Részvény

BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a napi tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok. Az Alap igyekszik kizárni az ESG-kritériumokkal nem összeegyeztethető tevékenységekben érintett vállalatokat. A befektetőknek ezért az Alapba történő befektetés előtt saját maguknak kell etikai értékelést végezniük az Alap ESG szempontú szűrésére vonatkozóan. Az ilyen ESG-szűrés hátrányosan befolyásolhatja az Alap befektetéseinek értékét az olyan alaphoz képest, amely tekintetében nem történt ilyen szűrés. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 18,1 8,9 8,8 4,7 -8,2 28,4 13,9 24,2 -14,8 13,0
Megszorítás Benchmark 1 (%) 21,2 10,5 12,4 8,7 -3,5 30,3 5,6 31,0 -11,1 19,3
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
20,78 6,39 12,16 10,19 7,55
Megszorítás Benchmark 1 (%) 21,81 10,86 13,33 12,40 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
17,15 4,96 4,61 17,15 20,78 20,41 77,51 163,78 279,69
Megszorítás Benchmark 1 (%) 14,64 3,55 3,66 14,64 21,81 36,25 86,99 221,98 -
  2019. jún. 30.
-
2020. jún. 30.
között
2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
2022. jún. 30.
-
2023. jún. 30.
között
2023. jún. 30.
-
2024. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. jún. 30.

5,33 39,96 -9,76 10,48 20,78
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. jún. 30.

3,85 32,15 -1,78 13,89 21,81

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. júl. 23.
USD 444 444 473
Alap indulásának napja
2006. júl. 31.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI ACW Index (EUR)
Vételi jutalék
5,00%
ISIN-kód
LU0238689623
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MERGDA2
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2006. júl. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
8. cikk
Teljes költségarányos
1,79%
Alapkezelői díj
1,50%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Large-Cap Blend Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B17R226

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. jún. 28.
115
P/E Ratio
22,09
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00
3 éves béta
ekkor: 2024. jún. 30.
0,965
Average Market Cap (Millions)
ekkor: 2024. jún. 28.
USD 758 439,88
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2024. jún. 28.
98,16%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2024. jún. 28.
1,84%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

A Globális Allokációs Befektetési Csoport úgy véli, hogy egy vállalatnak a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kérdések kezelésére való képessége releváns lehet a vállalat azon képessége szempontjából, hogy hosszú távon képes-e fenntartani a növekedést és értéket teremteni a részvényesek számára, ezért a befektetési folyamat részeként figyelembe veszik az ESG teljesítménymutatókat. A csoport elemzi az ESG adatokat az új befektetésekkel kapcsolatos kutatás és átvilágítás során, valamint a portfólión belül meglévő befektetések ellenőrzése során. A csoport a portfólió folyamatos nyomon követése során rendszeresen felülvizsgálja a portfólió kockázatát a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzététel

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzététel

Ez a szakasz a fenntartható pénzügyi közzétételekről szóló rendelet (SFDR) 10. cikkének megfelelően fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatást nyújt az Alapról.

A. Összefoglaló

Az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogat, de a fenntartható befektetés nem célja. Az Alap részlegesen befektet Fenntartható Befektetésekbe. A BlackRock a Fenntartható Befektetések fogalmát olyan kibocsátókba vagy értékpapírokba történő befektetésekként definiálja, amelyek hozzájárulnak valamely környezetvédelmi vagy társadalmi cél eléréséhez, nem károsítják jelentősen e célok egyikét sem, és amelyek esetében a befektetést befogadó vállalatok jó irányítási gyakorlatot követnek. A BlackRock a releváns fenntarthatósági keretrendszerekre hivatkozik annak megállapításához, hogy a befektetés mennyire igazodik a környezetvédelmi vagy társadalmi célkitűzésekhez. A Fenntartható Befektetéseknek meg kell felelniük az alkalmazandó jogszabályok és rendeletek által meghatározott, a jelentős károkozás elkerülését célzó (DNSH) követelményeknek. A BlackRock kidolgozott egy kritériumrendszert annak értékelésére, hogy egy kibocsátó vagy egy befektetés jelentős kárt okoz-e. Az Alap célja a következő:(i) fokozni az olyan befektetésekkel szembeni kitettséget, amelyekhez pozitív externáliák társulnak és korlátozni az olyan befektetésekkel szembeni kitettséget, amelyekhez negatív externáliák társulnak; (ii) a portfólió üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának korlátozása; és (iii) alkalmazni a BlackRock EMEA Alapvető Szűrőket.

Az Alap a környezetvédelmi, társadalmi és irányítási (a továbbiakban: „ESG”) szempontokra összpontosító befektetések elveivel összhangban álló módon igyekszik maximalizálni a teljes hozamot. A befektetési stratégia kötelező elemei a következők: 1. Fenntartani, hogy az Alap eszközeinek legalább 20%-át Fenntartható Befektetésekben tartsa. Az ilyen Fenntartható Befektetések tekintetében az Alap teljes eszközállományának legalább 1%-át olyan Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, amelyek környezeti célkitűzései nem igazodnak az EU taxonómiájához, az Alap teljes eszközállományának legalább 1%-át pedig olyan Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, amelyek társadalmi célokat szolgálnak; 2. Fokozni az olyan befektetésekkel szembeni kitettséget, amelyekről úgy ítéli meg, hogy azokhoz pozitív externáliák társulnak, az Alap referenciamutatójához képest, ugyanakkor korlátozni azokat a befektetéseket, amelyekről úgy ítéli meg, hogy azokhoz negatív externáliák társulnak; 3. Az Alap befektetési univerzumának csökkentése legalább 20%-kal; 4. Fenntartani, hogy az Alap szén-dioxid-kibocsátás-intenzitási pontszáma alacsonyabb legyen, mint az Indexé; 5. A fentebb ismertetett BlackRock EMEA Alapvető szűrők alkalmazása; és 6. Biztosítani, hogy az Alap által befektetett értékpapírok kibocsátóinak több mint 90%-a (a pénzpiaci alapok kivételével) ESG-minősítéssel rendelkezzen, vagy ESG szempontból elemezve legyen. Az Alap a BlackRock EMEA Alapvető Szűrők, egyéb kizárási szűrők és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célkitűzése révén veszi figyelembe a PAI fenntarthatósági tényezőire gyakorolt főbb káros hatásokat.

Az Alap teljes eszközállományának legalább 80%-át olyan befektetésekbe fekteti be, amelyek összhangban vannak a fent leírt környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel. E befektetések közül az Alap teljes eszközállományának legalább 20%-át Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, a fennmaradó részt pedig egyéb környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel összhangban álló befektetésekbe fekteti be A Fenntartható Befektetések tekintetében az Alap teljes eszközállományának legalább 1%-át olyan Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, amelyek környezeti célkitűzései nem igazodnak az EU taxonómiájához, az Alap teljes eszközállományának legalább 1%-át pedig olyan Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, amelyek társadalmi célokat szolgálnak. Az Alap Fenntartható Befektetéseinek fennmaradó része ingadozhat e kétféle Fenntartható Befektetési típus között. Az Alap teljes eszközállományának legfeljebb 20%-át fektetheti egyéb befektetésekbe. Az Alap jelenleg nem vállal kötelezettséget arra, hogy eszközeinek több mint 0%-át az EU taxonómiájához igazodó környezetvédelmi célú Fenntartható Befektetésekbe fekteti, azonban ezek a befektetések a portfólió részét képezhetik.  

Az Alap jelenleg nem vállal kötelezettséget arra, hogy az EU taxonómiájának megfelelő fosszilis gázzal és/vagy atomenergiával kapcsolatos tevékenységekbe fektessen be, azonban ezek a befektetések a portfólió részét képezhetik.

A BlackRock kidolgozott egy nagymértékben automatizált megfelelési folyamatot annak biztosítására, hogy az Alapot a saját meghatározott befektetési irányelveinek megfelelően kezeljék. Ez magában foglalja az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőinek a vonatkozó módszertan szerinti nyomon követését. A BlackRock saját módszertant dolgozott ki a Fenntartható Befektetések meghatározására, és az Alap számos egyéb módszertant alkalmaz az általa támogatott társadalmi vagy környezeti jellemzők teljesülésének mérésére.

