Aandelen

BSF UK Emerging Companies Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluutrendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 08/jul/2020 GBP 678,07
Basisvaluta GBP
Introductiedatum Fonds 17/okt/2018
Introductiedatum aandelenklasse 17/okt/2018
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Alt - Long/Short Equity - UK
Index LIBOR 3 Month Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,10%
ISIN LU1861219886
Bloomberg-code BRUI2UH
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL BDRMR19
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Weekly, Business Day
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds. 

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Posities

Posities

per 30/jun/2020
Naam Weging (%)
PAYPAL HOLDINGS INC 3,02
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,00
MICROSOFT CORPORATION 2,84
SERCO GROUP PLC 2,72
MASTERCARD INC 2,63
Naam Weging (%)
RELX PLC 2,01
SMITH & NEPHEW PLC 1,75
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 1,73
AMAZON.COM INC 1,58
ASTRAZENECA PLC 1,45
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 HEDGED USD - 121,85 2,07 1,73 121,85 105,62 - LU1861219886 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 115,39 1,92 1,69 115,39 100,59 - LU1861219373 - -
KLASSE Z2 HEDGED CHF - 117,10 2,06 1,79 117,10 101,89 - LU1861219456 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 115,87 1,95 1,71 115,87 100,48 - LU1861218565 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 117,05 1,99 1,73 117,05 101,68 - LU1861219290 - -
KLASSE X2 GBP - 125,39 2,67 2,18 125,39 106,40 - LU1861218482 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 116,13 1,94 1,70 116,13 101,34 - LU1861219530 - -
KLASSE I2 GBP - 118,95 2,04 1,74 118,95 102,67 - LU1861218300 - -
KLASSE A2 HEDGED USD - 115,43 1,95 1,72 115,43 99,98 - LU1990978147 - -
KLASSE I4 GBP - 111,04 1,91 1,75 111,04 96,30 - LU2066748497 - -
KLASSE A2 GBP - 113,94 1,95 1,74 114,27 97,94 - LU1990957067 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 116,54 1,97 1,72 116,54 101,02 - LU1861218995 - -
KLASSE Z2 HEDGED EUR - 118,19 2,11 1,82 118,19 102,79 - LU1861219027 - -
KLASSE Z2 GBP - 120,24 2,19 1,86 120,24 104,44 - LU1861218219 - -
KLASSE D2 HEDGED USD - 120,83 2,04 1,72 120,83 104,66 - LU1861219613 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 112,78 1,86 1,68 112,78 97,09 - LU1991003358 - -
KLASSE D2 GBP - 118,13 2,03 1,75 118,13 102,25 - LU1861218136 - -
KLASSE Z2 HEDGED USD - 123,00 2,20 1,82 123,00 106,58 - LU1861219704 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Documenten

Documenten