Aandelen

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluutrendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

- - 3,28 15,04 -3,98
Index (%)

per 31/mrt/2022

- - 0,76 0,14 0,20
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-14,33 1,62 - - 2,04
Index (%)

per 30/apr/2022

0,26 0,36 - - 0,44
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-18,73 -6,36 -8,23 -14,33 4,94 - - 7,40
Index (%)

per 30/apr/2022

0,19 0,07 0,16 0,26 1,10 - - 1,56

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 11/mei/2022 GBP 622,63
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities 199
Basisvaluta British Pound
Introductiedatum Fonds 17/okt/2018
Introductiedatum aandelenklasse 17/okt/2018
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Long/Short Equity - Other
Index 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,37%
ISIN LU1861218995
Bloomberg-code BRUD2EH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL BDRMQT0
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Weekly, Business Day
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

P/E-ratio per 29/apr/2022 79,27
P/B-ratio per 29/apr/2022 -29,77
Gem. marktkapitalisatie per 29/apr/2022 GBP 295.244 M

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeksfase van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 29/apr/2022
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,30
ELECTROCOMPONENTS PLC 3,68
ACCENTURE PLC 2,72
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2,61
RENTOKIL INITIAL PLC 2,59
Naam Weging (%)
ALPHABET INC 2,52
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC 2,44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,43
RELX PLC 2,37
ASHTEAD GROUP PLC 2,22
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR - 102,58 -2,26 -2,16 136,23 102,58 - LU1861218995 - -
KLASSE A2 HEDGED USD - 102,17 -2,16 -2,07 135,41 102,17 - LU1990978147 - -
KLASSE Z2 HEDGED USD - 111,45 -2,30 -2,02 146,38 111,45 - LU1861219704 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 7.804,22 -174,03 -2,18 10.123,30 7.804,22 - LU2413649091 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 109,74 -2,30 -2,05 144,13 109,74 - LU1861219886 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD - 75,12 -1,67 -2,17 100,00 75,12 - LU2379649341 - -
KLASSE Z2 HEDGED EUR - 105,07 -2,30 -2,14 139,52 105,07 - LU1861219027 - -
KLASSE I4 GBP - 99,88 -2,22 -2,17 131,29 99,88 - LU2066748497 - -
KLASSE I2 GBP - 107,08 -2,37 -2,17 140,62 107,08 - LU1861218300 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 98,17 -2,24 -2,23 130,82 98,17 - LU1991003358 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 101,26 -2,25 -2,17 134,79 101,26 - LU1861218565 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 102,48 -2,34 -2,23 135,77 102,48 - LU1861219530 - -
KLASSE I2 JPY - 8.303,72 -243,89 -2,85 10.340,11 8.303,72 - LU2413648952 - -
KLASSE X2 GBP - 116,53 -2,57 -2,16 154,69 116,53 - LU1861218482 - -
KLASSE Z2 HEDGED CHF - 103,67 -2,35 -2,22 137,86 103,67 - LU1861219456 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 103,75 -2,28 -2,15 137,24 103,75 - LU1861219290 - -
KLASSE Z2 GBP - 108,63 -2,41 -2,17 143,01 108,63 - LU1861218219 - -
KLASSE A2 GBP - 101,15 -2,26 -2,19 133,62 101,15 - LU1990957067 - -
KLASSE D2 GBP - 105,72 -2,35 -2,17 139,23 105,72 - LU1861218136 - -
KLASSE D2 HEDGED USD - 108,39 -2,28 -2,06 142,55 108,39 - LU1861219613 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH - 916,12 -19,65 -2,10 1.188,24 916,12 - LU2252211383 - -
Class D2 AUD Hedged AUD - 76,97 -1,72 -2,19 101,42 76,97 - LU2402058403 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 101,29 -2,31 -2,23 134,51 101,29 - LU1861219373 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Documenten

Documenten