A BlackRock Portfóliókezelői hozzáférnek azokhoz a kutatásokhoz, adatokhoz, eszközökhöz és elemzésekhez, amelyek az ESG-szempontú meglátások befektetési folyamataiba történő integrálását célozzák. Az ESG-adatkészletek külső (harmadik fél) adatszolgáltatóktól – többek között az MSCI, a Sustainalytics, a Refinitiv, az S&P és a Clarity AI társaságtól – származnak. A BlackRock átfogó átvilágítási folyamatot alkalmaz a szolgáltatói ajánlatok értékelésére, rendkívül célzott módszertani felülvizsgálatokkal és a termék fenntartható befektetési stratégiáján alapuló lefedettségi értékelésekkel. Az adatokat, köztük az ESG-adatokat is már meglévő felületeinken keresztül kapjuk meg, majd számos olyan minőség-ellenőrzés és teljességvizsgálat elvégzésével dolgozzuk fel őket, amelyek célja az adatok kiváló minőségének biztosítása, még azelőtt, hogy a BlackRock rendszerein és alkalmazásain, például az Aladdinon belül további felhasználás céljából rendelkezésre bocsátanák őket. A BlackRock arra törekszik, hogy a lehető legtöbb, vállalatok által szolgáltatott adatot rögzítse harmadik fél adatszolgáltatók segítségével, azonban a közzétételi keretekkel kapcsolatos iparági szabványok még mindig kialakulóban vannak, különösen az előretekintő mutatók tekintetében. Ezért bizonyos esetekben az adatszolgáltatóktól származó, becslésen alapuló vagy azokat közelítő mérőszámokra támaszkodunk, hogy lefedjük a befektetésre alkalmas kibocsátók széles körét.

A BlackRock továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket az EU fenntartható befektetésekre vonatkozó keretrendszerének folyamatban lévő végrehajtása és befektetési módszertanainak terén, miközben igyekszik igazodni a szabályozási környezet változásaihoz. Az ESG-adatkészletek a közzétételi előírások, szabályozási keretrendszerek és iparági gyakorlatok alakulásával folyamatosan változnak és javulnak. A BlackRock továbbra is számos piaci szereplővel működik együtt az adatok minőségének javítása érdekében. A fenntartható befektetés és a fenntarthatóság megértése az adatkörnyezettel együtt változik. Az iparági szereplők számára kihívást jelent, hogy azonosítsanak egy egységes vagy több szabványosított mérőszámot ahhoz, hogy teljes képet adjanak egy vállalatról vagy befektetésről. A BlackRock ezért létrehozott egy keretrendszert a fenntartható befektetések azonosítására.

A BlackRock magas szintű átvilágítást alkalmaz az Alap befektetéseinek kiválasztása és folyamatos nyomon követése során az Alap befektetésre, likviditásra és kockázati irányelveinek való megfelelés céljából, valamint a fenntarthatósági kockázat, az ESG-kritériumok és az általános teljesítmény tekintetében.

A BlackRockon belül több szinten zajlik együttműködés azokkal a vállalatokkal, amelyekbe ügyfeleink eszközeit befektetjük. Amennyiben a befektetési csoportok úgy döntenek, hogy kihasználják a szerepvállalás nyújtotta lehetőségeket, ez többféle formában történhet, de lényegében a portfóliókezelő csapat rendszeres és folyamatos párbeszédre törekszik az együttműködésben részt vevő, befektetéseket befogadó vállalatok vezetőivel vagy igazgatótanácsi tagjaival, hogy előmozdítsa az azonosított ESG-jellemzőkre és fő kedvezőtlen mutatókra irányuló hatékony és eredményes vállalatirányítási és fenntartható üzleti gyakorlatokat, valamint hogy megértse a vállalat vezetésének hatékonyságát és felügyelje az azonosított ESG-kérdések megoldására irányuló tevékenységeket. A szerepvállalás továbbá lehetővé teszi, hogy a portfóliókezelő csapat visszajelzést adjon a vállalati gyakorlatokról és közzétételekről.

Nincs referenciamutatóként kijelölt konkrét index annak meghatározására, hogy ez az Alap összhangban van-e az általa támogatott környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel.

B. A fenntartható befektetési célkitűzés hiánya

Ez az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogat, de a fenntartható befektetés nem célja.

A Fenntartható Befektetések megfelelnek az alkalmazandó jogszabályok és rendeletek által meghatározott DNSH-követelményeknek. A BlackRock valamennyi Fenntartható Befektetésre vonatkozóan kidolgozott egy kritériumrendszert annak értékelésére, hogy egy kibocsátó vagy befektetés jelentős kárt okoz-e. A jelentős kárt okozónak ítélt befektetések nem minősülnek Fenntartható Befektetéseknek.

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások mutatói az egyes befektetéstípusok esetében a BlackRock saját fejlesztésű, Fenntartható Befektetésekkel kapcsolatos módszertana alapján kerülnek értékelésre. A BlackRock harmadik féltől származó adatokat és/vagy fundamentális elemzést használ a fenntarthatósági tényezőkre negatív hatást gyakorló és jelentős károkozással járó befektetések azonosításához.

A Fenntartható Befektetések értékelése során figyelembe vesszük a káros hatásokat, és biztosítjuk a multinacionális vállalatokra vonatkozó OECD-iránymutatások és az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek nemzetközi előírásainak való megfelelést, beleértve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatában meghatározott nyolc alapvető egyezményben és az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényében meghatározott elveket és jogokat. Az ezeket az egyezményeket vélhetően megsértő kibocsátók nem minősülnek Fenntartható Befektetésnek.

C. A pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzői

Az Alap a teljes eszközállományának legalább 20%-át Fenntartható Befektetésekbe fekteti, környezeti és társadalmi célok mentén. A BlackRock a Fenntartható Befektetések fogalmát olyan kibocsátókba vagy értékpapírokba történő befektetésekként definiálja, amelyek hozzájárulnak valamely környezetvédelmi vagy társadalmi cél eléréséhez, nem károsítják jelentősen e célok egyikét sem, és amelyek esetében a befektetést befogadó vállalatok jó irányítási gyakorlatot követnek. A BlackRock a releváns fenntarthatósági keretrendszerekre hivatkozik annak megállapításához, hogy a befektetés mennyire igazodik a környezetvédelmi vagy társadalmi célkitűzésekhez.

A Fenntartható Befektetéseknek meg kell felelniük az alkalmazandó jogszabályok és rendeletek által meghatározott, a jelentős károkozás elkerülését célzó (DNSH) követelményeknek. A BlackRock kidolgozott egy kritériumrendszert annak értékelésére, hogy egy kibocsátó vagy egy befektetés jelentős kárt okoz-e.

A Befektetési Tanácsadó saját módszertant alkalmaz a befektetések értékelésére annak alapján, hogy azokhoz milyen mértékben társulnak pozitív vagy negatív externáliák, azaz a Befektetési Tanácsadó által meghatározott környezeti és társadalmi előnyök vagy költségek. A Befektetési Tanácsadó arra törekszik, hogy növelje azon befektetésekkel szembeni kitettséget, amelyekhez pozitív externáliák társulnak (pl. alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású és pozitív ESG-mutatókkal rendelkező kibocsátók), és igyekszik korlátozni azon befektetésekkel szembeni kitettséget, amelyekhez negatív externáliák társulnak (pl. magasabb szén-dioxid-kibocsátók, bizonyos vitatott üzleti gyakorlatot folytató kibocsátók és negatív ESG-mutatókkal rendelkező kibocsátók). Annak értékelése, hogy az egyes tevékenységekben való részvétel milyen mértékű, alapulhat a bevétel százalékos arányán, egy meghatározott teljes bevételi küszöbértéken, vagy a kapott bevétel összegétől függetlenül valamely korlátozott tevékenységgel való bármilyen kapcsolaton.

Az üvegházhatású gázok kibocsátását a legszélesebb körben használt nemzetközi számviteli eszköz, az üvegházhatású gázokról szóló (ÜHG) jegyzőkönyv három csoportba vagy „alkalmazási körbe” sorolja. Az 1. alkalmazási kör a saját vagy ellenőrzött forrásokból származó közvetlen kibocsátásokat foglalja magában. A 2. alkalmazási kör a jelentéstevő kibocsátó által felhasznált vásárolt villamos energia, gőz, fűtés és hűtés előállításából származó közvetett kibocsátásokat tartalmazza. A 3. alkalmazási körbe tartozik minden egyéb közvetett kibocsátás, amely a kibocsátó értékláncában keletkezik. Az Alap arra törekszik, hogy a portfólió üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitása az Indexnél alacsonyabb legyen, ami az üvegházhatású gázok (1. és 2. alkalmazási kör) becsült kibocsátását jelenti 1 millió dollár értékesítési bevételre vetítve az Alap részesedéseire vonatkozóan. A kétségek elkerülése végett a 3. alkalmazási kör jelenleg nem kerül figyelembevételre ennél a számításnál.

