Multi-asset

BGF Dynamic High Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de andelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

- - - 4,52 -1,05
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,05 - - - 2,07
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-4,64 -1,57 4,60 -1,05 - - - 5,58

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 29/okt/2020 USD 3.041,38
Rendement 12 mnd. per 30/sep/2020 7,28
Aantal posities per 30/sep/2020 1.614
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 06/feb/2018
Introductiedatum aandelenklasse 06/feb/2018
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie USD Flexible Allocation
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,75%
ISIN LU1564329115
Bloomberg-code BGDHA6U
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BD1K1Y0
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds. 

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/sep/2020 0,01%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/sep/2020 1,28%
MSCI – Kernwapens per 30/sep/2020 0,01%
MSCI – Ketelkool per 30/sep/2020 0,14%
MSCI – Civiele vuurwapens per 30/sep/2020 0,08%
MSCI – Oliezand per 30/sep/2020 0,14%
MSCI – Tabak per 30/sep/2020 0,29%
MSCI Betrokkenheid van bedrijfsleven % Dekking per 30/sep/2020 62,91%
De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,72% en voor oliezand 0,24%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Posities

Posities

per 30/sep/2020
Naam Weging (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,40
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,10
AAPL CITIGROUP INC MTN 12.0410/20/2020 0,77
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,68
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 14.8410/20/2020 0,61
Naam Weging (%)
JNJ UBS AG (LONDON BRANCH) 10.511/18/2020 0,48
BRKB ROYAL BANK OF CANADA 8.7510/30/2020 0,45
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,45
FB CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 18.110/27/2020 0,45
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,43
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 8,67 -0,02 -0,23 9,89 6,99 - LU1564329115 - -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks 8,86 -0,02 -0,23 10,04 7,11 - LU1564329388 - -
KLASSE I2 EUR - 9,27 0,01 0,11 10,80 7,70 - LU1811365532 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 6,80 -0,06 -0,87 10,38 5,87 - LU2008661188 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 9,17 -0,02 -0,22 10,61 7,33 - LU1940842427 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 85,28 -0,20 -0,23 97,29 68,67 - LU1697837992 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,82 -0,03 -0,30 10,79 7,63 - LU1800013010 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 8,39 -0,02 -0,24 9,74 6,78 - LU1564329545 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 9,15 0,02 0,22 10,67 7,60 - LU1811365615 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,63 -0,03 -0,31 10,63 7,52 - LU1800012988 - -
Class I6 USD Uitkering maandelijks 9,10 -0,02 -0,22 10,30 7,29 - LU1873113655 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 8,17 -0,02 -0,24 9,50 6,64 - LU1733224965 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 8,41 -0,02 -0,24 9,70 6,81 - LU1564329461 - -
KLASSE A8 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,25 -0,03 -0,32 10,02 7,45 - LU2127174873 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 8,00 -0,02 -0,25 9,30 6,53 - LU1706154686 - -
KLASSE X2 USD - 10,97 -0,02 -0,18 11,76 8,38 - LU1564329891 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 10,68 -0,03 -0,28 11,54 8,21 - LU1564329206 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 86,99 -0,19 -0,22 98,41 69,42 - LU1733225004 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 10,16 -0,02 -0,20 11,16 7,88 - LU1564329628 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 10,47 -0,02 -0,19 11,36 8,08 - LU1564329032 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 8,61 -0,02 -0,23 9,97 6,98 - LU1811366001 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 8,69 -0,03 -0,34 10,03 7,00 - LU1811365961 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,02 -0,02 -0,20 11,02 7,79 - LU1811365888 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documenten

Documenten