Aandelen

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluutrendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 16/sep/2020 GBP 754,06
Basisvaluta GBP
Introductiedatum Fonds 17/okt/2018
Introductiedatum aandelenklasse 17/okt/2018
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Alt - Long/Short Equity - UK
Index LIBOR 3 Month Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,38%
ISIN LU1861218995
Bloomberg-code BRUD2EH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL BDRMQT0
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Weekly, Business Day
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/aug/2020
Naam Weging (%)
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 4,30
PAYPAL HOLDINGS INC 3,97
MICROSOFT CORPORATION 3,76
MASTERCARD INC 3,72
RELX PLC 3,64
Naam Weging (%)
SMITH & NEPHEW PLC 3,54
ASHTEAD GROUP PLC 2,62
RENTOKIL INITIAL PLC 2,51
ALPHABET INC 2,39
FACEBOOK INC 2,31
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR - 119,43 0,63 0,53 121,30 101,02 - LU1861218995 - -
KLASSE I2 GBP - 122,16 0,66 0,54 123,95 102,67 - LU1861218300 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 125,24 0,68 0,55 127,16 105,62 - LU1861219886 - -
KLASSE I4 GBP - 114,03 0,62 0,55 115,70 96,30 - LU2066748497 - -
KLASSE A2 GBP - 116,87 0,62 0,53 118,61 97,94 - LU1990957067 - -
KLASSE Z2 GBP - 123,61 0,79 0,64 125,49 104,44 - LU1861218219 - -
KLASSE Z2 HEDGED EUR - 121,30 0,74 0,61 123,27 102,79 - LU1861219027 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 120,00 0,63 0,53 121,87 101,68 - LU1861219290 - -
KLASSE D2 GBP - 121,26 0,65 0,54 123,05 102,25 - LU1861218136 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 115,47 0,57 0,50 117,34 97,09 - LU1991003358 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 119,07 0,60 0,51 120,97 101,34 - LU1861219530 - -
KLASSE Z2 HEDGED CHF - 120,18 0,72 0,60 122,16 101,89 - LU1861219456 - -
KLASSE A2 HEDGED USD - 118,57 0,71 0,60 120,34 99,98 - LU1990978147 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 118,24 0,60 0,51 120,12 100,59 - LU1861219373 - -
KLASSE X2 GBP - 129,65 1,09 0,85 131,91 106,40 - LU1861218482 - -
KLASSE D2 HEDGED USD - 124,14 0,67 0,54 126,06 104,66 - LU1861219613 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 118,63 0,60 0,51 120,51 100,48 - LU1861218565 - -
KLASSE Z2 HEDGED USD - 126,56 0,81 0,64 128,58 106,58 - LU1861219704 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Documenten

Documenten