Ez az Alap a BlackRock EMEA Alapvető Szűrőket alkalmazza. Ezek a szűrők elkerülik a negatív környezeti kimenetelű kitettségeket azáltal, hogy kizárják az olyan kibocsátókba történő közvetlen befektetéseket, amelyek jelentős mértékben részt vesznek a termikus szén- és kátrányoshomok-kitermelésben, valamint a termikus szénalapú energiatermelésben. A negatív társadalmi következményeket azáltal is elkerüljük, hogy kizárjuk az ellentmondásos fegyverekkel és nukleáris fegyverekkel foglalkozó kibocsátókba történő közvetlen befektetéseket, valamint a polgári célú lőfegyverek és a dohánytermékek gyártásában és forgalmazásában való jelentős részvételt. Az Alap kizárja továbbá azokat a kibocsátókat, amelyekről úgy ítéli meg, hogy nem felelnek meg az ENSZ Globális Megállapodásában foglalt 10 alapelvének, amelyek az emberi jogokkal, a munkaügyi normákkal, a környezettel és a korrupció elleni küzdelemmel foglalkoznak. A BlackRock EMEA Baseline szűrők kritériumairól további információkat talál, ha bemásolja böngészőjébe a következő linket: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screensin-europe-middleeast-and-africa.pdf.

Az ESG-politika 20%-kal csökkenti az Alap befektetési univerzumát. Kizárólag e csökkentés mérése céljából a befektetési univerzum meghatározásához az Alap az MSCI All Country World Indexet használja.

Az Alap az általa támogatott ESG-jellemzők eléréséhez nem használ referenciaindexet, azonban az Alap által támogatott egyes ESG-jellemzők összehasonlítására az MSCI All Country World Indexet (a továbbiakban: „Index”) használja.

D. Befektetési stratégia

Az Alap a környezetvédelmi, társadalmi és irányítási (a továbbiakban: „ESG”) szempontokra összpontosító befektetések elveivel összhangban álló módon igyekszik maximalizálni a teljes hozamot. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át részvényekbe fekteti be világszerte – az országra vagy régióra előírt korlátozások nélkül. Az Alap általálban igyekszik olyan vállalatokba befektetni, amelyek a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint alulértékeltek. Az Alap befektethet továbbá kis és feltörekvő, növekedést mutató vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba. A devizakitettséget rugalmasan kezeli.

A Befektetési Tanácsadó saját módszertant alkalmaz a befektetések értékelésére annak alapján, hogy azokhoz milyen mértékben társulnak pozitív vagy negatív externáliák, azaz a Befektetési Tanácsadó által meghatározott környezeti és társadalmi előnyök vagy a részesedés ágazatához viszonyított költségek. A Befektetési Tanácsadó arra törekszik, hogy az Alap befektetési univerzumához képest korlátozza a negatív externáliákkal járó befektetésekkel („NEXT”) szembeni kitettséget a pozitív externáliákkal járó befektetésekkel („PEXT”) szembeni kitettség fokozása mellett. Az Alap célja a következő csökkenti a vállalati szén-dioxid-kibocsátási profilját a referenciaértékhez képest azáltal, hogy alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású kibocsátókba és a dekarbonizáció mellett elkötelezett kibocsátókba fektet be. A kizárási politikák alkalmazása után a Befektetési Tanácsadó értékeli a fennmaradó kibocsátók kockázatait és lehetőségeit, és ehhez az ESG-elveket kombinálja a felülről lefelé irányuló makroeszköz-allokációval és az alulról felfelé irányuló értékpapír-elemzéssel.

A befektetési stratégia kötelező elemei a következők:
1. Fenntartani, hogy az Alap eszközeinek legalább 20%-át Fenntartható Befektetésekben tartsa. Az ilyen Fenntartható Befektetések tekintetében az Alap teljes eszközállományának legalább 1%-át olyan Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, amelyek környezeti célkitűzései nem igazodnak az EU taxonómiájához, az Alap teljes eszközállományának legalább 1%-át pedig olyan Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, amelyek társadalmi célokat szolgálnak.
2. Fokozni az olyan befektetésekkel szembeni kitettséget, amelyekről úgy ítéli meg, hogy azokhoz pozitív externáliák társulnak, az Alap referenciamutatójához képest, ugyanakkor korlátozni azokat a befektetéseket, amelyekről úgy ítéli meg, hogy azokhoz negatív externáliák társulnak.
3. Az Alap befektetési univerzumának csökkentése legalább 20%-kal.
4. Fenntartani, hogy az Alap szén-dioxid-kibocsátás-intenzitási pontszáma alacsonyabb legyen, mint az Indexé.
5. Alkalmazni a fent ismertetett BlackRock EMEA Alapvető Szűrőket.
6. Biztosítani, hogy az Alap által befektetett értékpapírok kibocsátóinak több mint 90%-a (a pénzpiaci alapok kivételével) ESG-minősítéssel rendelkezzen, vagy ESG szempontból elemezve legyen.

A kizárási irányelvek alkalmazása után a befektetési tanácsadó értékeli a fennmaradó kibocsátók kockázatait és lehetőségeit, az ESG-elveket a felülről lefelé irányuló makroeszköz-allokációval és az alulról felfelé irányuló értékpapír-elemzéssel kombinálva.

Az Alap a BlackRock EMEA Alapvető Szűrők, egyéb kizárási szűrők és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célkitűzése révén veszi figyelembe a PAI fenntarthatósági tényezőire gyakorolt főbb káros hatásokat.

Az Alap a következő főbb káros hatásokat („PAI”-k) veszi figyelembe:
• ÜHG-kibocsátások
• A befektetést befogadó vállalkozások ÜHG-intenzitása.
• A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásoknak való kitettség
• Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként
• Az ENSZ Globális Megállapodás elveinek és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásainak megsértése
• Az ENSZ Globális Megállapodása elvei és az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei betartásának nyomon követésére szolgáló eljárások és megfelelési mechanizmusok hiánya
• Vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknáknak, kazettás lőszereknek, vegyi fegyvereknek és biológiai fegyvereknek) való kitettség

Ezen kívül ez az Alap a BlackRock fenntartható befektetésekre vonatkozó DNSH-előírásán keresztül veszi figyelembe a főbb káros hatásokat. Az Alap éves beszámolójában tájékoztatást nyújt a főbb káros hatásokról.

Helyes vállalatirányítási politika

A BlackRock a befektetést befogadó vállalatok jó vállalatirányítási gyakorlatát a saját meglátások és a Befektetési Tanácsadó részvényesi szerepvállalásának kombinálásával, valamint külső ESG-kutatóktól származó adatokkal értékeli. A BlackRock külső ESG-kutatóktól származó adatokat használ arra, hogy kezdetben azonosítsa azokat a kibocsátókat, amelyek kielégítő irányítási gyakorlattal esetleg nem rendelkeznek megbízható irányítási struktúrával, a munkavállalói kapcsolatokkal, a személyzet javadalmazásával és az adóügyi megfeleléssel kapcsolatos kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal (KPI-k) kapcsolatban.

Amennyiben a kibocsátók a jó vállalatirányítás tekintetében potenciálisan problémásnak minősülnek, a kibocsátókat felülvizsgálják annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a Befektetési Tanácsadó egyetért ezzel a külső értékeléssel, a Befektetési Tanácsadó meggyőződjön arról, hogy a Befektetési Tanácsadónak a kibocsátóval való közvetlen együttműködése alapján a kibocsátó vagy megtette a korrekciós intézkedéseket, vagy észszerű időn belül meg fogja tenni azokat. A Befektetési Tanácsadó dönthet úgy is, hogy csökkenti az ilyen kibocsátókkal szembeni kitettséget.

E. Befektetések aránya

Az Alap teljes eszközállományának legalább 80%-át olyan befektetésekbe fekteti be, amelyek összhangban vannak a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel. E befektetések közül az Alap teljes eszközállományának legalább 20%-át Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, a fennmaradó részt pedig egyéb környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel összhangban álló befektetésekbe fekteti be.

