afstoten van een rotswand
OUTLOOK & IMPLEMENTATION GUIDE

Een nieuwe draaiboek in actie

30 maart 2023 | Het tumult in het bankwezen aan beide zijden van de oceaan illustreert glashelder hoe belangrijk het is om steeds flexibel te kunnen inspelen op ontwikkelingen. In dit volatiele klimaat hanteren beleggers een nieuw draaiboek. Wij geven voor inkomsten de voorkeur aan inflatiegekoppelde obligaties en zeer kortlopend overheidspapier.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Beleggingsthema's

01

De prijs van de schade

De snelste stijging van de rente sinds de jaren 80 van de vorige eeuw leidt langzaam maar zeker tot barsten in het financiële systeem en economische schade. Wat telt is hoe dit doorwerkt in de koersen en het risicosentiment dat wij opmerken in de markten.

02

Nieuwe kijk op obligaties

Wij beschouwen de hogere rentes, vooral van kortlopende staatsobligaties, als een beloning voor beleggers die jarenlang hebben gesnakt naar inkomsten.

03

Leven met inflatie

Het is aannemelijk dat de centrale banken een pauze zullen inlassen in hun snelle renteverhogingen, als duidelijker wordt tot welke economische en financiële schade deze leiden. De inflatie zal waarschijnlijk boven het doelpercentage van 2% blijven.

Dit materiaal is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en er dient niet als zodanig op vertrouwd te worden. Het vormt geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om enige effecten of financiële producten te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van maart 2023 en kunnen veranderen als de onderliggende omstandigheden wijzigen.

Kijk hoe wij onze belangrijkste thema's en vooruitzichten voor Q2 uitwerken

Karim Chedid: Welkom bij Around the World: Spotlight over onze Outlook voor het tweede kwartaal.

Aan het begin van dit jaar zeiden we dat een nieuw draaiboek voor beleggers nodig is om flexibel te kunnen inspelen op het nieuwe economische klimaat, dat gekenmerkt wordt door hogere macro- en marktvolatiliteit. Dat hebben we in 2023 tot nu toe ook zien gebeuren.

Wij denken dat er door de agressieve aanscherping van het beleid van de centrale banken in de ontwikkelde markten barsten zijn ontstaan in het financiële systeem. Dat versterkt onze recessieverwachting. We handhaven daarom voorlopig onze risicomijdende houding, maar we staan klaar om selectief meer risico te nemen zodra we zien dat de markten de schade beginnen in te prijzen. 

Ik zal punt voor punt onze implementatie-ideëen voor het huidige klimaat doorlopen. Maar eerst verwelkom ik Ann-Katrin Petersen, senior-beleggingsstrateeg van het BlackRock Investment Institute. Zij zal onze beleggingsthema's voor het tweede kwartaal toelichten. 

Ann-Katrin Petersen: Dankjewel, Karim. 

Ons eerste beleggingsthema is de prijs van de schade. De centrale banken in de ontwikkelde markten hebben de rente in rap tempo verhoogd. In onze ogen moest dat wel tot economische en financiële schade leiden, zoals we in het eerste kwartaal ook gezien hebben. En omdat het oude draaiboek niet meer van toepassing is, verwachten wij dat ze de rente nogmaals zullen verhogen, omdat ze zich concentreren op het bestrijden van hardnekkig hoge inflatie, afgezien van de huidige koersniveaus. Ze zullen andere tools gebruiken om financiële stabiliteit te waarborgen. Wij handhaven een onderwogen positie voor aandelen uit ontwikkelde markten, maar staan in de startblokken om weer een positieve visie te ontwikkelen zodra de schade die wij verwachten terug te zien is in de koersen. 

In een klimaat met langdurig hogere rente en inflatie, veroorzaakt door het veranderde beleid van centrale banken en de inflatietrend die we dit jaar tot nu toe gezien hebben, bieden kortlopende staatsobligaties in onze ogen aantrekkelijke mogelijkheden om inkomsten te genereren. De hogere rente op kredieten heeft in onze ogen ondertussen het risico op een recessie aangewakkerd, zodat we voorzichtiger zijn als het om bedrijfsobligaties gaat. 

