Skip to content

Multi-asset

BGF Dynamic High Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de andelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/sep/2019

- - - - 4,51
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
11,36 - - - 4,75
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
17,62 1,12 3,03 11,36 - - - 8,80

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 13/dec/2019 USD 3.451,01
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 06/feb/2018
Introductiedatum aandelenklasse 06/feb/2018
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie USD Flexible Allocation
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,75%
ISIN LU1564329032
Bloomberg-code BGDHA2U
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BD1K1X9
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 5,09
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE USD_D 4,18
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 1,70
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,97
STATE STREET CORP 3.1185 06/15/2037 0,87
Naam Weging (%)
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 0,80
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,69
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) 144A 6.125 12/31/2049 0,60
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 6.25 12/31/2049 0,60
SUNTRUST BANKS INC 5.05 12/31/2049 0,60
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 10,94 0,02 0,18 10,94 9,11 - LU1564329032 - -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks 9,77 0,02 0,21 9,78 8,66 - LU1564329388 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 9,63 0,02 0,21 9,67 8,61 - LU1564329115 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,71 0,01 0,10 9,79 8,76 - LU1811366001 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,43 0,02 0,19 10,43 8,91 - LU1800013010 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,49 0,02 0,21 9,57 8,55 - LU1564329545 - -
KLASSE X2 USD - 11,30 0,03 0,27 11,30 9,25 - LU1564329891 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 94,68 0,19 0,20 95,25 85,16 - LU1697837992 - -
Class I6 USD Uitkering maandelijks 10,02 0,02 0,20 10,02 8,87 - LU1873113655 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,46 0,02 0,21 9,53 8,52 - LU1564329461 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 10,02 0,05 0,50 10,53 9,36 - LU2008661188 - -
KLASSE I2 EUR - 10,07 -0,01 -0,10 10,14 8,11 - LU1811365532 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 11,10 0,03 0,27 11,10 9,17 - LU1564329206 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 10,38 0,02 0,19 10,38 9,90 - LU1940842427 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 9,27 0,02 0,22 9,40 8,45 - LU1733224965 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 95,70 0,19 0,20 96,15 85,96 - LU1733225004 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,30 0,02 0,19 10,30 8,86 - LU1800012988 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,09 0,01 0,11 9,26 8,37 - LU1706154686 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 9,95 -0,01 -0,10 10,02 8,03 - LU1811365615 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 9,77 0,02 0,21 9,83 8,78 - LU1811365961 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,65 0,02 0,19 10,65 9,06 - LU1811365888 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documenten

Documenten