A Fenntartható Befektetések tekintetében az Alap teljes eszközállományának legalább 1%-át olyan Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, amelyek környezeti célkitűzései nem igazodnak az EU taxonómiájához, az Alap teljes eszközállományának legalább 1%-át pedig olyan Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, amelyek társadalmi célokat szolgálnak. Az Alap Fenntartható Befektetéseinek fennmaradó része ingadozhat e kétféle Fenntartható Befektetési típus között.

Az Alap teljes eszközállományának legfeljebb 20%-át fektetheti egyéb befektetésekbe.

Az Alap befektetési célokra és a hatékony portfóliókezelés érdekében származékos termékeket használhat. A származékos termékek esetében a fent említett ESG-minősítések vagy elemzések csak a mögöttes befektetésre vonatkoznak.

Az Alap jelenleg nem vállal kötelezettséget arra, hogy eszközeinek több mint 0%-át az EU taxonómiájához igazodó környezetvédelmi célú Fenntartható Befektetésekbe fekteti, azonban ezek a befektetések a portfólió részét képezhetik.

Az Alap jelenleg nem vállal kötelezettséget arra, hogy az EU taxonómiájának megfelelő fosszilis gázzal és/vagy atomenergiával kapcsolatos tevékenységekbe fektessen be, azonban ezek a befektetések a portfólió részét képezhetik.

Az Alap nem vállal kötelezettséget arra, hogy átmeneti és támogató tevékenységekbe fektessen be, azonban ezek a befektetések a portfólió részét képezhetik.

Az Alap teljes eszközállományának legalább 1%-át olyan, környezeti célokat követő Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, amelyek nem igazodnak az EU Taxonómiájához.

Az Alap az alábbi okokból fektet be olyan Fenntartható Befektetésekbe, amelyek az uniós taxonómiához nem igazodnak: (i) ez az Alap befektetési stratégiájának része; (ii) előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre az uniós Taxonómiához való igazodás meghatározásához szükséges adatok; és/vagy (iii) előfordulhat, hogy az alapul szolgáló gazdasági tevékenységek az uniós taxonómia rendelkezésre álló technikai szűrési kritériumai alapján nem minősülnek elfogadhatónak, vagy az ilyen technikai szűrési kritériumokban meghatározott valamennyi követelménynek nem felelnek meg.

Az Alap eszközállományának legalább 1%-át társadalmi célokat követő Fenntartható Befektetésekbe fekteti be.

Az Alap az alábbi okokból fektet be olyan Fenntartható Befektetésekbe, amelyek az uniós taxonómiához nem igazodnak: (i) ez az Alap befektetési stratégiájának része; (ii) előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre az uniós Taxonómiához való igazodás meghatározásához szükséges adatok; és/vagy (iii) előfordulhat, hogy az alapul szolgáló gazdasági tevékenységek az uniós taxonómia rendelkezésre álló technikai szűrési kritériumai alapján nem minősülnek elfogadhatónak, vagy az ilyen technikai szűrési kritériumokban meghatározott valamennyi követelménynek nem felelnek meg.

Az egyéb részesedések az eszközök 20%-ára korlátozódnak, és tartalmazhatnak származékos termékeket, pénzeszközöket és pénzeszköznek minősülő instrumentumokat, valamint kollektív befektetési formák részvényeit vagy befektetési jegyeit és a világ kormányai és szervezetei által kibocsátott, fix kamatozású, átruházható értékpapírokat (más néven hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat).

Ezek a befektetések az Alap (nem ESG-szempontú) befektetési céljának megvalósítása érdekében felhasználhatók likviditáskezelési és/vagy fedezeti célokra.

A minimális környezetvédelmi vagy társadalmi biztosítékok szempontjából semmilyen más részesedést nem vesz figyelembe.

F. A környezeti és társadalmi jellemzők nyomon követése

A BlackRock kidolgozott egy nagymértékben automatizált megfelelési folyamatot annak biztosítására, hogy az Alapot a saját meghatározott befektetési irányelveinek megfelelően kezeljék. Ez magában foglalja az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőinek nyomon követését a „A környezeti és társadalmi jellemzőkkel kapcsolatos módszertanok” c. részben ismertetett vonatkozó módszertannak megfelelően.

Elsősorban a Portfóliókezelők felelősek a tájékoztatóban és az Alapra vonatkozó egyéb irányadó dokumentumokban foglalt szerződési felételek betartásáért, és őket az Aladdin, a BlackRock portfólió- és kockázatkezelő szoftvere támogatja.

A BlackRock üzleti műveletekkel foglalkozó csoportján belül működő Portfóliómegfelelési Csoport (Portfolio Compliance Group – PCG) felelős az Alap kódolható befektetési korlátozásainak kódokkal történő ellátásáért, a BlackRock kereskedés előtti és utáni a megfelelés-nyomonkövetési rendszerén belül az Aladdinban. Amennyiben valamely befektetési korlátozás nem kódolható, az irányelvek tesztelésére manuális eljárást alakítanak ki.

Kereskedés előtti és utáni ellenőrzés

Amikor létrehoznak egy ügyletet vagy megbízást, a megfeleltetési front-end rendszer a végrehajtás előtt valós időben felülvizsgálja a tranzakciót, összevetve azt a befektetési irányelvekkel. Nem megfelelő körülmény észlelése esetén az ügylet vagy megbízás végrehajtása nem folytatódhat.

Emellett az éjszaka folyamán kereskedés utáni megfelelési teszteket is futtatnak a napvégi pozíciók alapján, és azokat a kereskedési napot követő (T+1) napon közlik. Azonosítják a megfelelésre vonatkozó kivételeket és figyelmeztetéseket, és kivizsgálásra továbbítják azokat a megfelelő befektetési szakembereknek, akik a probléma megoldása érdekében – szükség esetén – bevonják az adott téma szakértőit. Az esetleges adatelemek azonosítását és vizsgálatát rögzítik egy olyan átfogó munkafolyamatot tartalmazó elektronikus rendszerben, amely ellenőrzési nyomvonalat biztosít. Szükség szerint megfelelő korrekciós intézkedésre kerül sor a kivételek megszüntetése érdekében.

Előfordulhat, hogy egyes ESG-jellemzők nyomon követése a rendszer működése vagy adatkorlátok miatt nem automatizálható. Az ilyen ESG-jellemzőket időszakosan felülvizsgálják és ellenőrzik annak biztosítása érdekében, hogy az adott termék teljesítse a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat.

A szabálysértéseket a szabályozási kötelezettségeinknek megfelelően jelentjük az érintett alapkezelő társaságnak, könyvvizsgálónak, letétkezelőnek és szabályozó hatóságnak.

Amennyiben a BlackRock valamely alap kezelését részben átruházza egy harmadik fél alapkezelőre, a harmadik fél alapkezelő felelős az elfogadott és érvényben lévő befektetéskezelési megállapodás szerinti befektetési irányelvek és korlátozások betartásáért, ideértve az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőire vonatkozó irányelveket és korlátozásokat is. A környezeti vagy társadalmi jellemzőkre vonatkozó befektetési korlátozásokat általában közlik a harmadik fél alapkezelővel, amelyeket a BlackRock az adott Alap környezeti és társadalmi jellemzőinek megfelelően időről időre frissíthet. Ha a harmadik fél alapkezelő passzív stratégiát folytat, a referenciaindex nyomon követésével azt is figyelemmel kísérheti, hogy megvalósulnak-e adott környezeti vagy társadalmi jellemzők, ha beépíti ezeket a jellemzőket a saját módszertanába. A BlackRock napi adatokat kap a harmadik fél alapkezelő által tartott pozíciókról, és kereskedés utáni megfelelés-ellenőrzéseket végez a korbábban ismertetett a back-end megfelelési eljárásnak megfelelően. A BlackRock emellett rendszeres időközönként elvégzi a harmadik fél alapkezelő átvilágítását annak biztosítása érdekében, hogy az érvényben lévő nyomonkövetési keretek megfelelőek maradjanak.

G. Módszertan

A BlackRock az Alap tekintetében az alábbi módszertanokat fogadta el:

A BlackRock saját módszertant dolgozott ki a Fenntartható Befektetések meghatározására, amely egy négy részre bontott értékelésből áll:
(i) a gazdasági tevékenység hozzájárulása a környezeti és/vagy társadalmi célkitűzésekhez;
(ii) jelentős károkozás elkerülése;
(iii) minimális óvintézkedések teljesítése;
(iv) jó irányítás (adott esetben).