We verwachten dus dat we moeten leven met inflatie, - ons derde thema. Uiteindelijk verwachten we dat de inflatie nadat de reeks snelle renteverhogingen door de centrale banken ten einde is gekomen, nog steeds op een niveau boven het doel van 2% zal blijven hangen. Daarom overwegen we in onze visie inflatiegekoppelde obligaties, zowel uit tactisch als strategisch oogpunt. 

Karim Chedid: Hartelijk dank, Ann-Katrin. 

Wat betekenen deze thema's voor beleggers. In het huidige klimaat kijken we naar twee strategieën: veilige havens en risicobeleggingen waarin we verwachten dat de schade zal worden ingeprijsd. Voor obligaties geven we de voorkeur aan het eerste deel van de curve, waarbij vooral ultrakorte staatsobligaties in onze ogen goede mogelijkheden bieden om inkomsten te genereren. 

Hoewel we een voorzichtigere kijk hebben op bedrijfsobligaties, zien we nog steeds aantrekkelijke rentes bij in investment-grade obligaties, waarvan obligaties uit de eurozone een betere waarde vertegenwoordigen. We zijn sterker overtuigd van inflatiegekoppelde obligaties, vooral ten aanzien van mogelijke koersdalingen door bezorgdheid over groei. En ze zien een rol weggelegd in portefeuilles voor goud, dat heeft kunnen profiteren van de ingrijpende renteveranderingen aan het eind van het eerste kwartaal. 

Daarnaast houden we een relatieve voorkeur voor aandelen uit opkomende markten tegenover aandelen uit ontwikkelde markten, vanwege een sterker macro-momentum. In onze ogen is de schade al beter verwerkt in de koersen van opkomende markten. Ook de heropening van de Chinese markt heeft aandelen uit opkomende markten een zetje in de rug gegeven. Sectoren waarin de omzet sterk samenhangt met China kunnen in een goede positie zijn om indirect te profiteren van de heropening van deze markt. Denk daarbij aan de materialensector, grondstoffen en consumentengoederen in Europa. 

Recent hebben we ook onze visie op staatsschulden van opkomende markten in lokale valuta's naar boven bijgesteld. In onze ogen zijn deze goedkoop geprijsd. Ze bieden inkomsten en kunnen profiteren van veel van de structurele factoren die ook gunstig zijn voor aandelen uit deze landen. Voor beleggers die op zoek zijn naar een manier om flexibeler in te spelen op volatiliteit, kijken we ook naar strategieën die gericht zijn op stabiele fundamentals en het beperken van de volatiliteit. Dank daarbij aan minimum volatility-strategieën, kwaliteit en niet aan een benchmark gebonden aandelenstrategieën. 

Wilt u meer weten over deze thema's en onze positionering, lees dan onze Q2 Outlook Implementation Guide. Hartelijk dank voor uw aandacht. 

Karim Chedid, hoofd Investment Strategy van iShares EMEA, en Ann-Kathrin Petersen, senior-beleggingsstrateeg van het BlackRock Investment Institute, gaan in op de belangrijkste thema's en vooruitzichten voor het tweede kwartaal.

Ontdek onze belangrijkste thema's in onze Q2 Outlook
Ontdek de actuele visie van het BII voor de verschillende beleggingscategorieën, in het licht van de recente gebeurtenissen en de implicaties daarvan voor de tactische en strategische allocaties.
Een gele pijl

Hoe implementeert u onze beleggingsideeën in uw portefeuille?

Download de Q2 2023 EMEA Implementation Guide
Ontdek onze implementatie-ideeën en lees hoe beleggers hun portefeuille doelgericht kunnen afstemmen op de belangrijkste thema’s in de Global Outlook voor het tweede kwartaal van het BlackRock Investment Institute.
Q2 2023 EMEA Implementation Guide

Blijf op de hoogte van de marktontwikkelingen

Ontvang steeds als eerste de nieuwste marktinzichten van beleggingsexperts van BlackRock en het BlackRock Investment Institute.
Please try again
Voornaam *
Vul hier alsjeblieft je voornaam in
Achternaam *
Vul hier alsjeblieft je achternaam in
E-mailadres *
Vul hier een geldig e-mailadres in
Bedrijf *
Dit is een verplicht veld
Land *
Dit is een verplicht veld
Thank you
Hartelijk dank
Hartelijk dank voor uw aanmelding