023 bespreken. In 2022 hebben we gezien hoe we in een nieuw klimaat met grotere economische en macro-volatiliteit belandden. Wij denken dat hierin niet snel verandering zal komen. In dit klimaat is in onze ogen een nieuw draaiboek voor beleggers nodig. We denken dat het voor beleggers tijd wordt om hun portefeuille vaker aan te passen en meer in te zoomen op specifieke beleggingen. Ik zit hier naast Ann-Katrin Petersen, senior-beleggingsstrateeg van het BlackRock Investment Institute, die zal ingaan op de nieuwe beleggingsthema's van BlackRock voor 2023.

Ann-Katrin Petersen: Dankjewel Karim. In het nieuwe klimaat kunnen centrale banken niet te hulp schieten als de groei vertraagt, zoals dat in het verleden wel kon. Ze voeren een bijzonder streng beleid, in een poging om de aanhoudende inflatie in te dammen, waarmee ze tegelijk een recessie aanwakkeren. Wij verwachten dat de inflatie in de loop van de tijd wel zal afremmen, maar toch langdurig hoger zal blijven dan het doelpercentage van 2% van de centrale banken.

Wat volgens ons vooral telt, is welk deel van de economische schade al tot uiting komt in de koersen. Daarom is ons eerste beleggingsthema “de prijs van de schade”. Wij houden scherp in de gaten wanneer en waar het tijd wordt om het risiconiveau van beleggingen weer op te schroeven.

Het nieuwe klimaat vraagt ook om een “nieuwe kijk op obligaties”. Dat is dan ook ons tweede thema. In 2022 hebben we gemerkt dat langlopende obligaties in een klimaat met hogere inflatie en volatiliteit geen goed instrument zijn om portefeuilles te spreiden. Nu de rente over de hele linie stijgt, zijn we weer meer gesteld op obligaties om inkomsten te genereren; vooral investment-grade bedrijfsobligaties.

Ons derde thema is “leven met inflatie”. In het nieuwe klimaat zien we een aantal langdurige en structurele trends die de inflatie aanwakkeren. Dat betekent dat wat in vorige recessies uitkomst bracht voor beleggers, in onze ogen nu niet zal werken. Dat heeft flinke implicaties voor portefeuilles. Om in 2023 goed op koers te blijven, zal het nodig zijn portefeuilles vaker aan te passen.

Karim Chedid: Hartelijk dank, Ann-Katrin.

Wat betreft thema 1 kijken we hoe de schade is ingeprijsd in de koersen, om te zien of – en waar – het tijd wordt om het risiconiveau op te schroeven. We kijken naar mogelijkheden voor een positievere visie – bijvoorbeeld op banken en energie – en naar meer toegespitste beleggingen die kunnen helpen om portefeuilles te beschermen – zoals de gezondheidssector en beleggingen die in de momentum-factor passen.

Wat betreft thema 2 kijken we op een nieuwe manier naar obligaties. Naar obligaties inkomsten kunnen genereren in plaats van obligaties om een portefeuille in evenwicht te houden. We geven de voorkeur aan obligaties van een hogere kwaliteit, met een overweging van investment-grade bedrijfsobligaties. Maar we zien ook kansen in bepaalde high-yield obligaties. Bij staatsobligaties geven we de voorkeur aan inflatiegekoppelde en kortlopende obligaties, omdat we zien dat langlopende obligaties het nog steeds moeilijk kunnen hebben..

Tot slot ons derde thema. We leren te leven met inflatie door mogelijkheden te zoeken om onze rendementsbronnen breder te spreiden en positie te kiezen om inflatierisico’s het hoofd te bieden. We zijn een voorstander van infrastructuur, dat spreidingsvoordelen kan bieden en dankzij stabiele inkomsten een buffer kan vormen tegen de inflatie. Grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen, waaronder ook de agrarische sector, kunnen ook goede spreiding bieden, terwijl ze bovendien kunnen profiteren van structurele verstoringen van de balans tussen aanbod en vraag. 

Hartelijk dank voor uw aandacht. Wilt u meer weten, lees dan onze “2023 Outlook and Implementation Guide“ door op de link hieronder te klikken.

Karim Chedid, hoofd Investment Strategy van iShares EMEA, en Ann-Katrin Petersen, senior-beleggingsstrateeg van het BlackRock Investment Institute, gaan in op de belangrijkste thema's en vooruitzichten voor 2023. 

Ontdek onze belangrijkste thema's in de Global Outlook voor 2023.
Ontdek de actuele visie van het BII voor de verschillende beleggingscategorieën, in het licht van de recente gebeurtenissen en de implicaties daarvan voor de tactische en strategische allocaties.
Een gele pijl

Hoe implementeert u onze beleggingsideeën in uw portefeuille?

Download de EMEA Implementation Guide 2023
Ontdek onze implementatie-ideeën en lees hoe beleggers hun portefeuille doelgericht kunnen afstemmen op de belangrijkste thema’s in de Global Outlook voor 2023 van het BlackRock Investment Institute.
Q1 2023 EMEA implementation guide

Blijf op de hoogte van de marktontwikkelingen

Ontvang steeds als eerste de nieuwste marktinzichten van beleggingsexperts van BlackRock en het BlackRock Investment Institute.
Please try again
Voornaam *
Vul hier alsjeblieft je voornaam in
Achternaam *
Vul hier alsjeblieft je achternaam in
E-mailadres *
Vul hier een geldig e-mailadres in
Bedrijf *
Dit is een verplicht veld
Land *
Dit is een verplicht veld
Thank you
Hartelijk dank
Hartelijk dank voor uw aanmelding