Egy adott befektetésnél a teszt mind a négy elemének meg kell felelnie ahhoz, hogy Fenntartható Befektetésnek minősüljön. A Fenntartható Befektetések a szabályozási standardok teljesülésének biztosítása érdekében szigorú felügyeleti eljárás tárgyát képezik.

(i) A gazdasági tevékenység hozzájárulása a környezeti és/vagy társadalmi célkitűzésekhez

Környezetvédelmi és szociális célkitűzések
Az Alap olyan Fenntartható Befektetésekbe fektet be, amelyek számos környezeti és/vagy társadalmi célkitűzéshez járulnak hozzá, amelyek többek között a következők lehetnek: alternatív és megújuló energia, energiahatékonyság, környezetszennyezés megelőzése vagy csökkentése, újrafelhasználás és újrahasznosítás, egészségügy, táplálkozás, higiénia és oktatás, valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljai („Környezetvédelmi és szociális célkitűzések”).

A gazdasági tevékenység értékelése
Valamely befektetés Fenntartható Befektetésnek minősül az alábbi esetekben (a másik három pont teljesülése esetén):

Üzleti tevékenység
• Amennyiben a harmadik fél szállító adatai alapján készült szisztematikus felmérés szerint a termékeknek és/vagy szolgáltatásoknak tulajdonítható bevétel több mint 20%-a Környezeti és/vagy Társadalmi Célkitűzésekhez való hozzájárulás. A vállalat értékelésére fundamentális elemzés is használható, amennyiben nem áll rendelkezésre harmadik fél szállítótól származó adat, vagy ha egy elemző megállapítja, hogy az adatok pontatlanok, vagy azt, hogy a bevételnél megfelelőbb lényegességi mutató is létezik egy vállalat hozzájárulásának meghatározására, mint például tőkekiadások vagy újrahasznosítás.

Üzleti gyakorlatok
• Amennyiben a kibocsátó harmadik fél szállító adatai által vagy fundamentális elemzés útján igazolt szén-dioxid-mentesítési célt tűzött ki a „Tudományosan megalapozott célok” kezdeményezésnek megfelelően.
• Olyan kimutatható vezetési jellemző, amely a vállalat kulcsszerepét bizonyítja a fenntartható gyakorlatok ösztönzésében.

• Rögzített kamatozású értékpapírok
• Egy bevételeket felhasználó (use-of-proceeds) kötvény Fenntartható Befektetés lesz, amennyiben a bevételek felhasználása fenntartható módon hozzájárul valamelyik, fundamentális értékeléssel meghatározott Környezeti és/vagy Társadalmi Célkitűzéshez.
• Az egyéb rögzített kamatozású értékpapírok akkor lesznek Fenntartható Befektetések, ha az értékpapír a fundamentális értékelés szerint összhangban van a Környezeti és/vagy Társadalmi Célkitűzésekkel, ilyenek például az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak előmozdítása iránt elkötelezett, nemzetek feletti szervezetek által kibocsátott környezetvédelmi és/vagy társadalmi célú eszközfedezetű és jelzálogfedezetű értékpapírok.

(ii) Jelentős károkozás elkerülése (DNSH)

A Fenntartható Befektetések megfelelnek az alkalmazandó jogszabályok és rendeletek által meghatározott DNSH-követelményeknek. A BlackRock valamennyi Fenntartható Befektetésre vonatkozóan kidolgozott egy kritériumrendszert annak értékelésére, hogy egy befektetés jelentős kárt okoz-e. Ez a harmadik felektől származó adatokat és a fundamentális meglátásokat egyaránt figyelembe veszi. A befektetések szűrése e kritériumok alapján rendszeralapú ellenőrzések segítségével történik, és egyetlen olyan befektetés sem minősül Fenntartható Befektetésnek, amelyet jelentős kárt okozónak tartanak. A BlackRock minden egyes befektetéstípus esetében értékeli a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások mutatóit a rendeletben meghatározottak szerint.

Az éghajlatra gyakorolt főbb káros hatások mutatóinak értékelése a BlackRock saját Fokozott Ellenőrzési Keretrendszere használatával történik, amely azonosítja a jelentős éghajlati kockázatot mutató befektetéseket az alábbiak értékelésével: (i) szén-dioxid-kibocsátás; (ii) felkészültség a nulla nettó kibocsátásra való átállásra; (iii) éghajlattal kapcsolatos információk közzététele.

A káros hatásokra vonatkozó minden egyéb mutató értékelése a vitatható tényezőkre vonatkozó, harmadik fél szállítótól származó adatok felhasználásával történik az olyan befektetések kizárása érdekében, amelyeket a BlackRock – kevés kivételtől eltekintve – károsnak ítélt a fenntarthatósági mutatók szempontjából, például ha az adatok nem naprakészek, vagy pontatlannak bizonyulnak.

Amennyiben nem áll rendelkezésre adat, vagy az adatok jelentős hiányosságokat mutatnak, fundamentális elemzést végeznek, észszerű erőfeszítéseket téve arra, hogy azonosítsák azokat a hatásokat, amelyeket a BlackRock a fenntarthatósági mutatók szempontjából károsnak ítél.

(iii) Minimális óvintézkedések teljesítése

A Fenntartható Befektetéseket harmadik fél adatszolgáltatótól származó adatok felhasználásával értékeljük, hogy megvizsgáljuk az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveinek és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveknek való megfelelést, beleértve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatában meghatározott nyolc alapvető egyezményben és az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényében meghatározott elveket és jogokat. Az ezeket az egyezményeket vélhetően megsértő kibocsátók nem minősülnek Fenntartható Befektetésnek.

(iv) Jó irányítás

A BlackRock a jó irányításra vonatkozó értékelése során külső (harmadik fél) ESG-kutatási szolgáltatótól származó adatokat használ azoknak a kibocsátóknak a kezdeti azonosítására, amelyek esetleg nem rendelkeznek kielégítő irányítási gyakorlattal a fent ismertetett kritériumokhoz kapcsolódó fő teljesítménymutatók (KPI-k) tekintetében. Amennyiben a kibocsátók a jó irányítás tekintetében potenciálisan problémásnak minősülnek, a kibocsátókat felülvizsgálják annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a Befektetési Tanácsadó/Befektetéskezelő egyetért ezzel a külső értékeléssel, a Befektetési Tanácsadó/Befektetéskezelő meggyőződjön arról, hogy a kibocsátó a Befektetéskezelőnek a kibocsátóval való közvetlen együttműködése alapján megtette-e a korrekciós intézkedéseket, vagy észszerű időn belül meg fogja-e tenni azokat. A Befektetési Tanácsadó/Befektetéskezelő dönthet úgy is, hogy csökkenti az ilyen kibocsátókkal szembeni kitettséget. A belső ellenőrzések a minimális szintre korlátozzák az Alapoknak a jó irányítással kapcsolatos hiányosságokat mutató kibocsátókkal szembeni közvetett kitettségeit, amelyeket emellett rendszeres időközönként ellenőriznek, hogy a minimális szinten tartsák ezt a közvetett kitettséget.

Egyéb módszertanok

Ezenkívül az alábbi módszertanokat alkalmazzák az Alap által támogatott társadalmi vagy környezeti jellemzők teljesülésének mérésére:
1. Az Alap saját módszertant alkalmaz a befektetések értékelésére annak alapján, hogy azokhoz milyen mértékben társulnak pozitív vagy negatív externáliák. További információk erről a saját fejlesztésű módszertanról a következő címen érhetők el: https://www.blackrock.com/us/individual/insights/blackrock-investment-institute/esg-fixed-income.
2. Az Alap méri a portfólió üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitását. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitás kiszámítására szolgáló módszertan további részleteit a „C. szakasz – Az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzői” rész tartalmazza.
3. Az Alap a BlackRock EMEA Alapvető Szűrőket alkalmazza. További információk a BlackRock EMEA Alapvető Szűrőkről a következő címen érhetők el: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Az Alapot a stratégiájának környezeti és/vagy társadalmi jellemzői alapján, az SFDR szerinti Szabályozástechnikai standardokban meghatározott főbb káros hatások mutatóinak figyelembevételével értékelték. Felmértük, hogy figyelembe vették-e, és hogyan vették figyelembe ezeket, és ismertetjük, hogy ezek a jellemzők hogyan rendelhetők hozzá a szerződéskötést megelőző és időszakos jelentésünkben szereplő főbb káros hatások mutatóihoz.

