Aandelen

BSF UK Emerging Companies Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluutrendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 13/feb/2019 GBP 139,33
Basisvaluta GBP
Introductiedatum Fonds 17/okt/2018
Introductiedatum aandelenklasse 17/okt/2018
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
Index LIBOR 3 Month (GBP)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,41%
ISIN LU1861219613
Bloomberg-code BRUD2UH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL BDRMQZ6
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Weekly, Business Day
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,42
SSP GROUP PLC 2,35
ASCENTIAL PLC 1,91
ASHTEAD GROUP PLC 1,87
AVEVA GROUP PLC 1,68
Naam Weging (%)
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 1,62
APPLE INC 1,56
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 1,56
HISCOX LTD 1,51
WORKSPACE GROUP PLC 1,46
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED USD - 100,10 0,60 0,60 100,10 95,86 - LU1861219613 - -
KLASSE Z2 HEDGED CHF - 99,06 0,54 0,55 100,00 95,61 - LU1861219456 - -
KLASSE Z2 GBP - 99,61 0,56 0,57 100,00 95,72 - LU1861218219 - -
KLASSE I2 GBP - 99,62 0,55 0,56 100,00 95,72 - LU1861218300 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 98,94 0,52 0,53 100,00 95,55 - LU1861218565 - -
KLASSE X2 GBP - 99,95 0,58 0,58 100,00 95,82 - LU1861218482 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 99,12 0,53 0,54 100,00 95,59 - LU1861218995 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 99,01 0,53 0,54 100,00 95,61 - LU1861219373 - -
KLASSE Z2 HEDGED USD - 100,24 0,60 0,60 100,24 95,95 - LU1861219704 - -
KLASSE D2 GBP - 99,53 0,55 0,56 100,00 95,69 - LU1861218136 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 99,07 0,54 0,55 100,00 95,61 - LU1861219530 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 99,19 0,54 0,55 100,00 95,62 - LU1861219290 - -
KLASSE Z2 HEDGED EUR - 99,20 0,55 0,56 100,00 95,61 - LU1861219027 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 100,26 0,60 0,60 100,26 95,95 - LU1861219886 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Documenten

Documenten