Multi-asset

BGF Dynamic High Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de andelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  Van
30/jun/2015
Tot
30/jun/2016
Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/jun/2020

- - - 7,14 -3,56
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,43 - - - 3,56
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,58 2,15 7,68 2,43 - - - 9,40

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 25/sep/2020 USD 3.081,80
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 06/feb/2018
Introductiedatum aandelenklasse 06/feb/2018
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie USD Flexible Allocation
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,01%
ISIN LU1564329206
Bloomberg-code BGDHD2U
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BD1K1Z1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds. 

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,69% en voor oliezand 0,25%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Posities

Posities

per 31/aug/2020
Naam Weging (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,15
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,08
AAPL CITIGROUP INC MTN 12.0410/20/2020 0,74
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 14.8410/20/2020 0,62
JNJ UBS AG (LONDON BRANCH) 10.511/18/2020 0,48
Naam Weging (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0,45
FB CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 18.110/27/2020 0,45
BRKB ROYAL BANK OF CANADA 8.7510/30/2020 0,44
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,42
MSFT CITIGROUP INC 13.711/16/2020 0,41
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 10,63 -0,02 -0,19 11,54 8,21 - LU1564329206 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 9,12 -0,02 -0,22 10,61 7,33 - LU1940842427 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 8,02 -0,02 -0,25 9,30 6,53 - LU1706154686 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,01 0,02 0,29 10,38 5,87 - LU2008661188 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,60 -0,02 -0,21 10,63 7,52 - LU1800012988 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 85,38 -0,18 -0,21 97,29 68,67 - LU1697837992 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,78 -0,02 -0,20 10,79 7,63 - LU1800013010 - -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks 8,87 -0,01 -0,11 10,04 7,11 - LU1564329388 - -
KLASSE I2 EUR - 9,26 -0,02 -0,22 10,80 7,70 - LU1811365532 - -
KLASSE A8 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,26 -0,02 -0,22 10,02 7,45 - LU2127174873 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 86,94 -0,19 -0,22 98,41 69,42 - LU1733225004 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 9,14 -0,01 -0,11 10,67 7,60 - LU1811365615 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 8,39 -0,02 -0,24 9,74 6,78 - LU1564329545 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 10,12 -0,02 -0,20 11,16 7,88 - LU1564329628 - -
Class I6 USD Uitkering maandelijks 9,11 -0,01 -0,11 10,30 7,29 - LU1873113655 - -
KLASSE X2 USD - 10,90 -0,02 -0,18 11,76 8,38 - LU1564329891 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 8,18 -0,02 -0,24 9,50 6,64 - LU1733224965 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 8,68 -0,02 -0,23 9,89 6,99 - LU1564329115 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 8,43 -0,02 -0,24 9,70 6,81 - LU1564329461 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 10,42 -0,02 -0,19 11,36 8,08 - LU1564329032 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 8,70 -0,01 -0,11 10,03 7,00 - LU1811365961 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 8,63 -0,01 -0,12 9,97 6,98 - LU1811366001 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,97 -0,02 -0,20 11,02 7,79 - LU1811365888 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documenten

Documenten