H. Adatforrások és adatfeldolgozás

Adatforrások használata

A BlackRock Portfóliókezelői hozzáférnek azokhoz a kutatásokhoz, adatokhoz, eszközökhöz és elemzésekhez, amelyek az ESG-szempontú meglátások befektetési folyamataiba történő integrálását célozzák. Az Aladdin az operációs rendszer, amely összekapcsolja az adatokat az emberekkel és a portfóliók valós idejű kezeléséhez szükséges technológiával, valamint a BlackRock ESG-elemzései és adatszolgáltatási képességei mögött lévő motorral. A BlackRock Portfóliókezelői az Aladdint használják arra, hogy befektetési döntéseket hozzanak, hogy nyomon kövessék a portfóliókat, és hozzáférjenek azokhoz a lényeges ESG-szempontú meglátásokhoz, amelyek az Alap ESG-jellemzőinek elérését célzó befektetési folyamat alapjául szolgálnak.

Az ESG-adatkészletek külső (harmadik fél) adatszolgáltatóktól – többek között az MSCI, a Sustainalytics, a Refinitiv, az S&P és a Clarity AI társaságtól – származnak. Ezek az adatkészletek kiemelt ESG-pontszámokat, szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó adatokat, üzleti részvételi mutatókat és ellentmondásokat is tartalmazhatnak, és ezek az adatkészletek beépültek a Portfóliókezelők rendelkezésére álló és a BlackRock befektetési stratégiájában alkalmazott Aladdin-eszközökbe. Ezek az eszközök a teljes befektetési folyamatot támogatják, a kutatástól a portfóliók összeállításán és modellezésén át az adatszolgáltatásig.

Az Adatminőség biztosítása érdekében hozott intézkedések

A BlackRock átfogó átvilágítási folyamatot alkalmaz a szolgáltatói ajánlatok értékelésére, rendkívül célzott módszertani felülvizsgálatokkal és a termék fenntartható befektetési stratégiáján (és környezeti, társadalmi jellemzőin vagy fenntartható célkitűzésén) alapuló lefedettségi értékelésekkel. Folyamatunk minőségi és mennyiségi elemzést egyaránt magában foglal, hogy az adott esettől függően a szabályozási standardoknak megfelelően értékeljük az adattermékek alkalmasságát.

Az ESG-adatokat és -szolgáltatókat az alábbi öt fő területen értékeljük:
1. Adatgyűjtés: ide tartozik többek között az adatszolgáltatók alapul szolgáló adatforrásainak értékelése, az adatok rögzítéséhez használt technológia, a félretájékoztatás azonosítására szolgáló eljárás, valamint a gépi tanulásra, illetve az emberek által végzett adatgyűjtésre irányuló megközelítések alkalmazása. A tervezett fejlesztéseket is figyelembe vesszük.
2. Az adatok köre: értékelésünk magában foglalja, azonban nem korlátozódik arra a lefedettségre, amit egy adatcsomag biztosít a kibocsátókból és eszközosztályokból álló, befektetésre alkalmas univerzumunkban. Ez az anyavállalatok és leányvállalataik kezelésének figyelembevételét, valamint a becsült, illetve bejelentett adatok felhasználását is magában foglalja.
3. Módszertan: értékelésünk részét képezi többek között a harmadik fél szolgáltatók által alkalmazott módszertanok vizsgálata, ideértve az adatgyűjtési és számítási módszerek, az iparági, illetve szabályozási szabványokhoz vagy keretrendszerekhez való igazodás, a lényegességi küszöbértékek, valamint az adathiányra vonatkozó megközelítésük vizsgálatát.
4. Adatellenőrzés: értékelésünk magában foglalja többek között a harmadik fél szolgáltatóknak az összegyűjtött adatok ellenőrzésére irányuló megközelítéseit és minőségbiztosítási folyamatait, beleértve a kibocsátókkal való együttműködésüket.
5. Működés: értékeljük az adatszolgáltatók működésének számos vonatkozását, többek között a szabályzataikat és eljárásaikat (beleértve az esetleges összeférhetetlenségek vizsgálatát), az adatkutató csapataik méretét, képzési programjaikat és harmadik fél kiszervezők általuk történő bevonását.

Emellett a BlackRock aktívan részt vesz minden olyan szolgáltatói konzultáción, amely a módszertanok javasolt módosításaival kapcsolatos, amennyiben az harmadik féltől származó adatkészletekre vagy indexmódszertanokra vonatkoznak, valamint átgondolt visszajelzéseket és ajánlásokat nyújt be az adatszolgáltatók technikai csoportjainak. A BlackRock folyamatosan együttműködik ESG-adatszolgáltatókkal, köztük indexszolgáltatókkal, hogy lépést tartson az iparági fejleményekkel.

Az adatkezelés módja

A BlackRock belső folyamatai a befektetési szakemberek általi felhasználásra, valamint átláthatósági és adatszolgáltatási célokra szánt, kiváló minőségű, szabványosított és konzisztens adatok szolgáltatására összpontosítanak. Az adatokat, köztük az ESG-adatokat is a már meglévő felületeinken keresztül kapjuk meg, majd számos olyan minőség-ellenőrzés és teljességvizsgálat elvégzésével dolgozzuk fel őket, amelyek célja az adatok kiváló minőségének biztosítása, még azelőtt, hogy a BlackRock rendszerein és alkalmazásain, például az Aladdinon belül további felhasználás céljából rendelkezésre bocsátanák őket. A BlackRock integrált technológiája lehetővé teszi, hogy a kibocsátókra és befektetésekre vonatkozó adatokat számos különböző környezeti, társadalmi és irányítási mutató és adatszolgáltató szerint állítsuk össze, majd a befektetési csapatok és egyéb támogatási és ellenőrzési funkciók, például a kockázatkezelési osztály rendelkezésére bocsássuk azokat.

A becsült adatok használata

A BlackRock arra törekszik, hogy a lehető legtöbb, vállalatok által szolgáltatott adatot rögzítse harmadik fél adatszolgáltatók segítségével, azonban a közzétételi keretekkel kapcsolatos iparági szabványok még mindig kialakulóban vannak, különösen az előretekintő mutatók tekintetében. Ezért bizonyos esetekben az adatszolgáltatóktól származó, becslésen alapuló vagy azokat közelítő mérőszámokra támaszkodunk, hogy lefedjük a befektetésre alkalmas kibocsátók széles körét. Bár a BlackRock jelentős mennyiségű becsült adatra támaszkodik a befektetésre alkalmas univerzumunkban, amelyek mértéke adatkészletenként eltérő lehet, az adatok területén jelentkező jelenlegi kihívások miatt azonban arra törekszünk, hogy a becslések használata összhangban álljon a szabályozási iránymutatással, és megszerezzük az adatszolgáltatóktól a módszertanaikra vonatkozó szükséges dokumentumokat, és átláthatóságot biztosítsanak számunkra. A BlackRock felismeri az adatminőség és adatlefedettség javításának jelentőségét, és folyamatosan fejleszti a befektetési szakemberek és egyéb csapatok rendelkezésére álló adatkészleteket. Előfordulhat, hogy az alapok kifejezett adatlefedettségi szinteket állapítanak meg, amennyiben azt a helyi, országos szintű szabályozások előírják.

I. Módszertani és adatkorlátok

Módszertani korlátok

A fenntartható befektetés egy folyamatosan változó terület, mind az ágazat megértése, mind pedig a szabályozási keretrendszerek szempontjából, regionális és globális szinten egyaránt. A BlackRock továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket az EU fenntartható befektetésekre vonatkozó keretrendszerének folyamatban lévő végrehajtása terén, és igyekszik fejleszteni befektetési módszertanait a szabályozási környezet változásaihoz való igazodás biztosítása érdekében. Következésképpen a BlackRock a jövőben bármikor frissítheti ezeket a közzétételeket, valamint az általa használt módszertanokat és adatforrásokat, ha a piaci árak változnak, vagy ha további iránymutatások válnak elérhetővé.

A BlackRock az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait és részcéljait a környezeti és/vagy társadalmi célkitűzések jegyzékeként használja. Minden értékelést szigorúan a Tájékoztatóban meghatározott módszertannak megfelelően végzünk el. A fenntartható fejlődési célok hagyományos alkalmazásával összefüggő feltevések nem tekinthetők az értékelés részének, ideértve többek között az alkalmazandó földrajzi korlátozásokat és az időben és alkalmazási körükben esetlegesen korlátozott kötelezettségvállalásokat, például a kizárólag kormányokra vonatkozó célokat.

Az adatforrásokkal kapcsolatos korlátokat az alábbiakban ismertetjük.

Adatkorlátok

Az ESG-adatkészletek a közzétételi előírások, szabályozási keretrendszerek és iparági gyakorlatok alakulásával folyamatosan változnak és javulnak. A BlackRock továbbra is számos piaci szereplővel működik együtt az adatok minőségének javítása érdekében.

Habár minden ESG-mérőszámnak saját egyedi korlátai lehetnek, az adatkorlátok általánosságban az alábbiakat foglalhatják magukban (de nem korlátozódnak azokra):
• bizonyos ESG-mérőszámok beszerezhetetlensége a kibocsátókat, földrajzi területeket vagy ágazatokat érintő eltérő adatszolgáltatási és közzétételi előírások miatt;
• A fenntarthatóságra vonatkozó, kialakulóban lévő, jogszabályban előírt vállalati beszámolási szabványok, amelyek eltéréseket okoznak a tekintetben, hogy maguk a vállalatok milyen mértékben szolgáltathatnak adatot a szabályozási kritériumok alapján, ezért egyes mérőszámok lefedettségi szintje alacsony lehet
• az eltérő időszakokban gyűjtött becsült, illetve szolgáltatott ESG-adatok következetlen használata és változó mértéke a különböző adatszolgáltatóknál, ami megnehezíti az adatok összehasonlíthatóságát. A becsült adatok jellegükből adódóan eltérhetnek a tényleges számadatoktól az adatszolgáltatók feltevései és feltételezései miatt;
• a kibocsátók eltérő megítélése vagy értékelése a szolgáltatók eltérő módszereiből, illetve szubjektív szempontok alkalmazásából adódóan;
• a legtöbb vállalati ESG-adatszolgáltatásra és -közzétételre évente kerül sor, és jelentős időt vesz igénybe, ami azt jelenti, hogy ezeket az adatokat a pénzügyi adatokhoz képest késéssel állítják elő. Emellett előfordulhat, hogy a különböző adatszolgáltatók változó gyakorisággal frissítik és építik be adatkészleteikbe ezeket az adatokat;
• az adatok köre és alkalmazhatósága az eszközosztályok tekintetében.
A jövőre vonatkozó adatok, például az éghajlattal kapcsolatos célok jelentősen eltérhetnek a múltbéli és jelenlegi mérőszámoktól.

A fenntarthatósági mutatókkal ellátott mérőszámok kiszámításával kapcsolatos további tájékoztatás az Alap éves beszámolójában található.

Fenntartható befektetések, környezeti és társadalmi kritériumok

A fenntartható befektetés és a fenntarthatóság megértése az adatkörnyezettel együtt változik.  Az iparági szereplők számára kihívást jelent, hogy azonosítsanak egy egységes vagy több szabványosított mérőszámot ahhoz, hogy teljes képet adjanak egy vállalatról vagy befektetésről.  A BlackRock ezért létrehozott egy keretrendszert a fenntartható befektetések azonosítására, figyelembe véve a szabályozási követelményeket. 

A BlackRock harmadik fél szállító adatait használja fel annak értékelése során, hogy a befektetések okoznak-e jelentős kárt, és jó irányítási gyakorlatokat folytatnak-e. Adódhatnak olyan körülmények, amikor nem áll rendelkezésre adat, illetve az adatok hiányosak vagy pontatlanok. Ebben az esetben fundamentális értékelések végezhetők arányos megközelítés alkalmazásával, észszerű erőfeszítéseket téve a valószínűsíthetően jelentős hatással bíró kérdések azonosítására. Az észszerű erőfeszítések ellenére sem áll mindig rendelkezésre információ. Ebben az esetben szubjektív értékelés elvégzésére kerül sor a BlackRocknak az adott befektetéssel vagy iparággal kapcsolatos ismeretei alapján. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az adatok olyan intézkedéseket tükröznek, amelyeket a kibocsátók esetleg csak utólag hoztak meg, továbbá hogy nem tükrözik az összes lehetséges jelentős károkozást.

J. Átvilágítás

A BlackRock magas szintű átvilágítást alkalmaz az Alap befektetéseinek kiválasztása és folyamatos nyomon követése során az Alap befektetésre, likviditásra és kockázati irányelveinek való megfelelés céljából, valamint a fenntarthatósági kockázat, az ESG-kritériumok és az általános teljesítmény tekintetében. A Portfóliókezelőket kereskedés előtti és utáni ellenőrzéseknek vetik alá a befektetési platformon, amennyiben az adott alapok környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogatnak, a fenntarthatóságot kötelező jelleggel beépítik a befektetési folyamatba, vagy fenntartható befektetési céllal rendelkeznek. A Befektetésfelügyeleti csoport átvilágítási együttműködést folytat a portfólióvezetőkkel, és felügyeli a belső korlátozásokat, amelyek kiegészíthetik az alap tájékoztatójában meghatározott követelményeket. A Portfóliókezelők emellett betartják az európai, közel-keleti és afrikai régióra (EMEA) vonatkozó szabályzatokat is, ideértve a Befektetési Átvilágításra vonatkozó szabályzatot, amelyet a fenntarthatósági kockázatok beépítése érdekében frissítettek. A Legal and Compliance (Jogi és Megfelelési) csoport bevezetett egy keretrendszert annak biztosítására, hogy minden munkavállaló – beleértve a Portfóliókezelőket is – alkalmazza és betartsa a vonatkozó szabályzatokat és eljárásokat.

A Befektetési Tanácsadó integrálja a fenntarthatósági kockázatokat az Alap befektetési átvilágítási folyamatába. Elsősorban az Alap portfóliókezelői felelősek a fenntarthatósági kockázatok mérlegeléséért. A Befektetési Tanácsadóhoz tartozó felügyeleti keretrendszer vonatkozik rájuk, emellett a BlackRock kockázatkezelési feladatait ellátó Kockázat- és Kvantitatív Elemzési Csoport (Risk & Quantitative Analysis, RQA) független felülvizsgálatokat végez a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatban, és a megfelelési csoport további felügyeletet biztosít, valamint ellenőrzi az egyes alapokra vonatkozó ESG-követelményeket és befektetési korlátozásokat. Az RQA a BlackRock kockázatkezelési keretrendszerén belül a második védelmi vonal. Az RQA felel a BlackRock Befektetési és Vállalati kockázatkezelési keretrendszeréért, amely a fenntarthatósággal kapcsolatos befektetési kockázatok felügyeletét foglalja magában. Az RQA Investment Risk (Befektetési Kockázat) csapata rendszeres felülvizsgálatokat végez a portfóliókezelőkkel annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a befektetési csoportok tájékoztatást kapjanak a vonatkozó fenntarthatósági kockázatokról, kiegészítve a fenntarthatósági szempontok elsődleges ellenőrzését és felügyeletét a befektetési platformunkon. Az RQA rendelkezik egy külön a fenntarthatósági kockázatokra szakosodott csoporttal is, ez a Sustainability Risk Team (Fenntarthatósági Kockázat Csoport), amely együtt dolgozik a kockázatkezelőkkel és a vállalkozásokkal e konstruktív szerepvállalás megerősítésén. Az RQA együttműködik a Befektetési Platform munkacsoportjaival és az Aladdin Sustainability Lab csoporttal az egész vállalatra kiterjedő céges adatokkal, modellezéssel, módszertanokkal és elemzésekkel kapcsolatos konzultáció révén, a vállalat fenntarthatósági eszközkészletének fejlesztése céljából. Ezenkívül a BlackRock valamennyi portfóliókezelő számára rendelkezésére bocsátja a főbb káros hatásokkal kapcsolatos adatokat, valamint beépíti a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásainak figyelembevételét a befektetési átvilágítási folyamatba. További információk a fenti „D. szakasz – Befektetési stratégia” c. részben találhatók.

K. Szerepvállalási politikák

Az Alap

Az Alap nem használ szerepvállalást környezeti vagy társadalmi jellemzőkkel vagy fenntartható befektetési célokkal kapcsolatos, kötelező érvényű kötelezettségvállalások teljesítésének eszközeként.

Ez a szerepvállalás a rögzített kamatozású eszközökre irányuló befektetési stratégiát folytató alapok portfóliókezelő csapata által végzett Átvilágítás részét képezheti annak felmérése érdekében, hogy hogyan kezelik a vállalatok a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatokat és lehetőségeket, és ezek milyen hatást gyakorolnak a vállalatok pénzügyi helyzetére. A szerepvállalást – adott esetben – az aggályok megvitatására, a lehetőségek megértésére és az építő jellegű visszajelzések egymással való megosztására használjuk fel, abból kiindulva, hogy a környezeti, társadalmi és irányítási kérdések szorosan kapcsolódnak a vállalkozások hosszú távú stratégiájához és alapvető értékéhez. Erre a szerepvállalásra a Business Investment Stewardship (Üzleti Befektetések Felügyelete) csoporttal való együttműködés keretében is sor kerülhet, azonban ez nem minidig van így, közvetlenül is megvalósulhat. A rögzített kamatozású eszközök portfóliókezelő csapata vállalati pénzügyi vezetőknél is alkalmazhatja a szerepvállalást a megbízható kibocsátás biztosítása érdekében, amikor a zöld és szociális kötvények kibocsátásán dolgoznak.

Általános

A BlackRockon belül több szinten zajlik együttműködés azokkal a vállalatokkal, amelyekbe ügyfeleink eszközeit befektetjük. 

Amennyiben egy adott portfóliókezelő csapat kifejezetten a szerepvállalást jelöli meg azon eszközök egyikeként, amelyekkel az SFDR keretében a környezeti, társadalmi és irányítási kérdések iránti elkötelezettségét igyekszik kifejezni, akkor az ilyen szerepvállalási politika hatékonyságának módszereit és az ilyen szerepvállalási politika esetleges módosításának módjait abban az esetben, ha nem érik el a kívánt hatást (általában a meghatározott fő kedvezőtlen mutatók csökkenésében kifejezve), akkor az adott alapra vonatkozó tájékoztató és weboldal közzétételei ismertetik. 

Amennyiben a befektetési csoportok úgy döntenek, hogy kihasználják a szerepvállalás nyújtotta lehetőségeket, ami többféle formában történhet, de lényegében a portfóliókezelő csapat rendszeres és folyamatos párbeszédre törekszik az együttműködésben részt vevő, befektetéseket befogadó vállalatok vezetőivel vagy igazgatótanácsi tagjaival, hogy előmozdítsa az azonosított ESG-jellemzőkre és fő kedvezőtlen mutatókra irányuló hatékony és eredményes vállalatirányítási és fenntartható üzleti gyakorlatokat, valamint megértse a vállalat vezetésének hatékonyságát és felügyelje az azonosított ESG-kérdések megoldására irányuló tevékenységeket. A szerepvállalás továbbá lehetővé teszi, hogy a portfóliókezelő csapat visszajelzést adjon a vállalati gyakorlatokról és közzétételekről.

Amennyiben az érintett portfóliókezelő csapatnak aggályai vannak egy vállalatnak az azonosított ESG-jellemzőkkel és/vagy fő kedvezőtlen mutatókkal kapcsolatos megközelítését illetően, dönthet úgy, hogy elmagyarázza elvárásait a vállalat igazgatóságának vagy vezetőségének, és a közgyűléseken szavazással jelezheti, hogy aggályai vannak, általában az általuk felelősnek tartott, az azonosított ESG-jellemzők vagy a fő kedvezőtlen mutatók javulásáért felelős igazgatók újraválasztása ellen szavazva.

A BlackRock – függetlenül bármelyik portfóliókezelő csapat tevékenységétől – a legmagasabb szinten, a bizalmi megközelítés részeként úgy döntött, hogy ügyfeleinek hosszú távon a legjobb érdeke, hogy tájékozott, elkötelezett részvényesként támogassa a stabil vállalatirányítást. A BlackRocknál ez a BlackRock Investment Stewardship feladata. A BlackRock elsősorban a BIS csapat munkája révén tesz eleget a részvényesi jogokról szóló II. irányelv („SRD II”) részvénytársaságokkal és a befektetési ökoszisztéma más szereplőivel kapcsolatos szerepvállalás követelményeinek.  A BlackRock SRD II szerinti szerepvállalási politikájának egy példánya a https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf oldalon található.

A BlackRock befektetési felügyeletre vonatkozó megközelítését a BIS Globális Alapelvek és a piaci szintű szavazási irányelvek ismertetik. A BIS Globális Alapelvek meghatározzák vállalatirányítási filozófiánkat, valamint a vállalatok hosszú távú értékteremtését támogató vállalatirányítással és fenntartható üzleti gyakorlattal kapcsolatos nézeteinket. Elismerjük, hogy a vállalatirányítás elfogadott szabványai és normái piaconként eltérőek, azonban úgy véljük, hogy a vállalatirányítási gyakorlatnak vannak olyan alapvető elemei, amelyek globálisan meghatározóak a vállalat hosszú távú értékteremtő képességének szempontjából. Piac-specifikus szavazási irányelveink részletesen leírják, hogy a BIS hogyan hajtja végre a globális alapelveket – figyelembe véve a helyi piaci szabványokat és normákat –, és szolgáltatnak információt a részvényesi közgyűlések egyes szavazási pontjaival kapcsolatos szavazási döntéseinkhez.  A BlackRock befektetési felügyeletre és szerepvállalásra vonatkozó általános megközelítése a megtalálható a https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive és a https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship oldalon.

A BIS a kötelezettségvállalás során egyes ESG-témákra összpontosíthat, amelyeket a BlackRock szavazási prioritásai tartalmaznak: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf.

L. Kijelölt referenciamutató

Nincs referenciamutatóként kijelölt konkrét index annak meghatározására, hogy ez a pénzügyi termék összhangban van-e az általa támogatott környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az Alap az MSCI All Country World Indexet használja az Alap által támogatott egyes ESG-jellemzők összehasonlítására.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 4694 Global Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2024. jún. 30.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. jún. 28.
Név Súlyozás (%)
MICROSOFT CORP 6,40
NVIDIA CORP 5,40
ELI LILLY 3,83
ALPHABET INC CLASS C 2,84
ASML HOLDING NV 2,82
Név Súlyozás (%)
MASTERCARD INC CLASS A 2,66
AMAZON COM INC 2,30
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,00
APPLE INC 1,98
APPLIED MATERIAL INC 1,84
ekkor: 2024. márc. 29.
Név Súlyozás (%)
REI AGRO LTD RegS 5.5 11/13/2014 0,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. jún. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2024. jún. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jún. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jún. 28.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. jún. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jún. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A2 EUR 31,55 0,19 0,61 2024. júl. 23. 32,18 25,08 LU0238689623
A2 HEDGED CNH 209,59 0,67 0,32 2024. júl. 23. 214,65 166,13 LU1254117549
A2 USD 34,23 0,11 0,32 2024. júl. 23. 35,03 26,61 LU0238689110
A2 HEDGED EUR 19,70 0,06 0,31 2024. júl. 23. 20,17 15,52 LU0238690555
D2 HEDGED EUR 21,52 0,07 0,33 2024. júl. 23. 22,02 16,87 LU0326425609
E2 USD 31,22 0,10 0,32 2024. júl. 23. 31,95 24,36 LU0238689201
D2 USD 38,65 0,13 0,34 2024. júl. 23. 39,54 29,88 LU0368268198
D2 EUR 35,62 0,22 0,62 2024. júl. 23. 36,32 28,17 LU0827880856
A4 EUR 31,46 0,19 0,61 2024. júl. 23. 32,09 25,01 LU0408221603
E2 HEDGED EUR 18,33 0,06 0,33 2024. júl. 23. 18,77 14,50 LU0238690985
E2 EUR 28,78 0,18 0,63 2024. júl. 23. 29,35 22,96 LU0238689896

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Randy Berkowitz
Randy Berkowitz
Russ Koesterich
Russ Koesterich
Kate Moore
Kate Moore
Sarah Thompson
Sarah Thompson
Rick Rieder
Rick Rieder

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 100 EUR
-29,0%
3 140 EUR
-20,7%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 090 EUR
-19,1%
9 540 EUR
-0,9%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 200 EUR
2,0%
14 480 EUR
7,7%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
14 700 EUR
47,0%
18 220 EUR
12,8%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom